Støt sitet

Hvad kan du gøre?

Primært kan vi bruge din hjælp til at udbrede den frie viden og dermed brugen af medviden.dk.

Fortæl venner og kolleger om sitet, brug det til morgenundervisning og bliv fan af os på facebook.

Mangler vi noget specielt?

Sidder du med en god ide til et kursus, har du lavet en god quiz under eksamenslæsningen eller vil du hjælpe med indtastning af eksamensopgaver så kontakt os også gerne.

Hjælp til brug af sitet

Om sitet

MedViden.dk er en gratis læringsside for sundhedsfagligt personale.

Opdeling

MedViden.dk er opdelt i en række sektioner og kategorier, der kan bruges hver for sig eller i sammenhæng. Der vil i den kommende tid komme flere kategorier ligesom procedurer og kursussektionerne vil blive udbygget.

Kurser

Under kurser kan du i topmenuen se en række forskellige kurser. Kurserne indeholder lektioner, der er relevante for det enkelte kursus. Du skal være opmærksom på at nogle lektioner går igen under flere kurser.

Indeks

Under det alfabetiske indeks finder du en oversigt over både kurser og kursuslektioner.

Procedurer

Under procedurer angiver topmenuen de forskellige specialer. Bemærk at flere af specialerne er samlet for at lette overblikket.

Flere af procedurerne ligger allerede som videoprocedurer og i fremtiden vil ligge et videosupplement til alle procedurer.

Indeks

Under det alfabetiske index kan du finde alle procedurer i alfabetisk rækkefølge.

Login

I forbindelse med opdateringen af sitet er login-funktionaliteten midlertidigt fjernet.

Vi arbejder på at sikre en ny og bedre adgang til quizzer og andre online funktionaliteter til at teste din viden.

Loginfunktionaliteten kommer tilbage snarest.

Venefremlægning

Forfatter

5. maj 2010

Indikationer

Behov for infusion af væske og blod til den multitraumatisede eller hypovolæmiske patient. Overvej først den intraossøse adgang.

Remedier

 • Sterile handsker
 • Skalpel
 • Evt. saks
 • Pincet
 • Reabsorberbar sutur 3–0 eller 4–0
 • Ikke-resorberbar sutur 3–0
 • Péan
 • PVK (brunt, gråt eller orange)
 • Spritswabs
 • Evt. remedier til lokalbedøvelse

Kontraindikationer

Relative:

 • Sår over valgte incisionssted

Absolutte:

 • Fraktur proksimalt for incisionssted

Komplikationer

 • Blødning
 • Infektion

Før proceduren

 1. Lokalisér den mediale malleol
 2. Afsprit et 4 x 4 cm område lige proksimalt og anteriort herfor sv.t. forløbet af v. saphena magna.
 3. Læg evt. lokalbedøvelse proksimalt og distalt for incisionsstedet.
 4. Ifør dig de sterile handsker.

Proceduren

 1. Med en skalpel laves en horisontalt forløbende incision over venens forløb.
 2. Med en péan frilægges venen og et ca. 2 cm langt stykke af venen løsnes fra underlaget.
 3. Før resorberbar sutur rundt om den distale ende af det fridissekerede stykke af venen
 4. Ligér karret.
 5. Træk i suturtrådene så karret løftes fra underlaget.
 6. Benyt skalpel eller saks til at lave en lille venotomi hvor PVK'et kan indføres.
 7. Indfør PVK'et gennem huden ca. 5–10mm distalt for den horisontale incision, og før til sidst PVK'et ind i venen gennem venotomien.
 8. Benyt resorberbar sutur til at ligere karret lige proksimalt for venotomien så PVK'et fastholdes i den nuværende position. Træk kanylen ud af PVK'ets plastikomslag.
 9. Sæt PVK'et til et infusionssæt og start infusion af væske. Vær sikker på at den proksimale ligatur holder tæt.
 10. Med ikke-resorberbar sutur lukkes huden med vanlig teknik.
Tabel 1. Fremgangsmåde ved venefremlægning.

Husk

 • Når tiden tillader det bør der opnås alternative i.v. adgange.
 • Der skal være tæt overvågning af incisionen for tegn på infektion.
 • Vær forsigtig med frilægningen af v. saphena magna pga. risiko for lædering af n. saphenus.
 • Er venefremlægning det rette valg? Overvej i stedet at lægge en intraossøs adgang.

Kontakt

MedViden.dk udvikles og drives af

Morten Andresen & Bjarne Skjødt Worm.

Mail: kontakt@medviden.dk