Støt sitet

Hvad kan du gøre?

Primært kan vi bruge din hjælp til at udbrede den frie viden og dermed brugen af medviden.dk.

Fortæl venner og kolleger om sitet, brug det til morgenundervisning og bliv fan af os på facebook.

Mangler vi noget specielt?

Sidder du med en god ide til et kursus, har du lavet en god quiz under eksamenslæsningen eller vil du hjælpe med indtastning af eksamensopgaver så kontakt os også gerne.

Hjælp til brug af sitet

Om sitet

MedViden.dk er en gratis læringsside for sundhedsfagligt personale.

Opdeling

MedViden.dk er opdelt i en række sektioner og kategorier, der kan bruges hver for sig eller i sammenhæng. Der vil i den kommende tid komme flere kategorier ligesom procedurer og kursussektionerne vil blive udbygget.

Kurser

Under kurser kan du i topmenuen se en række forskellige kurser. Kurserne indeholder lektioner, der er relevante for det enkelte kursus. Du skal være opmærksom på at nogle lektioner går igen under flere kurser.

Indeks

Under det alfabetiske indeks finder du en oversigt over både kurser og kursuslektioner.

Procedurer

Under procedurer angiver topmenuen de forskellige specialer. Bemærk at flere af specialerne er samlet for at lette overblikket.

Flere af procedurerne ligger allerede som videoprocedurer og i fremtiden vil ligge et videosupplement til alle procedurer.

Indeks

Under det alfabetiske index kan du finde alle procedurer i alfabetisk rækkefølge.

Login

I forbindelse med opdateringen af sitet er login-funktionaliteten midlertidigt fjernet.

Vi arbejder på at sikre en ny og bedre adgang til quizzer og andre online funktionaliteter til at teste din viden.

Loginfunktionaliteten kommer tilbage snarest.

Procedurer

Øre-, næse- og halssygdomme

Dix-Hallpikes test

Af:Morten Andresen

Proceduren har til formål at diagnosticere Benign Paroksystisk Positionel Vertigo (BPPV).

Epleys manøvre

Af:Morten Andresen

Epleys manøvre har til formål at behandle Benign Paroksystisk Positionel Vertigo (BPPV). Proceduren er nem og ufarlig, og den kan derfor udføres på vid indikation.

Foley kateter til posterior epistaxis

Af:Morten Andresen

Proceduren benyttes til behandlingsrefraktær posterior epistaxis efter blødningen er forsøgt standset med isterninger og anterior pakning af næsekaviteten, fx i form af RapidRhino.

RapidRhino, Anlæggelse af

Af:Morten Andresen

RapidRhino benyttes til håndtering af epistaxis. I de fleste skadestuer er RapidRhino blevet standardbehandling, men vi anbefaler, at man før der anlægges RapidRhino bør forsøge at kontrolleret blødningen med mindre invasive metoder som også gennemgås her.

Øreskylning

Af:Morten Andresen

Proceduren udføres ifm. fjernelse af cerumenobstruktion i den ydre øregang, eller ved forsøg på fjernelse af visse fremmedlegemer.

Kontakt

MedViden.dk udvikles og drives af

Morten Andresen & Bjarne Skjødt Worm.

Mail: kontakt@medviden.dk