Støt sitet

Hvad kan du gøre?

Primært kan vi bruge din hjælp til at udbrede den frie viden og dermed brugen af medviden.dk.

Fortæl venner og kolleger om sitet, brug det til morgenundervisning og bliv fan af os på facebook.

Mangler vi noget specielt?

Sidder du med en god ide til et kursus, har du lavet en god quiz under eksamenslæsningen eller vil du hjælpe med indtastning af eksamensopgaver så kontakt os også gerne.

Hjælp til brug af sitet

Om sitet

MedViden.dk er en gratis læringsside for sundhedsfagligt personale.

Opdeling

MedViden.dk er opdelt i en række sektioner og kategorier, der kan bruges hver for sig eller i sammenhæng. Der vil i den kommende tid komme flere kategorier ligesom procedurer og kursussektionerne vil blive udbygget.

Kurser

Under kurser kan du i topmenuen se en række forskellige kurser. Kurserne indeholder lektioner, der er relevante for det enkelte kursus. Du skal være opmærksom på at nogle lektioner går igen under flere kurser.

Indeks

Under det alfabetiske indeks finder du en oversigt over både kurser og kursuslektioner.

Procedurer

Under procedurer angiver topmenuen de forskellige specialer. Bemærk at flere af specialerne er samlet for at lette overblikket.

Flere af procedurerne ligger allerede som videoprocedurer og i fremtiden vil ligge et videosupplement til alle procedurer.

Indeks

Under det alfabetiske index kan du finde alle procedurer i alfabetisk rækkefølge.

Login

I forbindelse med opdateringen af sitet er login-funktionaliteten midlertidigt fjernet.

Vi arbejder på at sikre en ny og bedre adgang til quizzer og andre online funktionaliteter til at teste din viden.

Loginfunktionaliteten kommer tilbage snarest.

Øreskylning

Forfattere

17. januar 2011

Formål

Proceduren har til formål at fjerne ørevoks fra den ydre øregang. Kan også benyttes til at fjerne visse runde fremmedlegemer.

Indikationer

 • Synlig obstruktion af øregangen af ørevoks (cerumen) eller fremmedlegeme verificeret med otoskop
 • Forberedelse inden otologisk operation eller undersøgelse af trommehinde

Remedier

 • Otoskop
 • Vandfad med lunkent vand (Så tæt på 37 grader som muligt)
 • Øreskylningssprøjte eller anden større sprøjte med lang studs (Fx. jeanetsprøjte med olivenstuds)
 • Nyrebækken
 • Servietter

Kontraindikationer

 • Aktuel otitis media eller otitis externa. Da skal infektionen behandles sufficient inden forsøg på øreskylning.
 • Aktuel sprængt eller perforeret trommehinde.
 • Tidligere problemer eller gener ifm. skylning.
 • Tidligere udført kirurgi i øret.

Før proceduren

Inden proceduren påbegyndes otoskoperes øret for at visualisere øregangen og obstruktionen med cerumen.

 1. Patienten sætter sig på en stol og kigger lige frem.
 2. Et par servietter lægges over den konkave del af nyrebækkenet og holdes op til øret.
 3. Patienten bedes holde nyrebækken tæt ind til hovedet lige under øreflippen, samt undgå bevægelser med hovedet.

Proceduren

 1. Der trækkes lunkent vand fra vandfadet op i øreskylningssprøjten.
 2. Studsen af sprøjten føres et par millimeter ind i øregangen og vinkles let kranielt og posteriort. Benyt din ikke-dominante hånd til at stabilisere sprøjten ved også at berøre patientens ansigt — derved flytter sprøjten sig med patienten.
 3. Stemplet på sprøjten trykkes ned med moderat tryk ad flere kortvarige omgange (ca. 1 sek. pr. gang).

Stands proceduren ved

 • Smerter
 • Kvalme
 • Svimmelhed
 • Pludselig modstand når stemplet trykkes ned
 • Anden ubehag

Når det igen er muligt foretages ny otoskopi. Ved tegn på skader henvises til ØNH-læge. Svimmelhed kan nemt opstå som kalorisk reaktion hvis vandet er for koldt eller varmt. Lad patienten hvile et stykke tid.

Efter proceduren

 • Der foretages fornyet otoskopi for at sikre at ørevoks eller fremmedlegeme er skyllet ud.
 • Ved tegn på infektion efter øreskylningen kan fx Ciflox benyttes til behandling af den eksterne otit, 3 dråber 2 gange dagligt i 7 dage.

Husk

 • Ved forsøg på at skylle fremmedlegeme ud kan det være en fordel med en længere og tyndere studs på sprøjten så den kan føres længere ind i øret. Her skal vinklingen være således at vandstrålen ryger bagom fremmedlegemet. Hvis fremmedlegemet fylder hele øregangens diameter bør du ikke forsøge at skylle det ud.
 • Ørevoks er nemmere at skylle ud hvis det i forvejen er blødgjort med glycerol øredråber eller olivenolie. Hvis muligt kan du bede patienten dryppe øret et par gange dagligt i dagene op til øreskylningen.
 • Ørevoksen skal se glinsende ud for at du har en chance for umiddelbart at skylle den ud. Hvis den ser tør ud bør du ikke spilde tid på øreskylning før der er brugt blødgørende midler.

Kontakt

MedViden.dk udvikles og drives af

Morten Andresen & Bjarne Skjødt Worm.

Mail: kontakt@medviden.dk