Støt sitet

Hvad kan du gøre?

Primært kan vi bruge din hjælp til at udbrede den frie viden og dermed brugen af medviden.dk.

Fortæl venner og kolleger om sitet, brug det til morgenundervisning og bliv fan af os på facebook.

Mangler vi noget specielt?

Sidder du med en god ide til et kursus, har du lavet en god quiz under eksamenslæsningen eller vil du hjælpe med indtastning af eksamensopgaver så kontakt os også gerne.

Hjælp til brug af sitet

Om sitet

MedViden.dk er en gratis læringsside for sundhedsfagligt personale.

Opdeling

MedViden.dk er opdelt i en række sektioner og kategorier, der kan bruges hver for sig eller i sammenhæng. Der vil i den kommende tid komme flere kategorier ligesom procedurer og kursussektionerne vil blive udbygget.

Kurser

Under kurser kan du i topmenuen se en række forskellige kurser. Kurserne indeholder lektioner, der er relevante for det enkelte kursus. Du skal være opmærksom på at nogle lektioner går igen under flere kurser.

Indeks

Under det alfabetiske indeks finder du en oversigt over både kurser og kursuslektioner.

Procedurer

Under procedurer angiver topmenuen de forskellige specialer. Bemærk at flere af specialerne er samlet for at lette overblikket.

Flere af procedurerne ligger allerede som videoprocedurer og i fremtiden vil ligge et videosupplement til alle procedurer.

Indeks

Under det alfabetiske index kan du finde alle procedurer i alfabetisk rækkefølge.

Login

I forbindelse med opdateringen af sitet er login-funktionaliteten midlertidigt fjernet.

Vi arbejder på at sikre en ny og bedre adgang til quizzer og andre online funktionaliteter til at teste din viden.

Loginfunktionaliteten kommer tilbage snarest.

Anæstesiprocedurer

Denne sektion indeholder procedurer inden for anæstesien. Området indbefatter akut medicin, væsketerapi og smertebehandling.

Vælg en sektion nedenfor for at se alle procedurer.

IV-adgange

Baggrund

De fleste læger vil – om ikke dagligt – så meget ofte blive bedt om at anlægge et perifert venekateter (PVK) eller anden form for IV-adgang på en patient. Disse vejledninger gennemgår principperne for anlæggelse og seponering af forskellige former for IV-adgange.

Monitorering

Baggrund

Denne sektion indeholder vejledninger omkring akut og intensiv monitorering af patienter.

Regional analgesi

Baggrund

Denne sektion indeholder vejledninger i forskellige blokader som benyttes i skadestuen eller på anæstesiafdelingen.

Respiration

Baggrund

Uden respiration varer det ikke længe før døden indtræffer. Det er derfor af afgørende betydning at alle læger kan basale teknikker til at understøtte en insufficient eller manglende vejrtrækning. Denne sektion beskriver simple teknikker der kan hjælpe dig i din hverdag.

Kontakt

MedViden.dk udvikles og drives af

Morten Andresen & Bjarne Skjødt Worm.

Mail: kontakt@medviden.dk