Støt sitet

Hvad kan du gøre?

Primært kan vi bruge din hjælp til at udbrede den frie viden og dermed brugen af medviden.dk.

Fortæl venner og kolleger om sitet, brug det til morgenundervisning og bliv fan af os på facebook.

Mangler vi noget specielt?

Sidder du med en god ide til et kursus, har du lavet en god quiz under eksamenslæsningen eller vil du hjælpe med indtastning af eksamensopgaver så kontakt os også gerne.

Hjælp til brug af sitet

Om sitet

MedViden.dk er en gratis læringsside for sundhedsfagligt personale.

Opdeling

MedViden.dk er opdelt i en række sektioner og kategorier, der kan bruges hver for sig eller i sammenhæng. Der vil i den kommende tid komme flere kategorier ligesom procedurer og kursussektionerne vil blive udbygget.

Kurser

Under kurser kan du i topmenuen se en række forskellige kurser. Kurserne indeholder lektioner, der er relevante for det enkelte kursus. Du skal være opmærksom på at nogle lektioner går igen under flere kurser.

Indeks

Under det alfabetiske indeks finder du en oversigt over både kurser og kursuslektioner.

Procedurer

Under procedurer angiver topmenuen de forskellige specialer. Bemærk at flere af specialerne er samlet for at lette overblikket.

Flere af procedurerne ligger allerede som videoprocedurer og i fremtiden vil ligge et videosupplement til alle procedurer.

Indeks

Under det alfabetiske index kan du finde alle procedurer i alfabetisk rækkefølge.

Login

I forbindelse med opdateringen af sitet er login-funktionaliteten midlertidigt fjernet.

Vi arbejder på at sikre en ny og bedre adgang til quizzer og andre online funktionaliteter til at teste din viden.

Loginfunktionaliteten kommer tilbage snarest.

Nasogastrisk sonde, Anlæggelse af

Forfattere

20. marts 2013

Formål

Anlæggelse af sonde gennem næsen til ventriklen (mavesækken) eller duodenum (tolvfingertarmen).

Baggrund

Der kan være forskellige årsager til, at en patient har behov for en sonde. Som regel er det et spørgsmål om at patienten har behov for medicin eller ernæring, eller at patienten har et behov for at få mavetarmindhold op fra ventriklen.

Der vil for de fleste være en grad af ubehag forbundet med proceduren, men den bør kunne foretages uden behov for beroligende medicin eller anæstesi.

Der findes også en række mere specialiserede sonder som Sengstakens sonde samt sonder til kontinuerlig pH måling – disse vil dog ikke blive gennemgået i denne procedurebeskrivelse.

Indikationer

 • Behov for ernæring/væske gennem sonde
 • Behov for medicin gennem sonde
 • Mistanke om ileus, hvor sonden lægges som aflastning
 • Tømning af mavesækken/dekomprimering før operation

Remedier

 • Sonde
 • Plastik kop med vand, evt. sugerør
 • Gel med lokalbedøvelse
 • Handsker
 • Sprøjte
 • Tape evt. sondeplaster
 • Nyrebækken
 • En assistent
 • Afdækning

Sonder

Sonder kommer i flere materialer, tykkelser, længder, med eller uden røntgentæt guidewire alt afhængigt at det formål de skal anvendes til.

Fødesonder er ofte mindre mindre og blødere end nasogastriske sonder. De fleste sonder indeholder en røntgenfast tråd. På den måde kan man se hvor dybt sonden ligger vha. et røntgenbillede.

Kontraindikationer

Absolutte

 • Mistanke om perforation af oesophagus
 • Nylig operation på oesophagus

Relative

 • Bevisthedsvækkelse hos patienten
 • Traume på ansigtskelettet
 • Variser
 • Tidligere hypofysekirurgi

Før proceduren

 1. Undersøg hvilket af patientens næsebor der er best adgang igennem. Dette gøres ved at bede patienten puste ud gennem ét næsebor ad gangen, imens patienten lukker for det andet næsebor. Herved bør patienten kunne bedømme hvilket næsebor det er nemmest at blæse luft igennem.
 2. Forklar proceduren til patienten og sørg for at patienten forstår, at vandet skal synkes når han mærker svælgrefleksen.

Proceduren

 1. Ifør dig handsker og udmål sondelængden uden på patienten. Placer sonden horisontalt på brystet af patienten så spidsen er mellem brystbenet og navlen, før den op forbi hagen, rundt om øret og ud mod næsen så den hviler på kinden. Notér dig hvor på sonden den når til spidsen af næsen (Se figur 1).
 2. Giv patienten koppen med vand og bed ham tage en slurk i munden uden at synke.
 3. Bed patienten holde nyrebækkenet under hagen.
 4. Påfør lidt gel på spidsen af sonden.
 5. Før sonden horisontalt ind i det ene næsebor så den følger bunden af næsehulen. Møder du modstand så træk tilbage og forsøg igen.
 6. Idet patienten kan mærke sonden udløses synkerefleksen bag i halsen. Bed da patienten synke vandet.
 7. På samme tid som patienten synker vandet, fører du sonden ned i en rolig, sikker og jævn bevægelse. Begynder patienten at hoste voldsomt kan du være kommet ned i trachea. Træk da sonden tilbage og begynd forfra.
 8. Du fører sonden så langt ned at det passer med den længde du tidligere udmålte. Bed patienten fortsætte med at lave synkebevægelser til sonden er helt på plads.
 9. Sørg for at sonden ligger korrekt (Se nedenfor).
 10. Tape sonden fast enten ved brug af et sondeplaster eller et stykke tape på kinden. Man kan placere sonden så den hviler hen over det ene øre når den ikke er i brug.

Sikring af at sonden ligger korrekt.

Det er vigtigt, at du sikrer dig, at sonden ligger i korrekt, inden sonden anvendes. Afhængig af din lokale instruks på afdelingen, kan det være et krav at du tager et røntgenbillede af sondens placering med en røntgenfast tråd i sonden.

Klinisk bør du tjekke den korrekte anlæggelse på tre måder. Det gør du ved at:

 1. lytte til åbningen af sonden for respirationslyde,
 2. puste lidt luft i sonden og med dit stetoskop over epigastriet høre tydelige boblelyde, samt
 3. suge lidt på sonden sikre dig at der kommer maveindhold.

Efter proceduren

Efter proceduren noteres:

 • Indikation for anlæggelsen af sonden
 • Sondetype og størrelse
 • Hvor dybt sonden ligger
 • At du har sikret dig, at sonden ligger korrekt.
 • Evt. at du har bestilt bestilt røntgenoversigt og beskrevet denne efterfølgende.

Komplikationer

 • Perforation of oesophagus
 • Næseblødning
 • Aspiration til lungerne
 • Aspirationspneumoni
 • Sinuitis
 • Tryksår i næsen

Tips og tricks

 • Det kan nogen gange være svært at få sonden lagt ned med kun en slurk vand, og man kan da anvende en kop med sugerør så patienten kan synke vand flere gange imens du fører sonden ned.
 • Sonden kan blødgøres i varmt vand og derved lette anlæggelsen betydeligt.
 • Hvis patienten bøjer hovedet lidt fremover, kan det lette nedføring af sonden i oesophagus.

Fjernelse af sonde

Sonde kan fjernes forholdsvis nemt.

 1. Ifør dig et par handsker og hav lidt papir ved hånden.
 2. Fjern plasteret og træk sonden op i en rolig bevægelse.

Husk efterfølgende at notere størrelse samt type af sonde der er fjernet.

Husk

Kommunikér klart og tydeligt med patienten både før og under anlæggelsen af sonden.

Kontakt

MedViden.dk udvikles og drives af

Morten Andresen & Bjarne Skjødt Worm.

Mail: kontakt@medviden.dk