Støt sitet

Hvad kan du gøre?

Primært kan vi bruge din hjælp til at udbrede den frie viden og dermed brugen af medviden.dk.

Fortæl venner og kolleger om sitet, brug det til morgenundervisning og bliv fan af os på facebook.

Mangler vi noget specielt?

Sidder du med en god ide til et kursus, har du lavet en god quiz under eksamenslæsningen eller vil du hjælpe med indtastning af eksamensopgaver så kontakt os også gerne.

Hjælp til brug af sitet

Om sitet

MedViden.dk er en gratis læringsside for sundhedsfagligt personale.

Opdeling

MedViden.dk er opdelt i en række sektioner og kategorier, der kan bruges hver for sig eller i sammenhæng. Der vil i den kommende tid komme flere kategorier ligesom procedurer og kursussektionerne vil blive udbygget.

Kurser

Under kurser kan du i topmenuen se en række forskellige kurser. Kurserne indeholder lektioner, der er relevante for det enkelte kursus. Du skal være opmærksom på at nogle lektioner går igen under flere kurser.

Indeks

Under det alfabetiske indeks finder du en oversigt over både kurser og kursuslektioner.

Procedurer

Under procedurer angiver topmenuen de forskellige specialer. Bemærk at flere af specialerne er samlet for at lette overblikket.

Flere af procedurerne ligger allerede som videoprocedurer og i fremtiden vil ligge et videosupplement til alle procedurer.

Indeks

Under det alfabetiske index kan du finde alle procedurer i alfabetisk rækkefølge.

Login

I forbindelse med opdateringen af sitet er login-funktionaliteten midlertidigt fjernet.

Vi arbejder på at sikre en ny og bedre adgang til quizzer og andre online funktionaliteter til at teste din viden.

Loginfunktionaliteten kommer tilbage snarest.

Kapillær blodprøvetagning

Forfattere

24. september 2010

Formål

At udtage kapillærblod til biokemisk analyse, typisk fra en finger eller et øre.

Indikationer

Vurdering af:

 • Blodglukose
 • CRP

Remedier

 • Ikke-sterile handsker
 • Spritswabs
 • Engangs nåle-prikker
 • Måle-strip
 • Glukose- eller CRP-måler
 • Vat-rondel

Kontraindikationer

Sår på fingrene. Vælg blot en anden finger.

Før proceduren

 1. Tjek at glukose-måleren fungerer og er korrekt kalibreret.
 2. Indsæt en måle-strip i glukosemåleren
 3. Ifør dig de ikke-sterile handsker.

Procedure ved fingerstik

 1. Udvælg en passende finger, og massér den for at øge den distale perfusion.
 2. Desinficér huden sv.t. phalanx distalis.
 3. Benyt nåle-prikkeren til at lave et hul på siden af fingeren.
 4. Pres patientens finger, så der kommer blod ud fra indstiksstedet, til brug for den relevante procedure.
 5. Lad patienten påsætte vat-totten til at standse blødningen.

Procedure ved ørestik

 1. Udvælg øre, evt. på baggrund af patientpræference.
 2. Massér lobulus for at øge perfusionen.
 3. Med 1. og 2. finger klemmes om medial- og lateralkant af lobulus.
 4. Benyt nåle-prikkeren til at lave et hul på siden af lobulus.
 5. Oprethold presset med fingrene, så der kommer blod ud fra indstiksstedet, til brug for den relevante procedure.
 6. Lad patienten påsætte vat-totten til at standse blødningen.

Efter proceduren

 • I daglig klinisk praksis vil kapillærblod oftest hentes ud til brug for blodglukosemåling. Her laddes bloddråben ramme måle-strippen så den fyldes, og glukose-måleren automatisk går i gang med analysen.
 • Hvis der hentes blod ud til mikroskopi på objektglas, laddes bloddråben ramme objektglasset, og udstryg foretages med dækglasset efter vanlige retningslinjer.

Husk

 • Fingerstik laves på siden af fingeren pga. den forholdsmæssige mere sparsomme nervedækning ift. fingerpulpa. Proceduren bliver derved mindre smertefuld.

Kontakt

MedViden.dk udvikles og drives af

Morten Andresen & Bjarne Skjødt Worm.

Mail: kontakt@medviden.dk