Støt sitet

Hvad kan du gøre?

Primært kan vi bruge din hjælp til at udbrede den frie viden og dermed brugen af medviden.dk.

Fortæl venner og kolleger om sitet, brug det til morgenundervisning og bliv fan af os på facebook.

Mangler vi noget specielt?

Sidder du med en god ide til et kursus, har du lavet en god quiz under eksamenslæsningen eller vil du hjælpe med indtastning af eksamensopgaver så kontakt os også gerne.

Hjælp til brug af sitet

Om sitet

MedViden.dk er en gratis læringsside for sundhedsfagligt personale.

Opdeling

MedViden.dk er opdelt i en række sektioner og kategorier, der kan bruges hver for sig eller i sammenhæng. Der vil i den kommende tid komme flere kategorier ligesom procedurer og kursussektionerne vil blive udbygget.

Kurser

Under kurser kan du i topmenuen se en række forskellige kurser. Kurserne indeholder lektioner, der er relevante for det enkelte kursus. Du skal være opmærksom på at nogle lektioner går igen under flere kurser.

Indeks

Under det alfabetiske indeks finder du en oversigt over både kurser og kursuslektioner.

Procedurer

Under procedurer angiver topmenuen de forskellige specialer. Bemærk at flere af specialerne er samlet for at lette overblikket.

Flere af procedurerne ligger allerede som videoprocedurer og i fremtiden vil ligge et videosupplement til alle procedurer.

Indeks

Under det alfabetiske index kan du finde alle procedurer i alfabetisk rækkefølge.

Login

I forbindelse med opdateringen af sitet er login-funktionaliteten midlertidigt fjernet.

Vi arbejder på at sikre en ny og bedre adgang til quizzer og andre online funktionaliteter til at teste din viden.

Loginfunktionaliteten kommer tilbage snarest.

Invasiv blodtryksmåling

Forfattere

24. august 2011

Invasiv blodtryksmåling vil ofte med fordel kunne anvendes hos svært syge patienter indlagt på intensivafdelinger samt hos operationspatienter med svær komorbiditet eller stor risiko for blødning.

Proceduren kræver forudgående anlæggelse af arteriekanyle.

Indikationer

Ønske om kontinuerlig blodtryksmåling hos eksempelvis patienter der:

 • Bløder meget.
 • Er i risiko for at bløde meget.
 • Er hæmodynamisk ustabile (fx. septiske patienter på intensiv).
 • Har været udsat for multitraume.
 • Har svær aotastenose og skal under generel anæstesi.
 • Skal gennemgå store operationer.

Remedier

 • 500 eller 1000 ml NaCl
 • Trykpose
 • Enkelt tryksæt (orientér dig om hvilket tryksæt der bruges på afdelingen. Principperne er de samme for de mest brugte tryksæt).
 • Spritswap

Kontraindikationer

Ingen

Før proceduren

Før selve proceduren forberedes tryksættet.

 1. Tryksættet sættes til posen med NaCl (fungerer som dropsæt).
 2. Fyld dråbekammeret og lad fyld slangen med NaCl.
 3. Pust trykposen op til den når et tryk der som minimum svarer til patientens systoliske blodtryk og gerne højere.
 4. Placér tryksættets flush-anordning i patientens hjertehøjde.
 5. Purge på systemet ved at trække op i den blå anordning til der kommer væske ud af slangen for at sikre at der ikke er luft i systemet.
Figur 1. Klargøring af tryksættet.

Proceduren

 1. Luk arteriekanylen (den røde lukkeanordning).
 2. Fjern proppen fra arteriekanylen og sprit af.
 3. Tilslut slangen til patientens a-kanyle og slut stikket på tryksættet til monitoren.
 4. Åben arteriekanylen (den røde lukkeanordning).
 5. Nulstil systemet på monitoren.
 6. Kontrollér at der kommer en pulskurve på monitoren (og at denne svarer til pulskurven fra saturationsmåleren).
 7. Kontrollér at blodtrykket svarer overens med det non-invasive blodtryk.

Fejlkilder

Ændres trykket pludseligt og uventet?

 • Start med at kigge på kurven. Er den ændret, evt. dæmpet?
 • Flush systemet igennem på den blå hane.
 • Flyt patientens hånd.
 • Er der åbnet for arteriekanylen?
 • Nulstil eventuelt systemet på monitoren (Knappen nulstil)
 • Er der knæk på slangen?
 • Er der luft i systemet?
 • Er der tryk nok på trykposen?

Mål eventuelt et blodtryk med manchet som vanligt for at have noget at sammenligne med.

Husk

 • Monitorering redder ikke patienten, men manglende eller dårlig monitorering kan medføre at behandlingen igangsættes for sent.

Kontakt

MedViden.dk udvikles og drives af

Morten Andresen & Bjarne Skjødt Worm.

Mail: kontakt@medviden.dk