Støt sitet

Hvad kan du gøre?

Primært kan vi bruge din hjælp til at udbrede den frie viden og dermed brugen af medviden.dk.

Fortæl venner og kolleger om sitet, brug det til morgenundervisning og bliv fan af os på facebook.

Mangler vi noget specielt?

Sidder du med en god ide til et kursus, har du lavet en god quiz under eksamenslæsningen eller vil du hjælpe med indtastning af eksamensopgaver så kontakt os også gerne.

Hjælp til brug af sitet

Om sitet

MedViden.dk er en gratis læringsside for sundhedsfagligt personale.

Opdeling

MedViden.dk er opdelt i en række sektioner og kategorier, der kan bruges hver for sig eller i sammenhæng. Der vil i den kommende tid komme flere kategorier ligesom procedurer og kursussektionerne vil blive udbygget.

Kurser

Under kurser kan du i topmenuen se en række forskellige kurser. Kurserne indeholder lektioner, der er relevante for det enkelte kursus. Du skal være opmærksom på at nogle lektioner går igen under flere kurser.

Indeks

Under det alfabetiske indeks finder du en oversigt over både kurser og kursuslektioner.

Procedurer

Under procedurer angiver topmenuen de forskellige specialer. Bemærk at flere af specialerne er samlet for at lette overblikket.

Flere af procedurerne ligger allerede som videoprocedurer og i fremtiden vil ligge et videosupplement til alle procedurer.

Indeks

Under det alfabetiske index kan du finde alle procedurer i alfabetisk rækkefølge.

Login

I forbindelse med opdateringen af sitet er login-funktionaliteten midlertidigt fjernet.

Vi arbejder på at sikre en ny og bedre adgang til quizzer og andre online funktionaliteter til at teste din viden.

Loginfunktionaliteten kommer tilbage snarest.

Anlæggelse af larynxmaske

15. december 2010

Formålet med anlæggelse af en larynxmaske (LM) er, at have en luftvej hvorigennem man kan ventilere patienten via respirator (typisk under anæstesi). Det er vigtigt at huske, at luftvejen ikke er "sikker" hvorfor man i situationer hvor en sikker luftvej kræves (aspirationsrisiko) bør lægge en endotrachealtube.

Der findes i dag mange forskellige typer larynxmasker. I denne lektion tager vi udgangspunkt i den klassiske model.

Indikationer

 • Ventilation med lavt inspirationstryk og uden aspirationsfare. Se i øvrigt ovenfor.

Generelt om larynxmasker

 • Larynxmasken kan overordnet bruges i situationer hvor der er behov for ventilation med lavt inspirationstryk og hvor der ikke er aspirationsfare. Ved den vanskelige luftvej hvor intubation er umulig og maskeventilation er insufficient kan larynxmasken bruges som midlertidig luftvej. Typisk bruges den til procedurer af kort til middellang varighed, hvor akut indledning ikke er indiceret.
 • Ved længerevarende operationer er der risiko for luftinsufflation af ventriklen hvorfor intubation her foretrækkes. Den er ligeledes dårligt egnet ved øvre abdominale og intratorakale operationer ligesom den ikke bruges ved laparaskopiske indbreb.. Den er særligt velegnet ved dybere sedation da den her slutter helt tæt. 
 • Brugen af larynxmasker er stigende og larynxmasken bruges i dag også til operationer med gas og situationer hvor patienten ligger i bugleje. Bemærk, at der er store forskelle mellem de enkelte afdelinger.
 • Det er vigtigt at huske, at larynxmasken ikke er en sikker luftvej, men at risikoen for aspiration er mindre end ved brug af maskeventilation. At luftvejen ikke er sikker skyldes at cuff’en typisk ikke slutter tæt. Dette betyder at peaktrykket ikke må være for højt og at indblæsningstrykket typisk er ca. 25 - 30 cm H2O.
 • Selvom man ikke kan høre en lækage, kan der sagtens være en sådan, og man skal derfor være varsom med brug af anæstesigasser når larynxmaske benyttes.Larynxmasken er endvidere betydeligt mindre traumatisk end trakealtuben, da den placeres i et område der ikke er specielt følsomt for fremmedlegemer.

Remedier

 • Larynxmaske (LM)
 • Eksplorationscreme / vand
 • Sprøjte til cuff’en (30 ml)
 • Tape til at sikre larynxmasken
 • Cufftryk-måler
 • Udstyr til maskeventilation
 • Udstyr til intubation
Tabel 1. Valg af størrelse.
Størrelse Patientens vægt ca. ml i cuffen
#1 <5 4
#1,5 5-10 7
#2 10-20 10
#2,5 20-30 14
#3 30-50 20
#4 50-70 30
#5 70-100 40
#6 >100 50

Det maksimale indvendige cufftryk er for de fleste modeller ca. 60 cm H2O

Kontraindikationer

 • Vågne patienter.
 • Risiko for aspiration og/eller regurgitation.
  • Ikke fastende.
  • Symptomgivende hiatushernie.
  • Svær adipositas.
  • Gastric bypass eller gastric banding.
  • Graviditet efter 14. uge.
  • Forhold associeret med forsinket ventrikeltømning.
 • Anatomiske anomalier i pharynx / larynx.
 • Ustabil columna cervikalis.
 • Pharyngeal patologi (absces, hæmatom etc).
 • Obstruktion under larynx.
 • Behov for høje inspirationstryk.
  • Lav lungecompliance.
  • Høj luftvejsresistance (bronkospasme, lungeødem, lungefibrose, thoraxtraumer).

Før proceduren

Patienten gøres klar til påtænkte procedure. I forbindelse med anæstesiindledning overvejes præoxygenering og bedøvelse. Nedenfor er kun beskrevet selve anlæggelsen af larynxmaske.

 • Tøm cuffen for luft (kanterne vender bagover) eller fjern stemplet fra en sprøjte og sæt resten på.
 • Larynxmasken smøres på bagfladen (eksplorationscreme eller sættes klar i vand)
 • Patienten lejres i "sniffing position".

Proceduren

Når larynxmasken anlægges forsøger man at imitere synkebevægelsen. Ved anæstesi vil larynx falde ned på bagvæggen af hypofarynks hvorfor larynxmasken skal føres bagom larynx.
Dette opnås ved at masken trykkes flad mod svælgets bagvæg.

 1. Fat larynxmasken med blyantsgreb (helt nede ved masken) med den dominante hånd (maskeåbning fremad).
 2. Træk med den ikke dominante hånd kæben fremad og opad.
 3. Larynxmasken trykkes helt flad mod patientens gane (kanten vender nedad/fremover)
 4. Larynxmasken føres i én bevægelse langs bagvægen så langt ind den kan.
 5. Kort før den er helt inde vil man ofte føle modstand når larynxmasken passerer larynx (Man kan med fordel løfte hovedet en smule).
 6. Fat nu larynxmasken og før den det sidste stykke ind. Larynxmasken slippes (glider selv på plads).
 7. Cuff'en fyldes nu med luft.
 8. Fiksér larynxmasken.
Figur 1. Anlæggelse af larynxmaske.

Trinvis beskrivelse af proceduren. På det sidste billede er larynxmasken fremhævet med lilla for at lette identificeringen.

Efter proceduren

 1. Kontrollér at masken ligger korrekt.
  1. Se efter kondens på indersiden af tuben.
  2. Se efter at thorax hæver og sænker sig.
 2. Kontroller cufftrykket med cufftryk-måleren.
 3. Kontroller igen, at larynxmasken er tæt og patienten ventileres.

Ved anæstesiens ophør lades larynxmasken urørt indtil patienten vågner, har svælgreflekser og på opfordring kan åbne munden. Herefter kan cuffen deflateres og larynxmaske fjernes.

Komplikationer

Aspiration.

Et tidligt tegn kan være væske i larynxmaskens tube. Konsekvensen er umiddelbart at frakoble ventilationsposen og vippe patienten i Trendelenburgs leje således, at der ikke "ventileres" ventrikkelindhold ned i lungerne. FiO2 øges til 100% og patienten suges. Hvis nødvendigt fjernes larynxmasken og patienten intuberes.

Hæshed.

Kan i sjældne tilfælde forekomme. Fortager sig typisk efter få dage.

Nedsat smagssans.

Ved langvarig brug af larynxmaske kan i sjældne tilfælde forekomme nedsættelse af smagssansen. Muligvis grundet kompression af n. lingualis. Typisk fortager symptomerne sig efter måneder.

Husk

 • Larynxmasken er ikke en sikker luftvej.
 • Du skal som udgangspunkt altid præoxygenere patienten inden anlæggelse af larynxmaske.
 • Hvis masken er utæt hjælper det sjældent at fylde luft i. Prøv i stedet at lejre patienten anderledes.
 • Selvom en larynxmaske tilsyneladende er velfungerende kan den stadig være fejlplaceret.
 • I mange tilfælde er larynxmasken til at starte med ikke helt tæt. Det kan være fordi patienten ikke er ordenligt sederet. Tag dette med i dine overvejelser når du fejlfinder.
 • At larynxmasken typisk bliver mere tæt når den er på respirator fordi indblæsningerne er mere jævne.

Litteratur

 • Viby Mogensen J, Vester-Andersen T. Anæstesi, 3. udgave. FADLs Forlag, 2007.
 • Middleton P. Insertion techniques of the laryngeal mask airway: a literature review. Journal of Perioperative Practice, Jan, 2009 19(1):31-5.

Kontakt

MedViden.dk udvikles og drives af

Morten Andresen & Bjarne Skjødt Worm.

Mail: kontakt@medviden.dk