Støt sitet

Hvad kan du gøre?

Primært kan vi bruge din hjælp til at udbrede den frie viden og dermed brugen af medviden.dk.

Fortæl venner og kolleger om sitet, brug det til morgenundervisning og bliv fan af os på facebook.

Mangler vi noget specielt?

Sidder du med en god ide til et kursus, har du lavet en god quiz under eksamenslæsningen eller vil du hjælpe med indtastning af eksamensopgaver så kontakt os også gerne.

Hjælp til brug af sitet

Om sitet

MedViden.dk er en gratis læringsside for sundhedsfagligt personale.

Opdeling

MedViden.dk er opdelt i en række sektioner og kategorier, der kan bruges hver for sig eller i sammenhæng. Der vil i den kommende tid komme flere kategorier ligesom procedurer og kursussektionerne vil blive udbygget.

Kurser

Under kurser kan du i topmenuen se en række forskellige kurser. Kurserne indeholder lektioner, der er relevante for det enkelte kursus. Du skal være opmærksom på at nogle lektioner går igen under flere kurser.

Indeks

Under det alfabetiske indeks finder du en oversigt over både kurser og kursuslektioner.

Procedurer

Under procedurer angiver topmenuen de forskellige specialer. Bemærk at flere af specialerne er samlet for at lette overblikket.

Flere af procedurerne ligger allerede som videoprocedurer og i fremtiden vil ligge et videosupplement til alle procedurer.

Indeks

Under det alfabetiske index kan du finde alle procedurer i alfabetisk rækkefølge.

Login

I forbindelse med opdateringen af sitet er login-funktionaliteten midlertidigt fjernet.

Vi arbejder på at sikre en ny og bedre adgang til quizzer og andre online funktionaliteter til at teste din viden.

Loginfunktionaliteten kommer tilbage snarest.

Ortostatisk blodtryksmåling

5. januar 2011

Ortostatisk blodtryksfald opstår ved en dysfunktion i det autonome nervesystem, der gør at dette ikke kan reagere adækvat på stillingsændringer.

Ortostatisk blodtryksfald er en hyppig årsag til synkoper, nærsynkoper, svimmelhed og sløret syn.

Ortostatisk blodtryksfald kan i værste fald ende med død på grund af risikoen for alvorlig tilskadekomst ved bla. synkoper. Endvidere giver det nedsat funktionsevne hos mange.

Indikationer

Udredning for nærsynkoper, synkoper og ortostatisk blodtryksfald

Remedier

 • Manuelt oppustelig blodtryksmanchet med tilsluttet manometer
 • Stetoskop

Alternativt

 • Blodtryksmanchet tilsluttet elektronisk manometer

Kontraindikationer

Relative

 • Igangværende IV-infusion på valgte ekstremitet
 • Traume eller sår på valgte ekstremitet

Før proceduren

Patienten informeres om formål for undersøgelsen, samt forberedes på, at de symptomer patienten udredes for kan opstå under undersøgelsen.

 1. Blodtryksmanchet påsættes arm og fjernes først efter undersøgelsen.
 2. Patienten hviler liggende 10-15 min før undersøgelsen.

Proceduren

 1. Blodtryk og puls måles liggende når de har ligget 10-15 min jf. ovenstående.
 2. Patienten rejser sig op og står roligt.
 3. Blodtryk og puls måles ved følgende tider fra start
  • 1 min
  • 2 min
  • 3 min
  • 4 min
  • 5 min
  • 10 min

Efter proceduren

 • De målte blodtryk noteres i patientens journal eller observationsark/specialskema.
 • Videre udredning/behandling overvejes med baggrund i resultatet.

Positiv undersøgelse for ortostatisk blodtryksfald

Undersøgelsen er positiv ved minimum en af følgende hændelser:

 • Synkope
 • Nærsynkope
 • Fald i systolisk blodtryk på >20 mm kviksølv
 • Fald i diastolisk blodtryk på >10 mm kviksølv
 • Pulsstigning på >30 pr min. evt. et blodtryksfald på <90 mm kviksølv

Husk

 • Hvis patienten skulle udvise symptomer er det en god ide at stå tæt ved sengen.
 • Se procedure for non-invasiv blodtryksmåling.
 • Proceduren kan også udføres på vippeleje.

Læs mere

 1. Brigniole M, Alboni P, Benditt DG et al. Guidelines on management (diagnosis and treatment) of syncope – update 2004. Executive Summary. Europace 2004;25:2054-72.
 2. Lahrmann H, Cortelli P, Hilz M et al. EFNS guidelines on the diagnosis and management of orthostatic hypotension. Eur J Neurol 2006;13:930-6.

Kontakt

MedViden.dk udvikles og drives af

Morten Andresen & Bjarne Skjødt Worm.

Mail: kontakt@medviden.dk