Støt sitet

Hvad kan du gøre?

Primært kan vi bruge din hjælp til at udbrede den frie viden og dermed brugen af medviden.dk.

Fortæl venner og kolleger om sitet, brug det til morgenundervisning og bliv fan af os på facebook.

Mangler vi noget specielt?

Sidder du med en god ide til et kursus, har du lavet en god quiz under eksamenslæsningen eller vil du hjælpe med indtastning af eksamensopgaver så kontakt os også gerne.

Hjælp til brug af sitet

Om sitet

MedViden.dk er en gratis læringsside for sundhedsfagligt personale.

Opdeling

MedViden.dk er opdelt i en række sektioner og kategorier, der kan bruges hver for sig eller i sammenhæng. Der vil i den kommende tid komme flere kategorier ligesom procedurer og kursussektionerne vil blive udbygget.

Kurser

Under kurser kan du i topmenuen se en række forskellige kurser. Kurserne indeholder lektioner, der er relevante for det enkelte kursus. Du skal være opmærksom på at nogle lektioner går igen under flere kurser.

Indeks

Under det alfabetiske indeks finder du en oversigt over både kurser og kursuslektioner.

Procedurer

Under procedurer angiver topmenuen de forskellige specialer. Bemærk at flere af specialerne er samlet for at lette overblikket.

Flere af procedurerne ligger allerede som videoprocedurer og i fremtiden vil ligge et videosupplement til alle procedurer.

Indeks

Under det alfabetiske index kan du finde alle procedurer i alfabetisk rækkefølge.

Login

I forbindelse med opdateringen af sitet er login-funktionaliteten midlertidigt fjernet.

Vi arbejder på at sikre en ny og bedre adgang til quizzer og andre online funktionaliteter til at teste din viden.

Loginfunktionaliteten kommer tilbage snarest.

Seponering af PVK

3. februar 2010

Seponering af et perifert venekateter er en nem og hurtig proceduren, der kan udføres af alle personalegrupper.

Nedenfor gennemgås kort de vigtigste principper.

Indikationer

Der er tre hovedgrunde til at et PVK skal seponeres.

 1. Behovet for PVK'et kan være ophørt.
 2. Det har allerede siddet i tre dage og udgør dermed en forhøjet infektionsfare hvis det bliver siddende.
 3. Der er tegn til infektion omkring indstiksstedet.

Hvis et af disse kriterier er opfyldt, bør man gøre klar til seponering af PVK'et.

Hvis patienten fortsat har behov for et PVK bør du anlægge det nye PVK inden det gamle seponeres.

Indikationer

 • Behov for PVK er ophørt
 • Siddet i tre dage
 • Infektion

Remedier og forberedelse

Til selve proceduren kræves blot plaster og en vat-rondel.

Inden du går i gang, bør du blot have revet et stykke plaster af, og sat vat-rondellen på midten af plasteret, så det er klar til at blive sat på såret.

Remedier

 • Plaster
 • Vat-rondel

Proceduren

 1. Fikseringsplasteret omkring PVK'et frigøres langsomt mens du sikrer dig at PVK'et ikke bevæger sig.
 2. Når du er klar til at fjerne PVK'et placeres vat-rondellen over indstiksstedet, og presses ned mens PVK'et trækkes ud.
 3. Plasteret sættes fast, og der trykkes ned på vat-rondellen igen.
 4. Det brugte PVK smides ud i en kanyle-spand.

Husk

Inden du seponerer PVK'et bør du vide om patienten fortsat har behov for et PVK. I så fald bør det nye venekateter anlægges før det gamle seponeres.

Efter PVK'et er seponeret påsættes vat-rondel og plaster, og der appliceres tryk mod indstiksstedet for at sikre hæmostase.

Husk

 • Skal patienten have anlagt et nyt PVK?
 • Anlæg tryk mod indstiksstedet

Kontakt

MedViden.dk udvikles og drives af

Morten Andresen & Bjarne Skjødt Worm.

Mail: kontakt@medviden.dk