Støt sitet

Hvad kan du gøre?

Primært kan vi bruge din hjælp til at udbrede den frie viden og dermed brugen af medviden.dk.

Fortæl venner og kolleger om sitet, brug det til morgenundervisning og bliv fan af os på facebook.

Mangler vi noget specielt?

Sidder du med en god ide til et kursus, har du lavet en god quiz under eksamenslæsningen eller vil du hjælpe med indtastning af eksamensopgaver så kontakt os også gerne.

Hjælp til brug af sitet

Om sitet

MedViden.dk er en gratis læringsside for sundhedsfagligt personale.

Opdeling

MedViden.dk er opdelt i en række sektioner og kategorier, der kan bruges hver for sig eller i sammenhæng. Der vil i den kommende tid komme flere kategorier ligesom procedurer og kursussektionerne vil blive udbygget.

Kurser

Under kurser kan du i topmenuen se en række forskellige kurser. Kurserne indeholder lektioner, der er relevante for det enkelte kursus. Du skal være opmærksom på at nogle lektioner går igen under flere kurser.

Indeks

Under det alfabetiske indeks finder du en oversigt over både kurser og kursuslektioner.

Procedurer

Under procedurer angiver topmenuen de forskellige specialer. Bemærk at flere af specialerne er samlet for at lette overblikket.

Flere af procedurerne ligger allerede som videoprocedurer og i fremtiden vil ligge et videosupplement til alle procedurer.

Indeks

Under det alfabetiske index kan du finde alle procedurer i alfabetisk rækkefølge.

Login

I forbindelse med opdateringen af sitet er login-funktionaliteten midlertidigt fjernet.

Vi arbejder på at sikre en ny og bedre adgang til quizzer og andre online funktionaliteter til at teste din viden.

Loginfunktionaliteten kommer tilbage snarest.

Procedurer

Respiration

Larynxmaske, Anlæggelse af

Af:Bjarne Skjødt Worm

Formålet med anlæggelse af en larynxmaske er, at have en luftvej hvorigennem man kan ventilere patienten via respirator. Luftvejen er ikke sikker.

Maskeventilation

Af:Bjarne Skjødt Worm

Maskeventilation benyttes ofte ved akut respirationsinsufficiens, indledning ved generel anæstesi, kortvarig anæstesi samt ved avanceret genoplivning.

Trykpneumothorax, Akut aflastning af

Af:Morten Andresen

Akut aflastning af trykpneumothorax er en livredende procedure som alle læger bør mestre. Aflastningen kan foregå med et PVK af stor kaliber eller en kanyle, alt afhængig af hvad, der er tilgængeligt.

Tungeholder, Anlæggelse af

Af:Bjarne Skjødt Worm

En tungeholder anlægges hvis der er risiko for at tungen falder tilbage i luftvejene og kompromitterer denne eller at der i forbindelse med maskeventilation ikke kan opnås frie luftveje.

Kontakt

MedViden.dk udvikles og drives af

Morten Andresen & Bjarne Skjødt Worm.

Mail: kontakt@medviden.dk