Støt sitet

Hvad kan du gøre?

Primært kan vi bruge din hjælp til at udbrede den frie viden og dermed brugen af medviden.dk.

Fortæl venner og kolleger om sitet, brug det til morgenundervisning og bliv fan af os på facebook.

Mangler vi noget specielt?

Sidder du med en god ide til et kursus, har du lavet en god quiz under eksamenslæsningen eller vil du hjælpe med indtastning af eksamensopgaver så kontakt os også gerne.

Hjælp til brug af sitet

Om sitet

MedViden.dk er en gratis læringsside for sundhedsfagligt personale.

Opdeling

MedViden.dk er opdelt i en række sektioner og kategorier, der kan bruges hver for sig eller i sammenhæng. Der vil i den kommende tid komme flere kategorier ligesom procedurer og kursussektionerne vil blive udbygget.

Kurser

Under kurser kan du i topmenuen se en række forskellige kurser. Kurserne indeholder lektioner, der er relevante for det enkelte kursus. Du skal være opmærksom på at nogle lektioner går igen under flere kurser.

Indeks

Under det alfabetiske indeks finder du en oversigt over både kurser og kursuslektioner.

Procedurer

Under procedurer angiver topmenuen de forskellige specialer. Bemærk at flere af specialerne er samlet for at lette overblikket.

Flere af procedurerne ligger allerede som videoprocedurer og i fremtiden vil ligge et videosupplement til alle procedurer.

Indeks

Under det alfabetiske index kan du finde alle procedurer i alfabetisk rækkefølge.

Login

I forbindelse med opdateringen af sitet er login-funktionaliteten midlertidigt fjernet.

Vi arbejder på at sikre en ny og bedre adgang til quizzer og andre online funktionaliteter til at teste din viden.

Loginfunktionaliteten kommer tilbage snarest.

Venøs blodprøvetagning

Forfatter

26. september 2010

7. december 2011 (opdateret)

Formål

At udtage venøst blod til biokemisk eller mikrobiologisk analyse.

Indikationer

Talrige, men fx vurdering af patientens:

 • Væskestatus
 • Infektionsparametre
 • Nyrefunktion
 • Blodprocent
 • Niveau ift. AK-behandling

Remedier

 • Ikke-sterile handsker
 • Spritswabs
 • Staseslange
 • Blodprøvetagningssæt (udseende varierer fra hospital til hospital)
 • Plaster og vat-tot
 • Relevante prøveglas (Se tabel)
Farvekoder for venøse blodprøveglas
Prøveglas Farve Parametre
Til bakteriologisk undersøgelse (venyler) Blå til aerobe,
røde til anaerobe
Dyrkes for vækst af bakterier
Uden tilført antikoagulantia Rød Biokemi. Serumanalyser. Elektrolytter. CRP. Leverprøver.
Til koagulationsundersøgelse Lyseblå Koagulationsprøver. APTT, INR
Til resterende undersøgelser Guld Biokemi, blodserologi
Mørkegrøn Litium
Lysegrøn Elektrolytter
Lilla Hæmatologi, herunder Hgb, type og forlig
Mørkeblå Spormetaller
Sort Sænkningsreaktion.
Grå Glukose. Laktat.

Kontraindikationer

Relative:

 • Infektion over valgt indstikssted
 • Igangværende IV-infusion distalt for valgte indstikssted

Før proceduren

 • Sørg for at have en gul kanyle-spand tæt på, så du nemt kan smide kanylen ud når du er færdig.
 • Udpak blodprøvetagningssættet
 • Sortér de relevante prøveglas efter den rækkefølge de skal fyldes i (se tabel).

Proceduren

 1. Start med at anlægge staseslangen (spørg evt. patienten hvilken arm han foretrækker).
 2. Inspicér fossa cubitalis på den valgte arm, og udvælg en passende vene.
 3. Ifør dig de ikke-sterile handsker
 4. Desinficér huden x 2 over det ønskede indstikssted med spiralformede bevægelser.
 5. Fiksér venen med venstre hånd og stik i en kontinuerlig fast bevægelse med højre hånd. Benyt en indstiksvinkel på ca. 30-45 grader.
 6. Når du er i venen, kommer der blod ca. 3–4 cm op i slangen pga. trykket.
 7. Hold kanylen på plads med venstre hånd, og påsæt første prøveglas i fyldningskammeret.
 8. Straks du har sikret dig at glasset begynder at fyldes, løsnes staseslangen.
 9. Skift prøveglas efterhånden som de bliver fyldt (undertrykket bevirker at prøveglas automatisk holder op med at fyldes, når der ikke er behov for mere blod).
 10. Sæt vat-tot og plaster over indstiksstedet, og træk kanylen ud.

Specielt om bloddyrkning

 • Til en bloddyrkning (nogle gange blot omtalt "venyler") skal du fylde et blåt venyleglas til aerob analyse, og et rødt venyleglas til anaerob analyse. Visse laboratorier kræver to glas af hver type for at sikre mod kontaminering.
 • Start altid med at fylde de blå glas til aerob analyse, så de røde glas til anaerob analyse ikke kontamineres med luft.
 • Venyleglas har i toppen en kapsel over gummimembranen. Kapslen fjernes og membranen desinficeres x 2 med spritswabs. Husk derfor ekstra stripswabs hvis der skal udtages venyler.

Efter proceduren

 • Bed patienten om at trykke med en finger over vat-totten, og bøje i albuen i nogle minutter
 • Smid kanylen ud.
 • Vend prøveglas nogle gange for at sikre prøveglas med antikoagulantia mod koagulation.
 • Udfyld blodprøverekvisitionen og påsæt relevante labels (enten blot stregkode, eller både stregkode og patient-data).

Husk

 • Ved prøvetagning til BAS-test/forlig, skal proceduren udføres dobbelt, og af forskellige personer. Husk at sikre dig patientens identitet, og efterfølgende mærkning af blodprøveglas med navn, CPR-nummer og stregkode.
 • Hvis venerne i fossa cubitalis ikke træder fint frem, kan du bede patienten bøje albuen samt knytte hånden nogle gange.
 • Du bør undgå at udtage blodprøver fra en arm med drop. Hvis det ikke kan undgås, bør infusion via droppet standses i mindst 5 minutter inden du foretager prøvetagningen.

Kontakt

MedViden.dk udvikles og drives af

Morten Andresen & Bjarne Skjødt Worm.

Mail: kontakt@medviden.dk