Støt sitet

Hvad kan du gøre?

Primært kan vi bruge din hjælp til at udbrede den frie viden og dermed brugen af medviden.dk.

Fortæl venner og kolleger om sitet, brug det til morgenundervisning og bliv fan af os på facebook.

Mangler vi noget specielt?

Sidder du med en god ide til et kursus, har du lavet en god quiz under eksamenslæsningen eller vil du hjælpe med indtastning af eksamensopgaver så kontakt os også gerne.

Hjælp til brug af sitet

Om sitet

MedViden.dk er en gratis læringsside for sundhedsfagligt personale.

Opdeling

MedViden.dk er opdelt i en række sektioner og kategorier, der kan bruges hver for sig eller i sammenhæng. Der vil i den kommende tid komme flere kategorier ligesom procedurer og kursussektionerne vil blive udbygget.

Kurser

Under kurser kan du i topmenuen se en række forskellige kurser. Kurserne indeholder lektioner, der er relevante for det enkelte kursus. Du skal være opmærksom på at nogle lektioner går igen under flere kurser.

Indeks

Under det alfabetiske indeks finder du en oversigt over både kurser og kursuslektioner.

Procedurer

Under procedurer angiver topmenuen de forskellige specialer. Bemærk at flere af specialerne er samlet for at lette overblikket.

Flere af procedurerne ligger allerede som videoprocedurer og i fremtiden vil ligge et videosupplement til alle procedurer.

Indeks

Under det alfabetiske index kan du finde alle procedurer i alfabetisk rækkefølge.

Login

I forbindelse med opdateringen af sitet er login-funktionaliteten midlertidigt fjernet.

Vi arbejder på at sikre en ny og bedre adgang til quizzer og andre online funktionaliteter til at teste din viden.

Loginfunktionaliteten kommer tilbage snarest.

Epleys manøvre

Forfattere

25. januar 2011

Formål

Manøvren har til formål at behandle Benign Paroksystisk Positionel Vertigo (BPPV).

Indikationer

 • Påvist eller mistænkt BPPV.

Proceduren er nem og ufarlig. Den kan derfor udføres på vid indikation.

Remedier

 • Briks hvorpå patienten kan ligge.

Kontraindikationer

 • Nedsat cervikal mobilitet eller skade

Proceduren

 1. Patienten sættes oprejst i sengen.
 2. Hovedet roteres 45 grader til højre eller venstre imod siden med det påvirkede vestiularapparat.
 3. Patienten lægges ned i sengen, med 20 graders ekstension i nakken.
 4. Stillingen opretholdes i 30 sekunder.
 5. Hovedet roteres 90 grader væk fra siden med det påvirkede vestibulærapparat.
 6. Stillingen opretholdes i 30 sekunder.
 7. Patienten rulles om på siden i samme retning som under punkt 5. Ansigtet peger nu delvist nedaf, fortsat med 45 graders vinkel.
 8. Stillingen opretholdes i 30 sekunder.
 9. Patienten sætter sig op, og roterer hovedet yderligere 45 grader væk fra siden med det påvirkede vestibulærapparat.
 10. Stillingen opretholdes i 30 sekunder.
Figur 1. Proceduren trin for trin.

Efter proceduren

 • Dix-Hallpikes test udføres umiddelbart efterfølgende proceduren. Ved fortsat nystagmus kan proceduren gentages. Herefter ses patienten igen efter en uge.
 • Patienten skal undgå voldsomme bevægelser med hovedet i de første dage efter proceduren, og kan opfordres til at sove med eleveret hoved de første dage.
 • Ved forværring af svimmelheden efter proceduren, kan proceduren foretages i omvendt rækkefølge.

Kort om Semont

Semonts manøvre er en variant af Epley's manøvre, hvor patienten gennemgår nogle hurtigere – og mere voldsomme – bevægelser. Semonts manøvre egner sig ikke til mere skrøbelige patienter med bevægeapparatslidelser.

 1. Patienten sidder oprejst på briksen med fødder ud over kanten.
 2. Hovedet roteres 45 grader til højre eller venstre væk fra siden med det påvirkede vestibularapparat.
 3. Patienten lægges ned på briksen, så siden med det påvirkede vestibulærapparat vender nedad.
 4. Stillingen opretholdes i 3 minutter.
 5. Patienten bevæges nu hurtigt op og ned på briksen så han nu ligger på modsatte side, så det påvirkede vestibulærapparat vender opad.
 6. Stillingen opretholdes i 3 minutter.
 7. Patienten sætter sig langsomt op igen.

Husk at rotationen på de 45 grader opretholdes under hele proceduren.

Husk

 • Det er vigtigt med grundig information til patienten om undersøgelsens formål og udførsel. Hvis patienten forstår undersøgelsen kan han i langt højere grad medvirke til at den forløber uden problemer.
 • Proceduren er nemmere hvis der er plads på begge sider af briksen, så patienten kan svinge sine ben ud over kanten under trin 9.
 • Patienten bør starte med at sætte sig noget til højre på briksen hvis han skal rulle mod venstre under trin 7. Ellers ender han på gulvet – Det er ikke hensigten.

Læs mere

 1. Epley JM. New dimensions of benign paroxysmal positional vertigo. Otolaryngol Head Neck Surg. 1980 Sep-Oct;88(5):599-605.
 2. Parnes LS, Agrawal SK, Atlas J. Diagnosis and management of benign paroxysmal positional vertigo (BPPV). CMAJ. 2003 Sep 30;169(7):681-93.
 3. Fyrmpas G, Rachovitsas D, Haidich AB et al. Are postural restrictions after an Epley maneuver unnecessary? First results of a controlled study and review of the literature. Auris Nasus Larynx. 2009 Dec;36(6):637-43.

Kontakt

MedViden.dk udvikles og drives af

Morten Andresen & Bjarne Skjødt Worm.

Mail: kontakt@medviden.dk