Støt sitet

Hvad kan du gøre?

Primært kan vi bruge din hjælp til at udbrede den frie viden og dermed brugen af medviden.dk.

Fortæl venner og kolleger om sitet, brug det til morgenundervisning og bliv fan af os på facebook.

Mangler vi noget specielt?

Sidder du med en god ide til et kursus, har du lavet en god quiz under eksamenslæsningen eller vil du hjælpe med indtastning af eksamensopgaver så kontakt os også gerne.

Hjælp til brug af sitet

Om sitet

MedViden.dk er en gratis læringsside for sundhedsfagligt personale.

Opdeling

MedViden.dk er opdelt i en række sektioner og kategorier, der kan bruges hver for sig eller i sammenhæng. Der vil i den kommende tid komme flere kategorier ligesom procedurer og kursussektionerne vil blive udbygget.

Kurser

Under kurser kan du i topmenuen se en række forskellige kurser. Kurserne indeholder lektioner, der er relevante for det enkelte kursus. Du skal være opmærksom på at nogle lektioner går igen under flere kurser.

Indeks

Under det alfabetiske indeks finder du en oversigt over både kurser og kursuslektioner.

Procedurer

Under procedurer angiver topmenuen de forskellige specialer. Bemærk at flere af specialerne er samlet for at lette overblikket.

Flere af procedurerne ligger allerede som videoprocedurer og i fremtiden vil ligge et videosupplement til alle procedurer.

Indeks

Under det alfabetiske index kan du finde alle procedurer i alfabetisk rækkefølge.

Login

I forbindelse med opdateringen af sitet er login-funktionaliteten midlertidigt fjernet.

Vi arbejder på at sikre en ny og bedre adgang til quizzer og andre online funktionaliteter til at teste din viden.

Loginfunktionaliteten kommer tilbage snarest.

Anlæggelse af finger- og tåblokade

15. november 2010

Indikationer

Analgesi ved mindre indgreb på fingeren i skadestue eller på operationsgang. Fx:

 • Sår på finger.
 • Reponering af led.
 • Fjernelse af negl.
 • Drænage af paronychia.
 • Behandling af neglelegesygdomme.
 • Fjernelse af fremmedlegemer.

Remedier

 • Sprøjte med lokalbedøvelse (valg af lokalbedøvelse jf. nedenstående tabel).
 • Sterile handsker
 • Sterilt hulstykke eller sterile afdækningsstykker.
 • Tynd kanyle (størrelse bør være over 27 gauge)
 • Spritswaps.
 • Gaze.
Tabel 1. Valg af lokalanæstetika.
Farmaka Effekt (min) Anæstesi (timer) Analgesi (timer)
1.5% Mepivacaine 15-20 2-3 3-5
2% (20 mg/ml) Lidocaine 10-20 2-5

3-8

0.5% Ropivacaine 15-20 4-8 5-12
0.75% Ropivacaine 10-15 5-10 6-24
0.5 Bupivacaine 15-30 5-15 6-30

Effekten angiver hvor hurtigt virkningen indsætter, mens anæstesi og analgesi angiver varigheden.

I skadestuer i Danmark benytter man typisk Lidocaine uden adrenalin, men en lang række forskelle lokalanastetika kan benyttes. Ovenfor er angivet effekten af nogle typiske præparater.

Kontraindikationer

Absolutte

 • Allergi overfor analgesimidlet.
 • Infektion ved påtænkt indstikssted.

Relative

 • Traumatisk nerveskade.
 • Perifer karsygdom, specielt småkarssygdom.
 • Raynaud’s syndrom.
 • Dårligt koorporerende patient.

Før proceduren

 1. Patienten lejres siddende eller liggende på lejet med hånden på et fladt underlag i god stilling – gerne et armbræt.
 2. Remedierne klargøres på et rent bord.
 3. Håndvask og iførelse af sterile handsker.

Proceduren

 1. Huden afsprittes to gange med spritswabs eller klorhexidin.
 2. Kanylen indføres som vist på tegningen.
 3. Sørg for at skæret er væk fra knoglen og husk at indstik dorsalt er mindst smertefuldt.
 4. Stik kanylen så langt ind, at den lige netop ikke penetrerer huden på palmarsiden.
 5. Træk den let tilbage.
 6. Træk let tilbage på stemplet i sprøjten for at sikre mod at kanylen ligger i et kar (kontrolsug).
 7. Der injiceres ca. 1-2 ml 1% (lokalbedøvelse) uden adrenalin afhængig af fingerens størrelse.
 8. Træk langsomt kanylen baglæns indtil den ligger lidt under huden dorsalt.
 9. Der injiceres igen 1-2 ml.
 10. Proceduren gentages på modsatte side af fingeren

Komplikationer

 • Benyt ikke lokalbedøvelse med adrenalin da det potentielt kan medføre karspasme og nekrose.
 • For stort volumen af lokalbedøvelse kan medføre afklemning af det venøse tilbageløb og potentielt medføre nekrose.
 • Hvis det lokalbedøvende agens sprøjtes ind i karbanen kan der forekomme tremor, kramper og bevidstløshed. Sjældnere respirationsdepression, bradykardi og asystoli (ved dette overvejes Intralipidbehandling). Det er derfor vigtigt at lave kontrolsug hver gang der injiceres.

Efter proceduren

 • I tabellen ovenfor kan du se hvor længe du skal vente før den analgetiske effekt indsætter.
 • Undersøg altid om blokket virker ved at prikke i fingeren inden du starter indgrebet.
 • Undersøg kapillærfyldningen for at se om blodtilførslen er kompromitteret.
 • Komplikationer kan ses i form af: infektion, hæmatom, vaskulær insufficiens og nerveskade.

Husk

 • Sørg for at have alle remedier klar inden du starter.
 • Husk at vælge lokalbedøvelse ud fra den påtænkte procedure.
 • Benyt aldrig lokalbedøvelse med adrenalin til finger- eller tåblok.
 • Foretag altid kontrolsug inden du injicerer lokalanæstetika for at sikre mod intravasal placering af kanylen.

Kontakt

MedViden.dk udvikles og drives af

Morten Andresen & Bjarne Skjødt Worm.

Mail: kontakt@medviden.dk