Støt sitet

Hvad kan du gøre?

Primært kan vi bruge din hjælp til at udbrede den frie viden og dermed brugen af medviden.dk.

Fortæl venner og kolleger om sitet, brug det til morgenundervisning og bliv fan af os på facebook.

Mangler vi noget specielt?

Sidder du med en god ide til et kursus, har du lavet en god quiz under eksamenslæsningen eller vil du hjælpe med indtastning af eksamensopgaver så kontakt os også gerne.

Hjælp til brug af sitet

Om sitet

MedViden.dk er en gratis læringsside for sundhedsfagligt personale.

Opdeling

MedViden.dk er opdelt i en række sektioner og kategorier, der kan bruges hver for sig eller i sammenhæng. Der vil i den kommende tid komme flere kategorier ligesom procedurer og kursussektionerne vil blive udbygget.

Kurser

Under kurser kan du i topmenuen se en række forskellige kurser. Kurserne indeholder lektioner, der er relevante for det enkelte kursus. Du skal være opmærksom på at nogle lektioner går igen under flere kurser.

Indeks

Under det alfabetiske indeks finder du en oversigt over både kurser og kursuslektioner.

Procedurer

Under procedurer angiver topmenuen de forskellige specialer. Bemærk at flere af specialerne er samlet for at lette overblikket.

Flere af procedurerne ligger allerede som videoprocedurer og i fremtiden vil ligge et videosupplement til alle procedurer.

Indeks

Under det alfabetiske index kan du finde alle procedurer i alfabetisk rækkefølge.

Login

I forbindelse med opdateringen af sitet er login-funktionaliteten midlertidigt fjernet.

Vi arbejder på at sikre en ny og bedre adgang til quizzer og andre online funktionaliteter til at teste din viden.

Loginfunktionaliteten kommer tilbage snarest.

Om sitet

Baggrund.

MedViden.dk blev oprettet i slutningen af 2008 og er tænkt som en hjælp til sundhedsfaglige personer i deres daglige virke og som et online læringsværktøj.

Vi ønsker at stille et moderne undervisningsmiljø til rådighed for de sundhedsfaglige uddannelser. Tanken er ikke at vores online kurser eller procedurevejledninger skal erstatte de etablerede lærebøger. De er derimod tænkt som et hjælpeværktøj til en bedre forståelse af de teoretiske fag såvel som en detaljeret videogennemgang af de mest almindelige kliniske procedurer.

Forfattere.

Under de individuelle kurser fremgår det hvem forfatterne er. Du kan læse mere om forfatterne her.

Sponsorering.

Vi ønsker at vores undervisningsmateriale i videst muligt omfang er gratis tilgængeligt og har af den årsag valgt at benytte forskellige sponsorer.

Det er vigtigt for os at understrege, at ingen af de valgte sponsorer har påvirket det redaktionelle indhold.

Hvad hvis jeg har en ide?

Formålet med siden er at skabe det bedst mulige læringsmiljø. Hvis du sidder med en god ide så send den gerne til os på kontakt(at)medviden.dk eller læs mere om hvordan du selv bliver forfatter på siden ved at klikke her.

Kontakt

MedViden.dk udvikles og drives af

Morten Andresen & Bjarne Skjødt Worm.

Mail: kontakt@medviden.dk