Støt sitet

Hvad kan du gøre?

Primært kan vi bruge din hjælp til at udbrede den frie viden og dermed brugen af medviden.dk.

Fortæl venner og kolleger om sitet, brug det til morgenundervisning og bliv fan af os på facebook.

Mangler vi noget specielt?

Sidder du med en god ide til et kursus, har du lavet en god quiz under eksamenslæsningen eller vil du hjælpe med indtastning af eksamensopgaver så kontakt os også gerne.

Hjælp til brug af sitet

Om sitet

MedViden.dk er en gratis læringsside for sundhedsfagligt personale.

Opdeling

MedViden.dk er opdelt i en række sektioner og kategorier, der kan bruges hver for sig eller i sammenhæng. Der vil i den kommende tid komme flere kategorier ligesom procedurer og kursussektionerne vil blive udbygget.

Kurser

Under kurser kan du i topmenuen se en række forskellige kurser. Kurserne indeholder lektioner, der er relevante for det enkelte kursus. Du skal være opmærksom på at nogle lektioner går igen under flere kurser.

Indeks

Under det alfabetiske indeks finder du en oversigt over både kurser og kursuslektioner.

Procedurer

Under procedurer angiver topmenuen de forskellige specialer. Bemærk at flere af specialerne er samlet for at lette overblikket.

Flere af procedurerne ligger allerede som videoprocedurer og i fremtiden vil ligge et videosupplement til alle procedurer.

Indeks

Under det alfabetiske index kan du finde alle procedurer i alfabetisk rækkefølge.

Login

I forbindelse med opdateringen af sitet er login-funktionaliteten midlertidigt fjernet.

Vi arbejder på at sikre en ny og bedre adgang til quizzer og andre online funktionaliteter til at teste din viden.

Loginfunktionaliteten kommer tilbage snarest.

Telemetri, opsætning og overvågning

18. november 2010

Indikationer

Kontinuerlig monitorering af hjerterytmen til diagnostik af arytmier samt kontrol af behandlingseffekt.

Remedier

 • 5 elektroder.
 • Telemetri med batterier og ledninger.
 • Evt. skraber til hårfjernelse.
 • Evt. spritservietter.

Kontraindikationer

Ingen.

Før proceduren

Ved påsætning af telemetri skal patienten informeres:

 1. Om begrundelse for overvågningen og varighed.
 2. Telemetriens rækkevidde, samt procedure ved evt. skift af batterier, elektroder og rettelse af elektroder.
 3. Om risikoen for hudreaktioner.
 4. Hvor telemetrien kan placeres (fx. i en lomme, om halsen eller som en skuldertaske)
Tabel 1. Farver på telemetri-elektroderne.

Rød og grøn: A-elektroderne. Gul og hvid: B-elektroderne. Sort: RL - Højre ben/Right leg.

Proceduren

 1. Registrer patienten i telemetrisystemet med sengeplads, telemetri nr., navn, CPR-nummer samt om patienten har pacemaker eller ej.
 2. Påsæt elektroder f.eks. som vist på tegningen.
  1. Rød placeres i IC (intercostalrum) 2 på hø. side af sternum i papilærlinien.
  2. Gul placeres i IC 2 på ve. side af sternum ved sternalranden.
  3. Grøn placeres lidt under costa 12 i forreste axillærlinie.
  4. Sort placeres lateralt nederst på hø. side af truncus.
  5. Hvid placeres mellem grøn og sort.
 3. Efter placeringen har fundet sted, kontrolleres EKG-signalet på skærmen. Der skal være et tydeligt P-, QRS- og T-kompleks på begge afledninger og man skal så vidt muligt sikre sig, at R-takkerne er højere end P- og T-takkerne, samt vurdere om begge kanaler A og B giver et anvendeligt signal. For at tjekke kanalerne kan man skiftevis fjerne en ledning fra A og B kanalen og følge med på skærmen og se om signalet er brugbart (På den måde minimeres unødige alarmeringer og der opnås en optimal tolkning af hjerterytmen).

Elektrodevalg

Der findes forskellige typer elektroder, som er lavet af forskelligt materiale. Når der skal vælges elektrodetype, skal man som første prioritet bruge afdelingens standard elektrode.

Det er vigtigt, at man efterfølgende observerer, om patienten tåler elektroden. Patienten kan for eksempel få gener af gelen eller plasteret. Ved gener af gelen vil der typisk være et rødt og hævet område svarende til en en-krone og ved gener af plasteret, vil der typisk være rød, kløende og eventuelt småhullet hud svarende til elektrodernes omkreds. Såfremt patienten har gener af elektroden findes der andre og mere skånsomme elektroder.

 1. Sæt elektroder og ledninger på således, at ledningerne trækker nedad i elektroderne.
 2. Undgå så vidt mulig at sætte elektroderne på behårede områder, fedtet hud og i hudfolder.
 3. Det er en fordel at undgå placering af elektroderne de steder, hvor der skal placeres elektroder til 12-aflednings EKG.
 4. Der må ikke sættes elektroder under ve. og hø. kraveben hvis patienten er kandidat til pacemaker-implantation. Huden kan blive irriteret af elektroden.

Overvågning

Mange steder er der såkaldte "skopvagter", der monitorerer alle telemetrier. De kan således sætte ind hvis der er tegn på betydende arytmier eller lignende.

Andre steder er det den enkelte sygeplejerske, der har ansvaret for sine egne patienter og dermed telemetriovervågningen. I dette tilfælde aflæses telemetrien en eller flere gange i vagten. Her skal dokumenteres grundrytme, frekvens samt eventuelle hændelser. Såfremt der er betydende hændelser skal ansvarshavende læge kontaktes.

Fejlmeldinger

Systemet kan melde fejl af forskellige årsager. Nedenfor er en liste over de mest typiske årsager og mulige løsninger. Typisk er det nødvendigt at identificere årsagen til gentagne fejlmeddelelser eller konstante alarmeringer og efterfølgende rette fejlen.

Der kan være forskellige årsager til fejlmeddelelserne:

Elektroderne sidder dårligt eller er faldet af.

Kan skyldes at patienten sveder meget, er behåret, kraftig eller urolig. Forsøg at aftøre huden hvor elektroden skal sidde med sprit. Påsæt derefter ny elektrode.

Alarmeringsgrænserne er sat forkert.

Kan skyldes at grænserne er sat for højt eller lavt: Gennemgå grænserne og ret hvis nødvendigt (Hvis patienten f.eks. er kendt med bradykardi og er symptomløs).

Amplituderne er utilstrækkelige.

Kan fx skyldes at en elektrode giver dårlig overledning eller, at elektroderne sidder for tæt på hindanden. Kontroller begge kanaler og flyt eventuelt elektroderne længere væk fra hinanden.

Ledningen er i stykker.

Forsøg at sætte ledningen på en anden elektrode du ved der er korrekt signal fra. Hvis der ikke længere er signal herfra er ledningen defekt og skal udskiftes.

Patienten ligger på elektroden.

 

Telemetrien kan være ved at løbe tør for strøm eller signalet kan forsvinde.

Kan skyldes forstyrrelser udefra, patienten er gået ud fra signalets rækkevidde eller batterierne er flade eller faldet ud af telemetrien.

Efter proceduren

 1. Efter endt brug skal telemetrien rengøres med gule Wet-Wipe klude eller afsprittes såfremt typen kan tåle dette.

Husk

 • De eventuelle arytmier skal altid sammenholdes med patientens tilstand.
 • At på teler, som ikke er i brug kobles batteriet fra (risiko for forstyrret signal på de andre teler, samt slid på batterierne).
 • At man ved telemetri overvåger elektriciteten i hjertet hvorfor
  • Patienter som har mange VES (Ventrikulære ekstrasystoler) på telen ikke nødvendigvis har puls på alle disse. Hvis en tele viser en frekvens på 80 hos en patient med VES i bigemini, har patienten muligvis kun en puls på 40
  • At selvom telen viser hjerterytme kan en patient godt være klinisk død og have PEA (pulsløs elektrisk aktivitet).

Kontakt

MedViden.dk udvikles og drives af

Morten Andresen & Bjarne Skjødt Worm.

Mail: kontakt@medviden.dk