Støt sitet

Hvad kan du gøre?

Primært kan vi bruge din hjælp til at udbrede den frie viden og dermed brugen af medviden.dk.

Fortæl venner og kolleger om sitet, brug det til morgenundervisning og bliv fan af os på facebook.

Mangler vi noget specielt?

Sidder du med en god ide til et kursus, har du lavet en god quiz under eksamenslæsningen eller vil du hjælpe med indtastning af eksamensopgaver så kontakt os også gerne.

Hjælp til brug af sitet

Om sitet

MedViden.dk er en gratis læringsside for sundhedsfagligt personale.

Opdeling

MedViden.dk er opdelt i en række sektioner og kategorier, der kan bruges hver for sig eller i sammenhæng. Der vil i den kommende tid komme flere kategorier ligesom procedurer og kursussektionerne vil blive udbygget.

Kurser

Under kurser kan du i topmenuen se en række forskellige kurser. Kurserne indeholder lektioner, der er relevante for det enkelte kursus. Du skal være opmærksom på at nogle lektioner går igen under flere kurser.

Indeks

Under det alfabetiske indeks finder du en oversigt over både kurser og kursuslektioner.

Procedurer

Under procedurer angiver topmenuen de forskellige specialer. Bemærk at flere af specialerne er samlet for at lette overblikket.

Flere af procedurerne ligger allerede som videoprocedurer og i fremtiden vil ligge et videosupplement til alle procedurer.

Indeks

Under det alfabetiske index kan du finde alle procedurer i alfabetisk rækkefølge.

Login

I forbindelse med opdateringen af sitet er login-funktionaliteten midlertidigt fjernet.

Vi arbejder på at sikre en ny og bedre adgang til quizzer og andre online funktionaliteter til at teste din viden.

Loginfunktionaliteten kommer tilbage snarest.

Procedurer

Kardiologi

Ankel-arm indeks

Af:Morten Andresen

Ankel-arm indeks med brug af doppler måler forholdet mellem ankelblodtryk og overarmsblodtryk, og benyttes ofte ved vurdering af perifer kredsløbsstatus og arteriel insufficiens.

Blodtryksmåling

Af:Morten Andresen

Denne procedurevejledning gennemgår principperne for måling af non-invasivt blodtryk på en af overekstremiteterne.[mere]

DC-konvertering, Elektiv

Af:Morten Andresen

Elektiv DC-konverting benyttes bl.a. til behandling af atrieflimmer eller -flagren, samt ventrikulære eller supraventrikulære takykardier.

Elektrokardiogram, 12-aflednings

Af:Morten Andresen

Denne procedure gennemgår principperne for hvordan et 12-aflednings EKG tages. Proceduren har til formål at opnå et billede af den elektriske aktivitet i patientens hjerte mhp. videre diagnostik og behandling.

Ortostatisk blodtryksmåling

Af:Marie Ibbi Seehuusen

Ortostatisk blodtryksfald er en hyppig årsag til synkoper, nærsynkoper, svimmelhed og sløret syn.Ortostatisk blodtryksfald kan i værste fald ende med død på grund af risikoen for alvorlig tilskadekomst ved bla. synkoper. Endvidere giver det nedsat funktionsevne hos mange.

Telemetri, Opsætning og overvågning

Af:Marie Seehuusen & Bjarne Skjødt Worm

Vejledningen beskriver den almindelige brug af telemetrisk overvågning af kardiologiske patienter, valg af elektroder samt de hyppigste fejlmeldinger.

Kontakt

MedViden.dk udvikles og drives af

Morten Andresen & Bjarne Skjødt Worm.

Mail: kontakt@medviden.dk