Støt sitet

Hvad kan du gøre?

Primært kan vi bruge din hjælp til at udbrede den frie viden og dermed brugen af medviden.dk.

Fortæl venner og kolleger om sitet, brug det til morgenundervisning og bliv fan af os på facebook.

Mangler vi noget specielt?

Sidder du med en god ide til et kursus, har du lavet en god quiz under eksamenslæsningen eller vil du hjælpe med indtastning af eksamensopgaver så kontakt os også gerne.

Hjælp til brug af sitet

Om sitet

MedViden.dk er en gratis læringsside for sundhedsfagligt personale.

Opdeling

MedViden.dk er opdelt i en række sektioner og kategorier, der kan bruges hver for sig eller i sammenhæng. Der vil i den kommende tid komme flere kategorier ligesom procedurer og kursussektionerne vil blive udbygget.

Kurser

Under kurser kan du i topmenuen se en række forskellige kurser. Kurserne indeholder lektioner, der er relevante for det enkelte kursus. Du skal være opmærksom på at nogle lektioner går igen under flere kurser.

Indeks

Under det alfabetiske indeks finder du en oversigt over både kurser og kursuslektioner.

Procedurer

Under procedurer angiver topmenuen de forskellige specialer. Bemærk at flere af specialerne er samlet for at lette overblikket.

Flere af procedurerne ligger allerede som videoprocedurer og i fremtiden vil ligge et videosupplement til alle procedurer.

Indeks

Under det alfabetiske index kan du finde alle procedurer i alfabetisk rækkefølge.

Login

I forbindelse med opdateringen af sitet er login-funktionaliteten midlertidigt fjernet.

Vi arbejder på at sikre en ny og bedre adgang til quizzer og andre online funktionaliteter til at teste din viden.

Loginfunktionaliteten kommer tilbage snarest.

Anlæggelse af tungeholder

Forfattere

30. august 2010

Indikationer

En tungeholder anlægges hvis der er risiko for at tungen falder tilbage i luftvejene og kompromitterer denne eller at der i forbindelse med maskeventilation ikke kan opnås frie luftveje. Anlæggelse af tungeholder forudsætter, at patienten er bevidstløs eller at svælgreflekserne er sænkede, idet tungeholderen ellers vil kunne udløse opkastningsrefleks. Fordelen ved tungeholdere er, at de kan bruges samtidig med maskeventilation.

Remedier

Der findes overordnet to typer tungeholdere

 • Den oropharyngeale – oral tungeholder – J-tube
 • Den nasopharyngeale – nasal airway

Den oropharyngeale tungeholders primære funktion er at holde tungen på plads. Der er typisk hul i midten der tillader passagen af en mindre mængde luft ligesom det er muligt at suge igennem denne.

For at vælge den korrekte størrelse af tungeholder skal man holde denne op foran patientens ansigt. Tungeholderen skal svare til afstanden fra patientens mundvig til ydre øre. Det er vigtigt at størrelsen passer. Er den for lille er det ikke sikkert den virker og er den for stor er der risiko for at den blokerer for luftpassagen.

Tungeholderne er typisk farvekodet om kommer i en række forskellige størrelser. Bemærk at farver og størrelser varierer fra producent til producent.

Den nasopharyngeale tungeholders funktion at holde bagkanten af tungen væk fra pharynx bagvæg. På denne måde skabes der passage til pharynx. Der kan ligeledes suges gennem denne tungeholder.

Ved valg af størrelse skal diameteren være mindre end patientes næsebor ca sv. til tykkelsen på lillefingeren. Længden skal svare til afstanden fra næsetip til øreflip.

Kontraindikationer

Den oropharyngeale

 • Der findes ingen absolutte kontraindikationer, men pt. Bør være bevidstløs eller svælgreflekserne sænkede.

Den nasopharyngeale – nasal airway

 • Må ikke anvendes hvis der har været foretaget sinuskirurgi / kirurgi af basis kranie (fx hypofyseresektion).
 • Må ikke anvendes ved mistanke om fraktur af basis kranie eller ansigtsfrakturer

Proceduren

Den oropharyngeale

 1. Hvis der ikke er risiko for skader på columna bagud-flekteres patientens denne forsigtigt bagover.
 2. Tryk forsigtigt ned på hagen.
 3. Indfør tungeholderen med spidsen vendende opad og den konvekse side ned mod tungen
 4. før den forsigtigt helt i bund
 5. Drej tungeholderen 180 grader.
 6. Træk tungen fremad med tungeholderen
 7. Tungeholderens krave ligger nu lige udenfor pt's læber og tungen forhindres i at falde tilbage.

Hos mindre børn skal man af hensyn til den bløde gane enten føre tungeholderen direkte ind eller indføre den 90 ° drejet og herefter rotere den.

Den nasopharyngeale

 1. Tuben bør påføres lubricant
 2. Hvis der ikke er risiko for skader på columna bagud-flekteres patientens denne forsigtigt bagover.
 3. Tryk let opad på næsetip’en
 4. Indfør tuben i nares med spidsen caudalt
 5. Lad tuben glide helt i bund til kraven ligger ved yderkanten af nares.

Hvis du undervejs møder modstand. Roter da forsigtigt tuben og hvis det ikke virker - stop da og forsøg modsatte nares.

Bemærk

En tungeholder skaber ikke en sikker luftvej.

Efter proceduren

Oropharyngeal-airway

 • Gag-refleks kan medføre opkastning
 • Blokerer luftvej hvis for stor
 • Risiko for blødning ved forkert størrelse

Nasopharyngeal-airway

 • Epistaxis
 • Gag-refleks kan medføre opkastning

Kontakt

MedViden.dk udvikles og drives af

Morten Andresen & Bjarne Skjødt Worm.

Mail: kontakt@medviden.dk