Støt sitet

Hvad kan du gøre?

Primært kan vi bruge din hjælp til at udbrede den frie viden og dermed brugen af medviden.dk.

Fortæl venner og kolleger om sitet, brug det til morgenundervisning og bliv fan af os på facebook.

Mangler vi noget specielt?

Sidder du med en god ide til et kursus, har du lavet en god quiz under eksamenslæsningen eller vil du hjælpe med indtastning af eksamensopgaver så kontakt os også gerne.

Hjælp til brug af sitet

Om sitet

MedViden.dk er en gratis læringsside for sundhedsfagligt personale.

Opdeling

MedViden.dk er opdelt i en række sektioner og kategorier, der kan bruges hver for sig eller i sammenhæng. Der vil i den kommende tid komme flere kategorier ligesom procedurer og kursussektionerne vil blive udbygget.

Kurser

Under kurser kan du i topmenuen se en række forskellige kurser. Kurserne indeholder lektioner, der er relevante for det enkelte kursus. Du skal være opmærksom på at nogle lektioner går igen under flere kurser.

Indeks

Under det alfabetiske indeks finder du en oversigt over både kurser og kursuslektioner.

Procedurer

Under procedurer angiver topmenuen de forskellige specialer. Bemærk at flere af specialerne er samlet for at lette overblikket.

Flere af procedurerne ligger allerede som videoprocedurer og i fremtiden vil ligge et videosupplement til alle procedurer.

Indeks

Under det alfabetiske index kan du finde alle procedurer i alfabetisk rækkefølge.

Login

I forbindelse med opdateringen af sitet er login-funktionaliteten midlertidigt fjernet.

Vi arbejder på at sikre en ny og bedre adgang til quizzer og andre online funktionaliteter til at teste din viden.

Loginfunktionaliteten kommer tilbage snarest.

Foley kateter til posterior epistaxis

Forfattere

2. januar 2011

Indikationer

Behandlingsrefraktær posterior epistaxis.

Remedier

 • Ikke-sterile handsker
 • Sterilt vand
 • Sprøjte (20mL)
 • Foley kateter (10-12F)
 • Stor plastikklips

Kontraindikationer

 • Kranietraume med risiko for basis cranii fraktur.

Før proceduren

Inden der anlægges Foley kateter bør blødningen være forsøgt standset med isterninger og anterior pakning af næsekaviteten, fx i form af RapidRhino. Ved fortsat frisk blødning forsøges anlæggelse af Foley kateter.

 1. Inden proceduren påbegyndes fyldes en sprøjte med sterilt vand.
 2. Foley kateterets ballon fyldes med ca. 15mL vand.
 3. Med en kuglepen sættes en streg ca. 8 cm før den proksimale ende af den fyldte ballon.
 4. Ballonen tømmes igen for vand.
 5. Skær den studs af kateteret som normalt forbindes til kateterposen, og før den ned over spidsen som en ydre beskyttende hætte.
Figur 1. Afklipning af Foley kateterets studs.

Proceduren

 1. Ifør dig de ikke-sterile handsker.
 2. Spray næsekaviteten med karkontraherende lokalbedøvelse.
 3. Påfør gel på katereret.
 4. Indfør kateteret langs gulvet af næsen, indtil kuglepensstregen er ved næseindgangen.
 5. Fyld ballonen med ca. 6mL vand, og træk ballonen tot.
 6. Ved fortsat synlig blødning i oropharynx fyldes successivt 1mL ad gangen mere i ballonen til blødningen ophører (dog med 12-15mL som maksimum).
 7. Nu foretages sædvanlig anterior pakning af næsekaviteten med gaze eller meche.
 8. Kateterstudsen føres ind så den stødder mod pakningsmaterialet, og plastikklipsen klemmes om kateteret lige proksimalt for den afklippede studs så placeringen fastholdes.

Efter proceduren

 1. Sørg for at patienten ikke er smerteforpint eller føler respirationsgener pga. tryk fra ballonen på den bløde gane.
 2. Akut kontakt til ØNH-læge mhp. overflytning af patienten.

Komplikationer

Tryknekroser.

Studsen rammer alae nasi. Risikoen mindskes ved at kateterstudsen bærer vægten ind mod pakningsmaterialet, og ikke direkte ind mod alae nasi.

Husk

 • Ved bilateral posterior epistaxis kan blødningen i visse tilfælde kontrolleres med blot et enkelt Foley kateter med en ballon fyldt til 15mL. Alternativt lægges Foley kateter i begge næsekaviteter og fyldes successivt på samme tid som beskrevet ovenfor.
 • Overvej smertestillende medicin og præoxygenering inden procedures påbegyndes.
 • Husk tidlig kontakt til ØNH-læge.

Læs mere

 1. Ho and Mansell. How we do it: a practical approach to Foley catheter posterior nasal packing. Clin Otolaryngol Allied Sci (2004) vol. 29 (6) pp. 754-7

Kontakt

MedViden.dk udvikles og drives af

Morten Andresen & Bjarne Skjødt Worm.

Mail: kontakt@medviden.dk