Støt sitet

Hvad kan du gøre?

Primært kan vi bruge din hjælp til at udbrede den frie viden og dermed brugen af medviden.dk.

Fortæl venner og kolleger om sitet, brug det til morgenundervisning og bliv fan af os på facebook.

Mangler vi noget specielt?

Sidder du med en god ide til et kursus, har du lavet en god quiz under eksamenslæsningen eller vil du hjælpe med indtastning af eksamensopgaver så kontakt os også gerne.

Hjælp til brug af sitet

Om sitet

MedViden.dk er en gratis læringsside for sundhedsfagligt personale.

Opdeling

MedViden.dk er opdelt i en række sektioner og kategorier, der kan bruges hver for sig eller i sammenhæng. Der vil i den kommende tid komme flere kategorier ligesom procedurer og kursussektionerne vil blive udbygget.

Kurser

Under kurser kan du i topmenuen se en række forskellige kurser. Kurserne indeholder lektioner, der er relevante for det enkelte kursus. Du skal være opmærksom på at nogle lektioner går igen under flere kurser.

Indeks

Under det alfabetiske indeks finder du en oversigt over både kurser og kursuslektioner.

Procedurer

Under procedurer angiver topmenuen de forskellige specialer. Bemærk at flere af specialerne er samlet for at lette overblikket.

Flere af procedurerne ligger allerede som videoprocedurer og i fremtiden vil ligge et videosupplement til alle procedurer.

Indeks

Under det alfabetiske index kan du finde alle procedurer i alfabetisk rækkefølge.

Login

I forbindelse med opdateringen af sitet er login-funktionaliteten midlertidigt fjernet.

Vi arbejder på at sikre en ny og bedre adgang til quizzer og andre online funktionaliteter til at teste din viden.

Loginfunktionaliteten kommer tilbage snarest.

Speciel kodning - genoptræning og canceranmeldelse

I en del tilfælde kræves der speciel kodning. I det følgende vil der blive gennemgået de relevante områder samt kodningen af disse.

Vi husker fra lektionen om basal kodning, at:

 1. Aktionsdiagnosen er den diagnostiske beskrivelse af hvad den enkelte kontakt primært handlede om.
 2. Bidiagnoserne supplerer aktionsdiagnosens kliniske beskrivelse for den enkelte kontakt

Vi talte endvidere kort om tillægskodning. Dette kommer vi nærmere ind på i denne lektion.

Genoptræning

Kendetegnende ved genoptræning er, at det er et samarbejde mellem afdeling og patient der er fokuseret og tidsbegrænset. Det er en forudsætning for genoptræning at der er udarbejdet en genoptræningsplan.

 • ZZ175X – udarbejdelse af genoptræningsplan, almindelig genoptræning.
 • ZZ175Y – udarbejdelse af genoptræningsplan, specialiseret genoptræning.
 • ZZ175Z – udarbejdelse af genoptræningsplan, egentræning.

Overordnet set bliver den almindelige genoptræning foretaget i kommunalt regi og den specialiserede på sygehuset.

Almindelig genoptræning.

Ved den almindelige genoptræning er det lægens ansvar at der foreligger kliniske oplysninger f.eks. i form af en epikrise.

Specialiseret genoptræning.

Ved den specialiserede genoptræning er det et tværfagligt samarbejde hvor bl.a. speciallæger er med til at udarbejde genoptræningsplan og monitorere denne. Essensen er, at den specialiserede genoptræning kun kan foretages på sygehus. Selve genoptræningen kodes med separate faglige procedurekoder.

Canceranmeldelse

Hvis der benyttes en anmeldelsespligtig sygdom som A eller B diagnose skal der registreres en tillægsdiagnose.

 • Amneldelsesstatus (AZCA)
 • Diagnosegrundlag (TNM-klassifikation / Ann Arbor)
 • Klinisk / makroskopisk diagnosegrundlag
 • Klinisk / mikroskopisk diagnosegrundlag
 • Lateralitet (+TUL1 eller +TUL2)
Diagnosekode Anmeldelsesstatus
AZCA0 Anmeldelsesstatus 0: ikke angivet
AZCA1 Anmeldelsesstatus 1: Ny tidligere anmeldelsespligtig sygdom. Ikke tidligere anmeldt af afdeling (mindst kode for makroskopisk og mikroskopisk diagnosegrundlag. Ved parat organ også lateralitet).
AZCA3 Anmeldelsesstatus 2: Anmeldelsesstatus 2: Afdeling ikke involveret i diagnosticering, behandling eller kontrol af sygdommen (kun ved B diagnoser).
AZCA4 Anmeldelsesstatus 3: Sygdommen er tidligere anmeldt af afdelingen.
Tabel 1. Typer af anmeldelsesstatus.

For maligne lymfomer (DB211-DB213, DC81*-DC85*, DC902, DC923) skal der endvidere angives en tillægskode (DC00*-DC77* fraset DC 43*, DC45* og DC46*) for svulstens anatomiske lokalisation.

Forkortelser

 • DAGS: Dansk ambulant grupperingssystem
 • DRG: Diagnoserelaterede grupper
 • LPR: Landspatientregisteret
 • Produktivitet: Forholdet mellem produktion og ressourceforbrug. Jo højere produktivitet, jo mere udbytte for pengene.
 • Produktion: Måles i hospitalsregi typisk som opnået DRG/DAGS værdi. Bemærk at hospitalerne også har anden produktion end patientbehandling – herunder uddannelse – som man ikke kan se i de normale beskrivelser af produktion og produktivitet.

Kontakt

MedViden.dk udvikles og drives af

Morten Andresen & Bjarne Skjødt Worm.

Mail: kontakt@medviden.dk