Støt sitet

Hvad kan du gøre?

Primært kan vi bruge din hjælp til at udbrede den frie viden og dermed brugen af medviden.dk.

Fortæl venner og kolleger om sitet, brug det til morgenundervisning og bliv fan af os på facebook.

Mangler vi noget specielt?

Sidder du med en god ide til et kursus, har du lavet en god quiz under eksamenslæsningen eller vil du hjælpe med indtastning af eksamensopgaver så kontakt os også gerne.

Hjælp til brug af sitet

Om sitet

MedViden.dk er en gratis læringsside for sundhedsfagligt personale.

Opdeling

MedViden.dk er opdelt i en række sektioner og kategorier, der kan bruges hver for sig eller i sammenhæng. Der vil i den kommende tid komme flere kategorier ligesom procedurer og kursussektionerne vil blive udbygget.

Kurser

Under kurser kan du i topmenuen se en række forskellige kurser. Kurserne indeholder lektioner, der er relevante for det enkelte kursus. Du skal være opmærksom på at nogle lektioner går igen under flere kurser.

Indeks

Under det alfabetiske indeks finder du en oversigt over både kurser og kursuslektioner.

Procedurer

Under procedurer angiver topmenuen de forskellige specialer. Bemærk at flere af specialerne er samlet for at lette overblikket.

Flere af procedurerne ligger allerede som videoprocedurer og i fremtiden vil ligge et videosupplement til alle procedurer.

Indeks

Under det alfabetiske index kan du finde alle procedurer i alfabetisk rækkefølge.

Login

I forbindelse med opdateringen af sitet er login-funktionaliteten midlertidigt fjernet.

Vi arbejder på at sikre en ny og bedre adgang til quizzer og andre online funktionaliteter til at teste din viden.

Loginfunktionaliteten kommer tilbage snarest.

Fjernelse af fremmedlegemer i ØNH

Forfattere

17. januar 2011

Patienten med et fremmedlegeme i øre, næse eller hals vil typisk være et barn eller en svagt begavet voksen. Hos de lidt ældre børn vil diagnosen ofte være åbenbar, med smerte og ubehag fra stedet. Hos mindre børn vil flere blot være kede af det og utrøstelige.

En lille del af børn med fremmedlegeme i næsen præsenterer med epistaxis — oftest efter forældrenes forsøg på at fjerne fremmedlegemet i hjemmet. De typiske fremmedlegemer er legetøj, insekter, mad og magneter.

Anamnese

Lige meget hvor fremmedlegemet er placeret, bør der så vidt muligt sikres en fyldestgørende anamnese inden der gøres forsøg på at fjerne fremmedlegemet.
Især bør der lægges vægt på:

 • Form (rund, aflang, firkantet, uregelmæssig)
 • Størrelse
 • Konsistens/fasthed (metal, plastik, gummi, skum)

Blandt symptomerne bør der spørges ind til:

 • Vejrtrækningsbesvær eller -gener
 • Smerter
 • Hørenedsættelse
 • Følelse af ubehag eller spændthed
 • Hoste
 • Stridor
 • Opkast

Efter endt ekstraktion af fremmedlegemet bør der foretages fornyet fuld undersøgelse for at sikre mod tilstedeværelsen af flere fremmedlegemer.

Øre

Først forsøges skylning af øret, hvor vand sprøjtes ind langs loftet af øret med en vis kraft. Hvis fremmedlegemet fylder hele øregangens diameter bør du dog ikke forsøge at skylle det ud.

Ved forsøg på fjernelse af insekt, kan der forinden hældes alkohol eller Lidokain ind i øret for at slå insektet ihjel. Ved manglende effekt, forsøges fremmedlegemet fjernet med tang, cerumen slynge eller sugekateter under direkte visualisering af øregangen.

Henvisning til ØNH-læge bør overvejes ved skarpe objekter i øret, ved perforeret trommehinde eller objekter, der ligger tæt op ad trommehinden.

Næse

Metoder til fjernelse af fremmedlegemer i næsen opdeles groft i overtryksventilation og direkte ekstraktion af fremmedlegemet. Nedenfor gennemgås kort teknikkerne i den rækkefølge de bør forsøges.

Overtryksventilation

 1. Bed patienten om at lukke munden og holde sig for det kontralaterale næsebor. Derefter skal patienten puste kraftigt ud gennem næsen for at løsne fremmedlegemet.
 2. Hos små børn, der ikke kan kooperere til ovenstående teknik, kan barnets far eller mor holde mund og kontralaterale næsebor lukket, og derefter give et kraftigt mund-til-mund pust.

Visualiser fremmedlegemet

Når metoder med overtryksventilation benyttes, bør fremmedlegemet klart kunne visualiseres i næsekaviteten, og man bør være sikker på at der ikke findes flere fremmedlegemer mere posteriort i næsen, i selve halsen eller i det kontralaterale næsebor.

Direkte ekstraktion

Bløde fremmedlegemer kan forsøges fjernet med en almindelig vinklet tang. Hårde fremmedlegemer bør i stedet forsøges fjernet med en krog eller slynge, der nemmere kan lirke fremmedlegemet frem. Metalobjekter kan forsøges fjernet med en magnet.

Endelig kan forsøges med et smalt Foley kateter (8 Ch eller mindre) som forsigtigt føres ind i næsen og forbi fremmedlegemet. Herefter fyldes 2–3 ml vand i ballonen og der trækkes nu forsigtigt i kateteret.

Hals

Ved mistænkt fastklemt fremmedlegeme i halsen, bør der opnås hurtig kontakt til ØNH-læge eller thoraxkirurg. Forsøg ikke selv at fjerne fremmedlegemer i halsen.

Hvis patienten præsenterer sig uden gener, og fremmedlegemet blot kan være slugt, bør der, afhængig af om fremmedlegemet er røntgenfast, tages røntgenbilleder for at sikre at fremmedlegemet er i ventriklen og ikke er endt i nedre luftveje.

Hvis patienten har bløde fremmedlegemer i halsen, som fx ikke fuldt passerede madstykker, kan du i skadestuen forsøge at lade patienten drikke rigelige mængder danskvand. I disse tilfælde er det vigtigt at fremmedlegemet netop er blødt og ikke spidst eller skarpt på nogen måde, og at patienten har fri vejrtrækning uden talebesvær. Dette forsøg kan kombineres med Diazepam 5-10 mg så patienten - og især muskulaturen i oesophagus - delvist relakseres.

Ved mistanke om at fremmedlegemet ikke sikkert kan passere hele mavesystemet og kvitteres i afføringen, bør der tages kontakt til mavetarmkirurg mhp. om fremmedlegemet endoskopisk skal hentes op igen. Mistanken bør især opstå ved store eller uregelmæssigt formede fremmedlegemer. Det kan fx være større mønter eller legetøjsfigurer.

Specielle fremmedlegemer

Du bør udvise særlig opmærksomhed ved fremmedlegemer af følgende typer:

 • Batterier
 • Andre objekter med potentielt skadelige syre- eller baseegenskaber
 • Magneter
 • Spidse/skarpe genstande

Husk

 • De mange forslag i teksten om rekvirering af specialiseret hjælp er udpenslet med god grund. Overvej altid om du har den fornødne ekspertise og erfaring i at fjerne det pågældende fremmedlegeme. Situationen kan hurtigt udvikle til en livstruende tilstand for patienten med obstruerede luftveje.
 • Ved fjernelse af fremmedlegemer hos børn er det vigtigt at inddrage forældrene i processen. Barnet er i forvejen skræmt af situationen og har brug for alt den tryghed og beroligelse det kan få.

Læs mere

 1. Kiger et al. Nasal foreign body removal in children. Pediatr Emerg Care (2008) vol. 24 (11) pp. 785-92.
 2. Heim and Maughan. Foreign bodies in the ear, nose, and throat. Am Fam Physician (2007) vol. 76 (8) pp. 1185-9.

Kontakt

MedViden.dk udvikles og drives af

Morten Andresen & Bjarne Skjødt Worm.

Mail: kontakt@medviden.dk