Støt sitet

Hvad kan du gøre?

Primært kan vi bruge din hjælp til at udbrede den frie viden og dermed brugen af medviden.dk.

Fortæl venner og kolleger om sitet, brug det til morgenundervisning og bliv fan af os på facebook.

Mangler vi noget specielt?

Sidder du med en god ide til et kursus, har du lavet en god quiz under eksamenslæsningen eller vil du hjælpe med indtastning af eksamensopgaver så kontakt os også gerne.

Hjælp til brug af sitet

Om sitet

MedViden.dk er en gratis læringsside for sundhedsfagligt personale.

Opdeling

MedViden.dk er opdelt i en række sektioner og kategorier, der kan bruges hver for sig eller i sammenhæng. Der vil i den kommende tid komme flere kategorier ligesom procedurer og kursussektionerne vil blive udbygget.

Kurser

Under kurser kan du i topmenuen se en række forskellige kurser. Kurserne indeholder lektioner, der er relevante for det enkelte kursus. Du skal være opmærksom på at nogle lektioner går igen under flere kurser.

Indeks

Under det alfabetiske indeks finder du en oversigt over både kurser og kursuslektioner.

Procedurer

Under procedurer angiver topmenuen de forskellige specialer. Bemærk at flere af specialerne er samlet for at lette overblikket.

Flere af procedurerne ligger allerede som videoprocedurer og i fremtiden vil ligge et videosupplement til alle procedurer.

Indeks

Under det alfabetiske index kan du finde alle procedurer i alfabetisk rækkefølge.

Login

I forbindelse med opdateringen af sitet er login-funktionaliteten midlertidigt fjernet.

Vi arbejder på at sikre en ny og bedre adgang til quizzer og andre online funktionaliteter til at teste din viden.

Loginfunktionaliteten kommer tilbage snarest.

Endoskopiske remedier

Denne sektion indholder remedier, der benyttes i forbindelse med endoskopiske procedurer. Til at starte med fokuserer vi på at udbygge sektionen om mere generelle laparaskopiske remedier. Senere hen udvider vi med flere specialespecifikke sektioner inden for fx thorax- og neurokirurgi.

Nogle af remedierne vil naturligt kunne placeres i flere grupper, og vi har her forsøgt at foretage en afvejning af hvor de rent pædagogisk passede bedst ind.

Hvis du klikker på instrumentets navn kommer du til den fulde instrumentbeskrivelse inkl. flere supplerende fotos.

Generel laparoskopi

Veress kanyle

Anvendes til etablering af pneumoperitoneum gennem bugvæggen i forbindelse med laparoskopisk kirurgi. Består af en skarp kanyle med en stump stilet indvendig, som er fjederaktiveret. Når kanylen har skåret igennem vævet til kaviteten kommer denne frem og skubber underliggende strukturer væk. [mere]

Kontakt

MedViden.dk udvikles og drives af

Morten Andresen & Bjarne Skjødt Worm.

Mail: kontakt@medviden.dk