Støt sitet

Hvad kan du gøre?

Primært kan vi bruge din hjælp til at udbrede den frie viden og dermed brugen af medviden.dk.

Fortæl venner og kolleger om sitet, brug det til morgenundervisning og bliv fan af os på facebook.

Mangler vi noget specielt?

Sidder du med en god ide til et kursus, har du lavet en god quiz under eksamenslæsningen eller vil du hjælpe med indtastning af eksamensopgaver så kontakt os også gerne.

Hjælp til brug af sitet

Om sitet

MedViden.dk er en gratis læringsside for sundhedsfagligt personale.

Opdeling

MedViden.dk er opdelt i en række sektioner og kategorier, der kan bruges hver for sig eller i sammenhæng. Der vil i den kommende tid komme flere kategorier ligesom procedurer og kursussektionerne vil blive udbygget.

Kurser

Under kurser kan du i topmenuen se en række forskellige kurser. Kurserne indeholder lektioner, der er relevante for det enkelte kursus. Du skal være opmærksom på at nogle lektioner går igen under flere kurser.

Indeks

Under det alfabetiske indeks finder du en oversigt over både kurser og kursuslektioner.

Procedurer

Under procedurer angiver topmenuen de forskellige specialer. Bemærk at flere af specialerne er samlet for at lette overblikket.

Flere af procedurerne ligger allerede som videoprocedurer og i fremtiden vil ligge et videosupplement til alle procedurer.

Indeks

Under det alfabetiske index kan du finde alle procedurer i alfabetisk rækkefølge.

Login

I forbindelse med opdateringen af sitet er login-funktionaliteten midlertidigt fjernet.

Vi arbejder på at sikre en ny og bedre adgang til quizzer og andre online funktionaliteter til at teste din viden.

Loginfunktionaliteten kommer tilbage snarest.

Udtagning af blodprøver fra arteriekanyle

Forfattere

30. august 2011

Formålet er, at udtage blod til arterielle prøver eller normale blodprøver.

Proceduren kræver forudgående anlæggelse af arteriekanyle.

Indikationer

Behov for blodprøver på patient med arteriekanyle.

Remedier

 • Spritswap
 • 5 ml sprøjte
 • Sprøjte til arterielle prøver (eller almindelig sprøjte)
 • Kanylebox
 • Sterile gazeswaps

Kontraindikationer

Ingen

Proceduren

På tryksættet findes to åbne-/lukke-mekanismer: En der sidder i patientens hjertehøjde og en mere distalt (tættere på arteriekanylen).

Når der skal tages blod til arteriegasser eller blodprøver anbefales det at bruge den tættest på patienten.

 1. Luk systemet ind mod patienten.
 2. Skru proppen af, afsprit og placér en 5 ml sprøjte i trevejshanen.
 3. Åben ind mod patienten og ind mod sprøjten (så der er lukket op mod tryksættet).
 4. Træk de første 5 ml blod ud og kassér disse, da det er blandet med saltvand.
 5. Luk ind mod patienten og placér sprøjten til prøven.
 6. Åben igen ind mod patienten og ind mod sprøjten og træk blod ud til prøven.
Figur 1. Trevejshanens funktion.

Efter proceduren

 1. Når prøven er taget, lukkes der igen ud mod den åbning hvorfra prøven er trukket
 2. Proppen skrues på igen.
 3. Flush på den blå hane på anordningen, der sidder i patientens hjertehøjde. Derved skylles blodet i slangen ud så det ikke står og koagulerer.

Husk

 • Det kan være en fordel at holde nogle sterile gazeswaps under trevejshanen når blodet skal trækkes ud for at undgå spild.
 • Sprøjterne til arterielle prøver indeholder heparin og kan derfor ikke benyttes til en del normale blodprøver. Benyt derfor normale sprøjter og en kanyle til at overføre blodet til prøveglassene.

Litteratur

 1. Gillies D et al. Optimal timing for intravenous administration set replacement. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 4.

Kontakt

MedViden.dk udvikles og drives af

Morten Andresen & Bjarne Skjødt Worm.

Mail: kontakt@medviden.dk