Støt sitet

Hvad kan du gøre?

Primært kan vi bruge din hjælp til at udbrede den frie viden og dermed brugen af medviden.dk.

Fortæl venner og kolleger om sitet, brug det til morgenundervisning og bliv fan af os på facebook.

Mangler vi noget specielt?

Sidder du med en god ide til et kursus, har du lavet en god quiz under eksamenslæsningen eller vil du hjælpe med indtastning af eksamensopgaver så kontakt os også gerne.

Hjælp til brug af sitet

Om sitet

MedViden.dk er en gratis læringsside for sundhedsfagligt personale.

Opdeling

MedViden.dk er opdelt i en række sektioner og kategorier, der kan bruges hver for sig eller i sammenhæng. Der vil i den kommende tid komme flere kategorier ligesom procedurer og kursussektionerne vil blive udbygget.

Kurser

Under kurser kan du i topmenuen se en række forskellige kurser. Kurserne indeholder lektioner, der er relevante for det enkelte kursus. Du skal være opmærksom på at nogle lektioner går igen under flere kurser.

Indeks

Under det alfabetiske indeks finder du en oversigt over både kurser og kursuslektioner.

Procedurer

Under procedurer angiver topmenuen de forskellige specialer. Bemærk at flere af specialerne er samlet for at lette overblikket.

Flere af procedurerne ligger allerede som videoprocedurer og i fremtiden vil ligge et videosupplement til alle procedurer.

Indeks

Under det alfabetiske index kan du finde alle procedurer i alfabetisk rækkefølge.

Login

I forbindelse med opdateringen af sitet er login-funktionaliteten midlertidigt fjernet.

Vi arbejder på at sikre en ny og bedre adgang til quizzer og andre online funktionaliteter til at teste din viden.

Loginfunktionaliteten kommer tilbage snarest.

Nyt atlas over remedier på MedViden.dk

31.01.2012

Efter lang tids arbejde er vi vældigt stolte af at kunne præsentere et nyt gratis online atlas over kirurgiske remedier.

En vigtig basal færdighed som kirurg er – korrekt – at kunne benævne de remedier som benyttes på afdelingen og især på operationsgangen. Det er dog ikke altid så let at finde oplysninger om navne, og ej heller fotos hvor man rent faktisk kan se hvordan remedierne adskiller sig fra hinanden.

Det har vi forsøgt at råde bod på med den nye remedie-sektion her på MedViden.dk.

Opbygning af den nye sektion

Under hovedsektionen "Remedier", finder du ind til videre kategorierne:

I toppen af hver kategori kan du se en liste med links til underkategorier (såsom sakse, tænger eller skalpeller), som så indeholder en liste over remedier i kort oversigtsform.

Ved at klikke på navnet på et remedie kommer du ind på en særskilt side med flere fotos af remediet, samt – for mange af remedierne – supplerende oplysninger.

Vi vil løbende tilføje nye remedier til siden, samt udbygge de supplerende oplysninger.

Endelig vil vi udtrykke en stor tak til Læge Flemming Bjerrum som har stået for en stor del af arbejdet.

Hilsen,
Morten & Bjarne

Kontakt

MedViden.dk udvikles og drives af

Morten Andresen & Bjarne Skjødt Worm.

Mail: kontakt@medviden.dk