Støt sitet

Hvad kan du gøre?

Primært kan vi bruge din hjælp til at udbrede den frie viden og dermed brugen af medviden.dk.

Fortæl venner og kolleger om sitet, brug det til morgenundervisning og bliv fan af os på facebook.

Mangler vi noget specielt?

Sidder du med en god ide til et kursus, har du lavet en god quiz under eksamenslæsningen eller vil du hjælpe med indtastning af eksamensopgaver så kontakt os også gerne.

Hjælp til brug af sitet

Om sitet

MedViden.dk er en gratis læringsside for sundhedsfagligt personale.

Opdeling

MedViden.dk er opdelt i en række sektioner og kategorier, der kan bruges hver for sig eller i sammenhæng. Der vil i den kommende tid komme flere kategorier ligesom procedurer og kursussektionerne vil blive udbygget.

Kurser

Under kurser kan du i topmenuen se en række forskellige kurser. Kurserne indeholder lektioner, der er relevante for det enkelte kursus. Du skal være opmærksom på at nogle lektioner går igen under flere kurser.

Indeks

Under det alfabetiske indeks finder du en oversigt over både kurser og kursuslektioner.

Procedurer

Under procedurer angiver topmenuen de forskellige specialer. Bemærk at flere af specialerne er samlet for at lette overblikket.

Flere af procedurerne ligger allerede som videoprocedurer og i fremtiden vil ligge et videosupplement til alle procedurer.

Indeks

Under det alfabetiske index kan du finde alle procedurer i alfabetisk rækkefølge.

Login

I forbindelse med opdateringen af sitet er login-funktionaliteten midlertidigt fjernet.

Vi arbejder på at sikre en ny og bedre adgang til quizzer og andre online funktionaliteter til at teste din viden.

Loginfunktionaliteten kommer tilbage snarest.

Kirurgiske kurser

Denne sektion indeholder kurser inden for kirurgien. Sektionen dækker alle kirurgiske specialer og relaterede emner.

Vælg en sektion nedenfor for at se alle kurser og tilhørende lektioner.

Ortopædkirurgi

Baggrund

Ortopædkirurgien beskæftiger sig med bevægeapparatets kirurgiske sygdomme. Lektionerne i denne sektion er målrettet den brede ortopædkirurgi.

Skadestuekirurgi

Baggrund

Arbejdet i en skadestue er en helt unik del af det sundhedsfaglige arbejde på et hospital. Her henvender mange patienter sig som direkte kan få diagnosticeret og behandlet deres lidelser. Dette kursus giver en introduktion til arbejdet i skadestuen.

Suturteknikker

Baggrund

Basale suturteknikker samt gennemgang af suturmaterialer og nåle.

Thoraxkirurgi

Baggrund

Denne sektion indeholder kursuslektioner inden for den brede thoraxkirurgi.

Kontakt

MedViden.dk udvikles og drives af

Morten Andresen & Bjarne Skjødt Worm.

Mail: kontakt@medviden.dk