Støt sitet

Hvad kan du gøre?

Primært kan vi bruge din hjælp til at udbrede den frie viden og dermed brugen af medviden.dk.

Fortæl venner og kolleger om sitet, brug det til morgenundervisning og bliv fan af os på facebook.

Mangler vi noget specielt?

Sidder du med en god ide til et kursus, har du lavet en god quiz under eksamenslæsningen eller vil du hjælpe med indtastning af eksamensopgaver så kontakt os også gerne.

Hjælp til brug af sitet

Om sitet

MedViden.dk er en gratis læringsside for sundhedsfagligt personale.

Opdeling

MedViden.dk er opdelt i en række sektioner og kategorier, der kan bruges hver for sig eller i sammenhæng. Der vil i den kommende tid komme flere kategorier ligesom procedurer og kursussektionerne vil blive udbygget.

Kurser

Under kurser kan du i topmenuen se en række forskellige kurser. Kurserne indeholder lektioner, der er relevante for det enkelte kursus. Du skal være opmærksom på at nogle lektioner går igen under flere kurser.

Indeks

Under det alfabetiske indeks finder du en oversigt over både kurser og kursuslektioner.

Procedurer

Under procedurer angiver topmenuen de forskellige specialer. Bemærk at flere af specialerne er samlet for at lette overblikket.

Flere af procedurerne ligger allerede som videoprocedurer og i fremtiden vil ligge et videosupplement til alle procedurer.

Indeks

Under det alfabetiske index kan du finde alle procedurer i alfabetisk rækkefølge.

Login

I forbindelse med opdateringen af sitet er login-funktionaliteten midlertidigt fjernet.

Vi arbejder på at sikre en ny og bedre adgang til quizzer og andre online funktionaliteter til at teste din viden.

Loginfunktionaliteten kommer tilbage snarest.

Intraossøs adgang

Forfatter

5. maj 2010

6. april 2014 (opdateret)

Indikationer

Ved akut behov for intravaskulær adgang, hvor anlæggelse er besværliggjort. Bl.a. hjertestop, svære forbrændinger og kritisk sygdom medførende hypovolæmi eller shock. Alle former for væske og medicamina kan administreres intraossøst. Som alternativ adgang ved små børn.

Remedier

 • Intraossøs kanyle (som boremaskine eller med håndgreb)
 • Spritswabs
 • Sprøjte med saltvand

Kontraindikationer

Relative:

 • Infektion over den proksimale anteromediale overflade af tibia.
 • Fraktur eller skade af ekstremiteten

Absolutte:

 • Fraktur i tibia eller proksimalt herfor.
 • Osteogenesis imperfecta og lignende lidelser med nedsat knoglestyrke

Komplikationer

 • Compartment syndrom
 • Fraktur af tibia
 • Blødning
 • Infektion (Osteomyelit)

Den mest alvorlige komplikation er compartment syndrom betinget af ekstravasal administration under tryk.

Før proceduren

Anlæg evt. lokalbedøvelse sv.t. indstikssted ved vågne patienter.

Proceduren

Den intraossøse kanyle anlægges fortrinsvis i tibia. Alternativt anlægges den intraossøse kanyle i distale tibia, proximale humerus eller i sternum.

 1. Afsprit et 4 x 4 cm stort område på den anteromediale overflade af tibia, lige distalt for tuberositas tibiae.
 2. Den intraossøse kanyle indføres i let caudal retning, ca. 2 cm distalt og medialt for tuberositas tibiae.
 3. Ved perforation af cortex i knoglen mærkes et let tab af modstand.
 4. Fjern stilletten i kanylen.
 5. Med sprøjten forsøges at aspirere knoglemarv.
 6. Når der kommer synlig knoglemarv i sprøjten, trykkes der ned på stemplet så den aspirerede knoglemarv samt saltvand (ca. 5 ml) sprøjtes ind.
 7. Sæt i.v. infusionsvæske til kanylen.

Husk

 • Bør snarest muligt udskiftes med normal intravenøs adgang.
 • Hos små børn kan den distale overflade af tibia benyttes.
 • Den intraossøse kanyle med håndgreb indføres ved at lave rolige roterende og borende bevægelser om kanylens akse. Hav håndgrebet godt placeret i håndfladen, og benyt to eller tre fingre til at stabilisere selve kanylen.
 • Pas på den proksimale epifyseskive hos børn.
 • Ved subkutan væskeophobning under den efterfølgende væskeinfusion skal der justeres på placeringen af den intraossøse kanyle med det samme.

Kontakt

MedViden.dk udvikles og drives af

Morten Andresen & Bjarne Skjødt Worm.

Mail: kontakt@medviden.dk