Støt sitet

Hvad kan du gøre?

Primært kan vi bruge din hjælp til at udbrede den frie viden og dermed brugen af medviden.dk.

Fortæl venner og kolleger om sitet, brug det til morgenundervisning og bliv fan af os på facebook.

Mangler vi noget specielt?

Sidder du med en god ide til et kursus, har du lavet en god quiz under eksamenslæsningen eller vil du hjælpe med indtastning af eksamensopgaver så kontakt os også gerne.

Hjælp til brug af sitet

Om sitet

MedViden.dk er en gratis læringsside for sundhedsfagligt personale.

Opdeling

MedViden.dk er opdelt i en række sektioner og kategorier, der kan bruges hver for sig eller i sammenhæng. Der vil i den kommende tid komme flere kategorier ligesom procedurer og kursussektionerne vil blive udbygget.

Kurser

Under kurser kan du i topmenuen se en række forskellige kurser. Kurserne indeholder lektioner, der er relevante for det enkelte kursus. Du skal være opmærksom på at nogle lektioner går igen under flere kurser.

Indeks

Under det alfabetiske indeks finder du en oversigt over både kurser og kursuslektioner.

Procedurer

Under procedurer angiver topmenuen de forskellige specialer. Bemærk at flere af specialerne er samlet for at lette overblikket.

Flere af procedurerne ligger allerede som videoprocedurer og i fremtiden vil ligge et videosupplement til alle procedurer.

Indeks

Under det alfabetiske index kan du finde alle procedurer i alfabetisk rækkefølge.

Login

I forbindelse med opdateringen af sitet er login-funktionaliteten midlertidigt fjernet.

Vi arbejder på at sikre en ny og bedre adgang til quizzer og andre online funktionaliteter til at teste din viden.

Loginfunktionaliteten kommer tilbage snarest.

Basal knudeteknik

15. august 2012

Korrekt knudeteknik er en essentiel del af dine kirurgiske færdigheder. Mens der er mange variationer over knuderne, vil man kunne klare de fleste situationer alene med kendskab til nogle få basale knuder.

Typer af knuder

Råbåndsknobet er udgangspunktet for de knuder, der benyttes i kirurgien og benævnes ‘1=1.’ Den omvendte knude – også kendt som ‘kællingeknuden’ – benævnes ‘1×1.’ Den basale kirurgiske knude benævnes ‘2=1.’ Begge er illustreret i figur 1. Her har første halvdel af råbåndsknobet fået et ekstra tørn. De resterende knude variationer beskrives ud fra denne terminologi, fx. ‘1=1=1=1’ eller ‘3×2×2.’

Figur 1. (a) 1×1, ‘omvendt’ knude, og (b) 2=1 knude.

En knude opbygges af hhv. slag og tørn. Niveauerne i knuden benævnes ‘slag,’ og de individuelle omdrejninger i et slag benævnes ‘tørn.’ Fx. består knuden ‘2=1’ af to slag, med to tørn i første slag og et tørn i andet slag.

For praktiske formål skal du i starten altid lave variationer over råbåndsknobet (altså knuder af ‘=’-typen). Du skal endvidere være opmærksom på at følge de korrekte trækretninger når du binder knuden så den bliver ordentligt konfigureret.

Figur 2 viser hvordan den samme ‘1=1’ knude kan ende med at se ud afhængig af det træk, der er blevet udøvet på den. Den første knude er korrekt og har en fin knudestabilitet, mens den anden knude nærmest ingen styrke har.

Figur 2. 1=1 knude inkl. betydningen af korrekt ‘træk’ på knuden.

Placering af sting

Sting placeres altid vinkelret på sårkanten så man undgår et skævt træk og ujævne sårrander. Afstanden til sårranden vil typisk være ca. 3–5mm afhængig af hvor på kroppen læsionen sidder og hvor fin en sutur vi arbejder med.

Ved alle typer af suturer skal du dog være påpasselig med at lave alt for tætte og stramme suturer, da det kan kompromitere blodforsyningen. Afstanden mellem hvert sting foretages så ‘gabende’ områder undgås (Se figur 3). Ved hudsuturer tilstræbes en let evertering af sårranderne. Det vigtigste er dog at der fortsat er kontakt mellem de to sårrander.

Figur 3. Sting placeres med jævn afstand så ‘gabende’ områder undgås.

Når stinget udføres, føres nålen igennem huden og såret i en jævn glidende bevægelse hvor krumningen på nålen udnyttes og følges i bevægelsen med hånden (Læs om nålens kurvatur i lektionen om suturmaterialer og nåle).

Ved at nålen udelukkende fremføres ved hjælp af supination, sikrer man at nålen følger en perfekt cirkel gennem huden (Se figur 4). Størrelsen på denne cirkel skal også afstemmes efter dybden af såret. Hvis suturerne sættes for superficielt, dannes en kavitet i dybden som kan udvikle sig til en absces.

Figur 4. Tværsnit af sår med enkeltsting.

Ved større læsioner kan du evt. vælge kun at tage en enkelt sårkant ad gangen.

Læs mere

  1. Zederfeldt B, Hunt TK. Wound closure. Wayne, NJ: Davis & Geck; 1990.
  2. Adams B, Anwar J, Wrone DA, Alam M. Techniques for cutaneous sutured closures: variants and indications. Semin Cutan Med Surg. 2003 Dec.;22(4):306–16.

Kontakt

MedViden.dk udvikles og drives af

Morten Andresen & Bjarne Skjødt Worm.

Mail: kontakt@medviden.dk