Støt sitet

Hvad kan du gøre?

Primært kan vi bruge din hjælp til at udbrede den frie viden og dermed brugen af medviden.dk.

Fortæl venner og kolleger om sitet, brug det til morgenundervisning og bliv fan af os på facebook.

Mangler vi noget specielt?

Sidder du med en god ide til et kursus, har du lavet en god quiz under eksamenslæsningen eller vil du hjælpe med indtastning af eksamensopgaver så kontakt os også gerne.

Hjælp til brug af sitet

Om sitet

MedViden.dk er en gratis læringsside for sundhedsfagligt personale.

Opdeling

MedViden.dk er opdelt i en række sektioner og kategorier, der kan bruges hver for sig eller i sammenhæng. Der vil i den kommende tid komme flere kategorier ligesom procedurer og kursussektionerne vil blive udbygget.

Kurser

Under kurser kan du i topmenuen se en række forskellige kurser. Kurserne indeholder lektioner, der er relevante for det enkelte kursus. Du skal være opmærksom på at nogle lektioner går igen under flere kurser.

Indeks

Under det alfabetiske indeks finder du en oversigt over både kurser og kursuslektioner.

Procedurer

Under procedurer angiver topmenuen de forskellige specialer. Bemærk at flere af specialerne er samlet for at lette overblikket.

Flere af procedurerne ligger allerede som videoprocedurer og i fremtiden vil ligge et videosupplement til alle procedurer.

Indeks

Under det alfabetiske index kan du finde alle procedurer i alfabetisk rækkefølge.

Login

I forbindelse med opdateringen af sitet er login-funktionaliteten midlertidigt fjernet.

Vi arbejder på at sikre en ny og bedre adgang til quizzer og andre online funktionaliteter til at teste din viden.

Loginfunktionaliteten kommer tilbage snarest.

Intern medicinske kurser

Denne sektion indeholder kurser inden for den interne medicin. Sektionen dækker alle internmedicinske specialer og relaterede emner.

Vælg en sektion nedenfor for at se alle kurser og tilhørende lektioner.

Hæmatologi

Baggrund

Denne kursussektion indeholder lektioner inden for hæmatologien, herunder fx antikoagulationsbehandling.

Lektioner

Pædiatri

Baggrund

Børn adskiller sig i mange henseender fra resten af patient-populationen vi møder på hospitalerne. Der er ændrede normalområder for mange af de kliniske og parakliniske parametre vi måler på, og børn vil samtidig også opføre sig markant anderledes end de voksne patienter. Det stiller specielle krav til både undersøgelse og journalskrivning. Kurset gennemgår den pædiatriske journal med fokus på de særegne forhold for børn, og forbereder dig på undersøgelsen af det nyfødte barn.

Kontakt

MedViden.dk udvikles og drives af

Morten Andresen & Bjarne Skjødt Worm.

Mail: kontakt@medviden.dk