Støt sitet

Hvad kan du gøre?

Primært kan vi bruge din hjælp til at udbrede den frie viden og dermed brugen af medviden.dk.

Fortæl venner og kolleger om sitet, brug det til morgenundervisning og bliv fan af os på facebook.

Mangler vi noget specielt?

Sidder du med en god ide til et kursus, har du lavet en god quiz under eksamenslæsningen eller vil du hjælpe med indtastning af eksamensopgaver så kontakt os også gerne.

Hjælp til brug af sitet

Om sitet

MedViden.dk er en gratis læringsside for sundhedsfagligt personale.

Opdeling

MedViden.dk er opdelt i en række sektioner og kategorier, der kan bruges hver for sig eller i sammenhæng. Der vil i den kommende tid komme flere kategorier ligesom procedurer og kursussektionerne vil blive udbygget.

Kurser

Under kurser kan du i topmenuen se en række forskellige kurser. Kurserne indeholder lektioner, der er relevante for det enkelte kursus. Du skal være opmærksom på at nogle lektioner går igen under flere kurser.

Indeks

Under det alfabetiske indeks finder du en oversigt over både kurser og kursuslektioner.

Procedurer

Under procedurer angiver topmenuen de forskellige specialer. Bemærk at flere af specialerne er samlet for at lette overblikket.

Flere af procedurerne ligger allerede som videoprocedurer og i fremtiden vil ligge et videosupplement til alle procedurer.

Indeks

Under det alfabetiske index kan du finde alle procedurer i alfabetisk rækkefølge.

Login

I forbindelse med opdateringen af sitet er login-funktionaliteten midlertidigt fjernet.

Vi arbejder på at sikre en ny og bedre adgang til quizzer og andre online funktionaliteter til at teste din viden.

Loginfunktionaliteten kommer tilbage snarest.

Anlæggelse af RapidRhino

Forfattere

6. juli 2010

Indikationer

Håndtering af epistaxis/næseblødning.

Remedier

 • RapidRhino
 • Næsespeculum
 • Vinklet pincet
 • Vatstrimler
 • Lidocain-metaoxedrin lokalbedøvelse
 • Kop
 • Sterilt vand
 • Sprøjte
 • Plaster

Kontraindikationer

Ingen.

Initiel behandling af epistaxis

De mulige behandlingsmodaliteter for akut næseblødning varierer fra de helt simple teknikker som patienten allerede kan påbegynde i hjemmet, over teknikker der kan udføres i alle skadestuer, til avancerede kirurgiske indgreb som kun bør udføres af specialister i ØNH-kirurgi.

I de fleste skadestuer er RapidRhino blevet standardbehandling, men vi anbefaler, at man før der anlægges RapidRhino bør forsøge at få kontrolleret blødningen med mindre invasive metoder:

 • Start med at lade patienten sidde foroverbøjet i sengen og sutte på isterninger, mens der foretages ekstern kompression af næsen på de to lateral-flader.
 • Benyt en vinklet pincet til at indføre vatstrimler, der er vædet i lidocain-metaoxedrin. Vatstrimlerne skal indføres langs gulvet i næsen og placeres langt bagud så hele næsekaviteten forsøges udtamponeret. Hvis det er tilgængeligt kan et sug benyttes til at fjerne koagler inden proceduren.

Ved kraftigere blødning bør man allerede tidligt tage blodprøver fra til type og forlig, samt måle Hgb, INR og APTT.

Proceduren

 • Fyld en kop med sterilt vand.
 • Læg RapidRhino i koppen i 20-30 sekunder.
 • Indfør RapidRhino i næsen i horisontal retning, til den proksimale ende af den oppustelig del lige akkurat er placeret inde i næsen.
 • Med en sprøjte fyldes RapidRhino med luft til cuffen er let spændt.
 • Slangen fikseres til næseryggen med plaster

Efter proceduren

 • Notér mL luft der blev fyldt i RapidRhino.
 • Ved tilfredsstillende hæmostase kan pt. hjemsendes og få fjernet RapidRhino hos ØNH-læge om 24-48 timer.
 • Såfremt det ikke opnås hæmostase - især ved posterior epistaxis - kan overvejes anlæggelse af Foley kateter til udtamponering af næsekaviteten. Se separat procedure.

Husk

 • Hvorfor har patienten epistaxis? Ved manglende oplagt grund, bør videre opfølgning og udredning overvejes.

Kontakt

MedViden.dk udvikles og drives af

Morten Andresen & Bjarne Skjødt Worm.

Mail: kontakt@medviden.dk