Støt sitet

Hvad kan du gøre?

Primært kan vi bruge din hjælp til at udbrede den frie viden og dermed brugen af medviden.dk.

Fortæl venner og kolleger om sitet, brug det til morgenundervisning og bliv fan af os på facebook.

Mangler vi noget specielt?

Sidder du med en god ide til et kursus, har du lavet en god quiz under eksamenslæsningen eller vil du hjælpe med indtastning af eksamensopgaver så kontakt os også gerne.

Hjælp til brug af sitet

Om sitet

MedViden.dk er en gratis læringsside for sundhedsfagligt personale.

Opdeling

MedViden.dk er opdelt i en række sektioner og kategorier, der kan bruges hver for sig eller i sammenhæng. Der vil i den kommende tid komme flere kategorier ligesom procedurer og kursussektionerne vil blive udbygget.

Kurser

Under kurser kan du i topmenuen se en række forskellige kurser. Kurserne indeholder lektioner, der er relevante for det enkelte kursus. Du skal være opmærksom på at nogle lektioner går igen under flere kurser.

Indeks

Under det alfabetiske indeks finder du en oversigt over både kurser og kursuslektioner.

Procedurer

Under procedurer angiver topmenuen de forskellige specialer. Bemærk at flere af specialerne er samlet for at lette overblikket.

Flere af procedurerne ligger allerede som videoprocedurer og i fremtiden vil ligge et videosupplement til alle procedurer.

Indeks

Under det alfabetiske index kan du finde alle procedurer i alfabetisk rækkefølge.

Login

I forbindelse med opdateringen af sitet er login-funktionaliteten midlertidigt fjernet.

Vi arbejder på at sikre en ny og bedre adgang til quizzer og andre online funktionaliteter til at teste din viden.

Loginfunktionaliteten kommer tilbage snarest.

Elektrokardiogram, 12-aflednings

Forfattere

28. september 2010

Formål

At opnå et billede af den elektriske aktivitet i patientens hjerte.

Indikationer

 • Diagnostik ifm. brystsmerter (herunder udvikling over tid i EKG'et)
 • Diagnostik af arytmier (fx i forbindelse med synkoper)
 • Monitorering af hjertesyge patienter
 • Udredning af hjertesvigt

Remedier

 • EKG-apparat
 • 12 selvklæbende EKG-elektroder
 • Evt. skraber til hårfjernelse
 • Evt. spritservietter

Kontraindikationer

Ingen.

Proceduren

Alle EKG-elektroderne er blå, hvorimod ledningerne fra EKG-apparatet har forskellige farver i enden, der afgør hvor på kroppen de skal sidde. Følg nedenstående anvisninger for den korrekte placering.

 1. Påsæt ekstremitetsafledninger:
  1. Rød placeres på højre overarm.
  2. Gul placeres på venstre overarm.
  3. Grøn placeres lige over venstre ankel.
  4. Sort placeres lige over højre ankel.
 2. Påsæt EKG-elektroderne i nedenstående rækkefølge (se illustration).
  1. V1 placeres i IC-4 (intercostalrum) på højre side af sternum.
  2. V2 placeres i IC-4 på venstre side af sternum.
  3. V4 placeres i IC-5 i venstre midtklavikulærlinje.
  4. V6 placeres i IC-5 i venstre midtaksillærlinje.
  5. V3 placeres midt mellem V2 og V4.
  6. V5 placeres midt mellem V4 og V6.
 3. EKG-apparatets ledninger kobles til alle EKG-elektroderne.
 4. Tænd EKG-apparatet.
 5. Informér patienten om at han skal ligge fladt på ryggen uden at berøre hoved- eller fodgærde.
 6. Sørg for at sengen står helt stille, at der ikke er nogen personer, der berører den, og tryk derefter på start-knappen.
 7. Påsæt patientlabel og kontroller angivet tidspunkt.
Tabel 1. Farver på EKG-elektroderne.

HA/RA: Højre arm/Right arm. VA/LA: Venstre arm/Left arm. HB/RL: VB/LL: Venstre ben/Left leg. Højre ben/Right leg.

Efter proceduren

 1. Alle EKG-elektroder fjernes igen og smides ud.
 2. Alle ledninger fra EKG-apparatet inkl. kontaktfladerne til EKG-elektroderne afsprittes.
 3. EKG'et beskrives i journalen.

Husk

 • Du bør altid sikre dig at EKG-apparatet fungerer som det skal og er indstillet korrekt. (Fx. korrekt papirhastighed, 25 mm/s, og korrekt standardamplitude, 1 mV = 1 cm på papiret.)
 • Det kan være en fordel at lade elektroderne blive siddende, hvis man forventer, der skal tages flere EKG'er indenfor få timer da dette giver præcis samme afledninger. Det er især relevant i forbindelse med indlæggelse på grund af brystsmerter.
 • Det kan endvidere være en fordel at placere ekstremitetselektroderne over knogle for at reducere interferens og muskelstøj.
 • Man kan med fordel angive symptomer på selve EKG'et, ligesom det kan være en fordel at skrive hvornår i et givent behandlingsforløb EKG'et er taget.

Kontakt

MedViden.dk udvikles og drives af

Morten Andresen & Bjarne Skjødt Worm.

Mail: kontakt@medviden.dk