Støt sitet

Hvad kan du gøre?

Primært kan vi bruge din hjælp til at udbrede den frie viden og dermed brugen af medviden.dk.

Fortæl venner og kolleger om sitet, brug det til morgenundervisning og bliv fan af os på facebook.

Mangler vi noget specielt?

Sidder du med en god ide til et kursus, har du lavet en god quiz under eksamenslæsningen eller vil du hjælpe med indtastning af eksamensopgaver så kontakt os også gerne.

Hjælp til brug af sitet

Om sitet

MedViden.dk er en gratis læringsside for sundhedsfagligt personale.

Opdeling

MedViden.dk er opdelt i en række sektioner og kategorier, der kan bruges hver for sig eller i sammenhæng. Der vil i den kommende tid komme flere kategorier ligesom procedurer og kursussektionerne vil blive udbygget.

Kurser

Under kurser kan du i topmenuen se en række forskellige kurser. Kurserne indeholder lektioner, der er relevante for det enkelte kursus. Du skal være opmærksom på at nogle lektioner går igen under flere kurser.

Indeks

Under det alfabetiske indeks finder du en oversigt over både kurser og kursuslektioner.

Procedurer

Under procedurer angiver topmenuen de forskellige specialer. Bemærk at flere af specialerne er samlet for at lette overblikket.

Flere af procedurerne ligger allerede som videoprocedurer og i fremtiden vil ligge et videosupplement til alle procedurer.

Indeks

Under det alfabetiske index kan du finde alle procedurer i alfabetisk rækkefølge.

Login

I forbindelse med opdateringen af sitet er login-funktionaliteten midlertidigt fjernet.

Vi arbejder på at sikre en ny og bedre adgang til quizzer og andre online funktionaliteter til at teste din viden.

Loginfunktionaliteten kommer tilbage snarest.

Knudeteknik ved brug af nåleholder

22. december 2012

Hudsuturering vil typisk foregå ved hjælp af en nåleholder, en pincet og en saks. Teknikken for suturering med enkeltsting er vist i nedenstående figur-serie. Her beskrives den ende af tråden med påsat nål som den distale ende, og den ende af tråden uden nål som den proksimale ende.

Fremgangsmåde

  1. Nålen føres vinkelret gennem huden på begge sider af sårkanten som anført under lektionen om basal knudeteknik. Den distale ende af tråden fattes med den ikke-dominante hånd, og nåleholderen holdes parallelt med—og lige over—sårranden.1
  2. Den distale ende føres en gang rundt om spidsen af nåleholderen.
  3. Den distale ende føres endnu en gang rundt om nåleholderen.
  4. Den proksimale ende af tråden gribes med nåleholderens kæber.
  5. Første knude strammes i stingets længderetning ved at føre spidsen af nåleholderen mod dig selv og ved at føre den ikke-dominante hånd væk fra dig selv.2
  6. Den distale ende af tråden holdes nu tot op i luften med den ikke-dominante hånd, og nåleholderen føres væk fra dig selv, mod tråden.
  7. Mens du bevarer trådens vej rundt om nåleholderen, drejes nåleholderen nu mod dig selv så du kan gribe den proksimale ende af tråden med nåleholderens kæber.
  8. Anden knude strammes nu i stingets længderetning ved—omvendt fra første knude—at føre nåleholderen væk fra dig selv, og den ikke-dominante hånd mod dig selv.
Figur 1. Knudeteknik ved brug af nåleholder.

Fodnoter

  1. Der efterlades kun et par cm af den proksimale ende. Dette letter den efterfølgende knudebinding og sparer på suturmaterialet. Grib altid helt distalt på tråden.
  2. Nylonsuturer og andre stive suturmaterialer kan ved dette trin have nemt ved at løsne sig igen. Ved at afslutte trinnet med at trække den distale ende over til den proksimale ende igen, kan suturen 'låses.'

Kontakt

MedViden.dk udvikles og drives af

Morten Andresen & Bjarne Skjødt Worm.

Mail: kontakt@medviden.dk