Støt sitet

Hvad kan du gøre?

Primært kan vi bruge din hjælp til at udbrede den frie viden og dermed brugen af medviden.dk.

Fortæl venner og kolleger om sitet, brug det til morgenundervisning og bliv fan af os på facebook.

Mangler vi noget specielt?

Sidder du med en god ide til et kursus, har du lavet en god quiz under eksamenslæsningen eller vil du hjælpe med indtastning af eksamensopgaver så kontakt os også gerne.

Hjælp til brug af sitet

Om sitet

MedViden.dk er en gratis læringsside for sundhedsfagligt personale.

Opdeling

MedViden.dk er opdelt i en række sektioner og kategorier, der kan bruges hver for sig eller i sammenhæng. Der vil i den kommende tid komme flere kategorier ligesom procedurer og kursussektionerne vil blive udbygget.

Kurser

Under kurser kan du i topmenuen se en række forskellige kurser. Kurserne indeholder lektioner, der er relevante for det enkelte kursus. Du skal være opmærksom på at nogle lektioner går igen under flere kurser.

Indeks

Under det alfabetiske indeks finder du en oversigt over både kurser og kursuslektioner.

Procedurer

Under procedurer angiver topmenuen de forskellige specialer. Bemærk at flere af specialerne er samlet for at lette overblikket.

Flere af procedurerne ligger allerede som videoprocedurer og i fremtiden vil ligge et videosupplement til alle procedurer.

Indeks

Under det alfabetiske index kan du finde alle procedurer i alfabetisk rækkefølge.

Login

I forbindelse med opdateringen af sitet er login-funktionaliteten midlertidigt fjernet.

Vi arbejder på at sikre en ny og bedre adgang til quizzer og andre online funktionaliteter til at teste din viden.

Loginfunktionaliteten kommer tilbage snarest.

Andre kurser

Denne sektion indeholder de resterende kurser som ikke nemt passer ind i de eksisterende kursussektioner. Det drejer sig fx om mindre specialer og administrative forhold.

Vælg en sektion nedenfor for at se alle kurser og tilhørende lektioner.

Diagnosekodning

Baggrund

Lægerne har ansvaret for patientbehandlingen og den skriftlige dokumentation i forbindelse med denne. Dette betyder også, at lægerne har ansvaret for en korrekt kodning i forbindelse med patientforløbet. Dette kursus gennemgår grundprincipperne, og inkluderer flere øvelser hvor du kan teste dig selv i korrekt diagnosekodning. Kurset er også velegnet til lægesekretæren med ansvaret for skrivning og afsendelse af epikriser / indberetninger.

Retsmedicin

Baggrund

Kurset vil i første omgang indeholde lektioner i kliniske problemstillinger, men vil senere blive udbygget med teoretiske lektioner i almen retsmedicin. De kliniske lektioner lægger vægt på sikker og korrekt håndtering af dødsfald på hospitalsafdelinger.

Kontakt

MedViden.dk udvikles og drives af

Morten Andresen & Bjarne Skjødt Worm.

Mail: kontakt@medviden.dk