Støt sitet

Hvad kan du gøre?

Primært kan vi bruge din hjælp til at udbrede den frie viden og dermed brugen af medviden.dk.

Fortæl venner og kolleger om sitet, brug det til morgenundervisning og bliv fan af os på facebook.

Mangler vi noget specielt?

Sidder du med en god ide til et kursus, har du lavet en god quiz under eksamenslæsningen eller vil du hjælpe med indtastning af eksamensopgaver så kontakt os også gerne.

Hjælp til brug af sitet

Om sitet

MedViden.dk er en gratis læringsside for sundhedsfagligt personale.

Opdeling

MedViden.dk er opdelt i en række sektioner og kategorier, der kan bruges hver for sig eller i sammenhæng. Der vil i den kommende tid komme flere kategorier ligesom procedurer og kursussektionerne vil blive udbygget.

Kurser

Under kurser kan du i topmenuen se en række forskellige kurser. Kurserne indeholder lektioner, der er relevante for det enkelte kursus. Du skal være opmærksom på at nogle lektioner går igen under flere kurser.

Indeks

Under det alfabetiske indeks finder du en oversigt over både kurser og kursuslektioner.

Procedurer

Under procedurer angiver topmenuen de forskellige specialer. Bemærk at flere af specialerne er samlet for at lette overblikket.

Flere af procedurerne ligger allerede som videoprocedurer og i fremtiden vil ligge et videosupplement til alle procedurer.

Indeks

Under det alfabetiske index kan du finde alle procedurer i alfabetisk rækkefølge.

Login

I forbindelse med opdateringen af sitet er login-funktionaliteten midlertidigt fjernet.

Vi arbejder på at sikre en ny og bedre adgang til quizzer og andre online funktionaliteter til at teste din viden.

Loginfunktionaliteten kommer tilbage snarest.

Akut aflastning af trykpneumothorax

Forfattere

24. oktober 2010

Formål

Livreddende aflastning af trykpneumothorax.

Indikationer

  • Livstruende trykpneumothorax

Remedier

  • PVK i stor kaliber (grøn eller grå)

Kontraindikationer

Ingen.

Før proceduren

Overvej traumemekanismen: Anamnesen indeholder typisk et slag mod thorax eller et fald mod kanten af et bord el.lign.

Du skal reagere på tiltagende tegn til shock som bleg og klam hud, samt takykardi, hypotension og takypnø.

Over den påvirkede side af thorax skal du reagere på:

  • Lungestetoskopi med svækkende eller fraværende respirationslyde
  • Rungende perkussion

Proceduren

  1. Intercostal-rum 2 (IC-2) palperes midtklavikulært.
  2. Svarende hertil indføres PVK'et lige over costa 3. Dette mindsker risikoen for læsion af intercostalnerven, der ligger ved den nedre kant af costae.
  3. Der bør forekomme momentan aflastning.
  4. Nålen trækkes ud, og den resterende del af PVK'et lades blive siddende.

Efter proceduren

Skal pleuradræn altid anlægges.

Ved manglende bedring og fortsat oplagte kliniske tegn på trykpneumothorax forsøges anlæggelse af PVK i modsidige IC-2. Herefter anlægges så bilaterale pleuradræn.

Husk

Trykpneumothorax er en klinisk diagnose, der kræver momentan aflastning. Du skal ikke tage røntgen af thorax "obs trykpneumothorax", og derved forsinke livsnødvendig behandling.

Kontakt

MedViden.dk udvikles og drives af

Morten Andresen & Bjarne Skjødt Worm.

Mail: kontakt@medviden.dk