Støt sitet

Hvad kan du gøre?

Primært kan vi bruge din hjælp til at udbrede den frie viden og dermed brugen af medviden.dk.

Fortæl venner og kolleger om sitet, brug det til morgenundervisning og bliv fan af os på facebook.

Mangler vi noget specielt?

Sidder du med en god ide til et kursus, har du lavet en god quiz under eksamenslæsningen eller vil du hjælpe med indtastning af eksamensopgaver så kontakt os også gerne.

Hjælp til brug af sitet

Om sitet

MedViden.dk er en gratis læringsside for sundhedsfagligt personale.

Opdeling

MedViden.dk er opdelt i en række sektioner og kategorier, der kan bruges hver for sig eller i sammenhæng. Der vil i den kommende tid komme flere kategorier ligesom procedurer og kursussektionerne vil blive udbygget.

Kurser

Under kurser kan du i topmenuen se en række forskellige kurser. Kurserne indeholder lektioner, der er relevante for det enkelte kursus. Du skal være opmærksom på at nogle lektioner går igen under flere kurser.

Indeks

Under det alfabetiske indeks finder du en oversigt over både kurser og kursuslektioner.

Procedurer

Under procedurer angiver topmenuen de forskellige specialer. Bemærk at flere af specialerne er samlet for at lette overblikket.

Flere af procedurerne ligger allerede som videoprocedurer og i fremtiden vil ligge et videosupplement til alle procedurer.

Indeks

Under det alfabetiske index kan du finde alle procedurer i alfabetisk rækkefølge.

Login

I forbindelse med opdateringen af sitet er login-funktionaliteten midlertidigt fjernet.

Vi arbejder på at sikre en ny og bedre adgang til quizzer og andre online funktionaliteter til at teste din viden.

Loginfunktionaliteten kommer tilbage snarest.

Dix-Hallpikes test

Forfattere

21. januar 2011

Formål

Undersøgelsen har til formål at diagnosticere Benign Paroksystisk Positionel Vertigo (BPPV).

Indikationer

 • Mistanke om BPPV hos patienter med svimmelhed (fx. ældre patient, ledsagende balanceproblemer og/eller kvalme).

Kort om svimmelhed

Svimmelhed er en yderst almindelig tilstand, der påvirker en stor del af befolkning hvert eneste år. For ca. 20% af de patienter, der søger læge for deres svimmelhed er BPPV årsagen. Kvinder rammes ca. dobbelt så ofte af tilstanden som mænd, og tilstanden ses sjældent hos yngre personer.

Anatomi og patofysiologi.

Vestibulærapparatet i det indre øre består af tre semikanalikulære kanaler eller buegange: En anterior, posterior og horisontal buegang. Bevægelsen af lymfevæske i disse buegange omdannes til fornemmelsen af bevægelse. BPPV skyldes påvirkninger af dette apparat, og sker på grund af en ændret stilling og placering af hhv. fritflydende og ikke fritflydende otolither, i de semikanalikulære kanaler i vestibulærapparatet.

Typer af BPPV.

Den hyppigste form for BPPV, der samtidig kaldes for den "klassiske" form, inddrager den posteriore semikanalikulære kanal, og giver symptomer som beskrevet neden for i afsnittet "Vurdering af resultatet".

Undersøgelser.

Anamnesen er typisk for BPPV. Patienten vågner med voldsom svimmelhed, som forværres ved ethvert forsøg på bevægelse af hovedet. Objektivt er der ingen positive fund på organisk sygdom. Det er derfor vigtigt med en fuld otoneurologisk undersøgelse for at udelukke andre årsager til svimmelhed.

Diffentialdiagnoser.

Der er en lang række differentialdiagnoser til BPPV som du bør undersøge mere udtømmende i en lærebog i øre-, næse- og halssygdomme. Fx kan stærk alkoholpåvirkning udløse nystagmus, lige som ortostatisk hypotension kan forklare patientens svimmelhed. Vær ligeledes opmærksom på Menières sygdom, som også kan optræde sammen med BPPV.

Remedier

 • Briks hvorpå patienten kan ligge.

Kontraindikationer

 • Nedsat cervikal mobilitet eller skade.

Proceduren

 1. Patienten sætter sig oprejst i sengen.
 2. Hovedet roteres 45 grader til højre eller venstre
 3. Patienten lægges (hurtigt) helt ned i sengen, med hovedet i yderligere 20 graders ekstension.
 4. Patientens øjne observeres i ca. 30 sekunder mhp. tilkomst af nystagmus.
 5. Patient sætter sig igen oprejst i sengen.
 6. Patientens øjne observeres i ca. 30 sekunder mhp. tilkomst af nystagmus.
Figur 1. Proceduren trin for trin.

Vurdering af testen

Når patientens hoved roteres til højre vurderes højre vestibulærapparat og omvendt.

Hvornår starter patientens nystagmus?

Ved BPPV er der typisk en latensperiode på 5-10 sekunder inden nystagmus forekommer.

Hvilken type nystagmus har patienten?

Er det en "flad" nystagmus mod hhv. højre eller venstre, eller er den geotropisk, hvor den øvre del af øjnene laver en buet bevægelse mod jorden og det undersøgte vestibulærapparat? "Flad" nystagmus peger på påvirkning af den horisontale buegang, mens den geotropiske nystagmus peger på påvirkning af den posteriore buegang.

Hvilken retning går den hurtige fase af patientens nystagmus?

Den hurtige fase bør gå mod det afficerede øre. Vertikal nystagmus peger typisk på CNS lidelse.

Udtrættes patientens nystagmus?

Hvis testen gentages et par gange bør den udløse aftagende nystagmus.

Skifter patientens nystagmus retning?

Efter proceduren er fuldført og patienten sætter sig op igen, bør hans nystagmus kortvarigt ændre retning af den hurtige fase.

Positive fund i de ovennævnte observationer tyder på BPPV. Negative fund ved undersøgelsen kan ikke udelukke BPPV, men gør dog at man i højere grad må overveje CNS lidelser. Se lærebog i Øre-, næse- og halssygddomme for uddybning af årsager.

Ved positiv Dix-Hallpike, kan forsøges behandling med Epley eller Semonts manøvrer (på engelsk: Canalith Repositioning Procedures).

Husk

 • Det er vigtigt med grundig information til patienten om undersøgelsens formål og udførsel. Hvis patienten forstår undersøgelsen kan han i langt højere grad medvirke til at den forløber uden problemer.
 • I den medfølgende video er vist hvordan proceduren kan udføres af patienten alene. Når proceduren forsøges første gang kan du stå ved hovedgærdet på sengen eller briksen og bevæge patientens hoved med dine hænder.

Læs mere

 1. Dix MR & Hallpike CS. The pathology symptomatology and diagnosis of certain common disorders of the vestibular system. Proc R Soc Med. 1952 Jun;45(6):341-54.
 2. Chan Y. Differential diagnosis of dizziness. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg. 2009 Jun;17(3):200-3.
 3. Post RE & Dickerson LM. Dizziness: a diagnostic approach. Am Fam Physician. 2010 Aug 15;82(4):361-8, 369.
 4. Parnes LS, Agrawal SK, Atlas J. Diagnosis and management of benign paroxysmal positional vertigo (BPPV). CMAJ. 2003 Sep 30;169(7):681-93.

Kontakt

MedViden.dk udvikles og drives af

Morten Andresen & Bjarne Skjødt Worm.

Mail: kontakt@medviden.dk