Støt sitet

Hvad kan du gøre?

Primært kan vi bruge din hjælp til at udbrede den frie viden og dermed brugen af medviden.dk.

Fortæl venner og kolleger om sitet, brug det til morgenundervisning og bliv fan af os på facebook.

Mangler vi noget specielt?

Sidder du med en god ide til et kursus, har du lavet en god quiz under eksamenslæsningen eller vil du hjælpe med indtastning af eksamensopgaver så kontakt os også gerne.

Hjælp til brug af sitet

Om sitet

MedViden.dk er en gratis læringsside for sundhedsfagligt personale.

Opdeling

MedViden.dk er opdelt i en række sektioner og kategorier, der kan bruges hver for sig eller i sammenhæng. Der vil i den kommende tid komme flere kategorier ligesom procedurer og kursussektionerne vil blive udbygget.

Kurser

Under kurser kan du i topmenuen se en række forskellige kurser. Kurserne indeholder lektioner, der er relevante for det enkelte kursus. Du skal være opmærksom på at nogle lektioner går igen under flere kurser.

Indeks

Under det alfabetiske indeks finder du en oversigt over både kurser og kursuslektioner.

Procedurer

Under procedurer angiver topmenuen de forskellige specialer. Bemærk at flere af specialerne er samlet for at lette overblikket.

Flere af procedurerne ligger allerede som videoprocedurer og i fremtiden vil ligge et videosupplement til alle procedurer.

Indeks

Under det alfabetiske index kan du finde alle procedurer i alfabetisk rækkefølge.

Login

I forbindelse med opdateringen af sitet er login-funktionaliteten midlertidigt fjernet.

Vi arbejder på at sikre en ny og bedre adgang til quizzer og andre online funktionaliteter til at teste din viden.

Loginfunktionaliteten kommer tilbage snarest.

Elektiv DC-konvertering

Forfattere

12. september 2010

Indikationer

 • Atrieflimmer eller -flagren
 • Ventrikulær eller supraventrikulær takykardi

Remedier

Afhængig af den lokale instruks, bør der være både anæstesiolog og kardiolog tilstede ved DC-konvertering.

 • Ekstern defibrillator
 • EKG-elektroder
 • Padler, der kan klistres på patienten

Kontraindikationer

 • DC-konvertering ved implanteret pacemaker kræver specielle forholdsregler. Kontakt en kardiolog.
 • Påvist trombe i venstre atrium

Komplikationer

 • Hypotension
 • Bradykardi
 • Mindre forbrændringer

Før proceduren

Inden proceduren påbegyndes bør indikationen for elektiv DC-konvertering sikres, og ved atrieflimren, der har varet længere end 48 timer, bør det sikres at INR er i terapeutisk niveau (typisk 2,0–3,0) eller at en TEE har udelukket tilstedeværelsen af tromber eller nedsat ventrikelfunktion.

Ved hæmodynamisk instabilitet, bør heparin administreres umiddelbart inden proceduren og Warfarin derefter opstartes.

 1. Patienten skal faste efter vanlige retningslinjer.
 2. EKG-elektroder placeres som ved telemetriovervågning af patienten.
 3. Blodtryk og iltsaturation overvåges.
 4. Padler placeres på brystkassen. Den ene lidt til højre for den øvre sternalrand, under klaviklen. Den anden lateralt for venstre brystvorte, med centrum i midtaksillærlinjen.
 5. EKG-elektroderne tilknyttes defibrillatoren.
 6. Defibrillatoren indstilles til at afgive synkroniseret R-taks stød.

Proceduren

 1. Patienten sederes kortvarigt med profofol og manuelt ventileres af anæstesiologen.
 2. Der afgives synkroniseret R-taks stød (360J monofasisk, 150J bifasisk).
 3. EKG'et evalueres.
 4. Ved manglende effekt forsøges nyt synkroniseret stød (360J monofasisk, 200J bifasisk).

Efter proceduren

 • Kort tid efter proceduren bør foretages regelret 12-adlednings EKG.
 • Ved atrieflimren skal patienten fortsætte med peroral AK-behandling med INR i terapeutisk niveau i yderligere 4 uger efter proceduren. Stillingtagen til videre AK-behandling efter en måned foretages ved risikostratificering efter CHADS2 systemet.

Husk

 • Ved manglende effekt, kan forsøges anteroposterior placering af padlerne, der er mere effektiv (Parasternalt anteriort, og infrascapulært posteriort på venstre side).
 • Ved svært adipøse patienter må højere energiafsætning i vævet overvejes.

Læs mere

 1. Reiffel. Cardioversion for atrial fibrillation: treatment options and advances. Pacing Clin Electrophysiol (2009) vol. 32 (8) pp. 1073-84
 2. Fuster et al. ACC/AHA/ESC 2006 Guidelines for the Management of Patients with Atrial Fibrillation: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines and the European Society of Cardiology Committee for Practice Guidelines (Writing Committee to Revise the 2001 Guidelines for the Management of Patients With Atrial Fibrillation): developed in collaboration with the European Heart Rhythm Association and the Heart Rhythm Society. Circulation (2006) vol. 114 (7) pp. e257-354

Kontakt

MedViden.dk udvikles og drives af

Morten Andresen & Bjarne Skjødt Worm.

Mail: kontakt@medviden.dk