Støt sitet

Hvad kan du gøre?

Primært kan vi bruge din hjælp til at udbrede den frie viden og dermed brugen af medviden.dk.

Fortæl venner og kolleger om sitet, brug det til morgenundervisning og bliv fan af os på facebook.

Mangler vi noget specielt?

Sidder du med en god ide til et kursus, har du lavet en god quiz under eksamenslæsningen eller vil du hjælpe med indtastning af eksamensopgaver så kontakt os også gerne.

Hjælp til brug af sitet

Om sitet

MedViden.dk er en gratis læringsside for sundhedsfagligt personale.

Opdeling

MedViden.dk er opdelt i en række sektioner og kategorier, der kan bruges hver for sig eller i sammenhæng. Der vil i den kommende tid komme flere kategorier ligesom procedurer og kursussektionerne vil blive udbygget.

Kurser

Under kurser kan du i topmenuen se en række forskellige kurser. Kurserne indeholder lektioner, der er relevante for det enkelte kursus. Du skal være opmærksom på at nogle lektioner går igen under flere kurser.

Indeks

Under det alfabetiske indeks finder du en oversigt over både kurser og kursuslektioner.

Procedurer

Under procedurer angiver topmenuen de forskellige specialer. Bemærk at flere af specialerne er samlet for at lette overblikket.

Flere af procedurerne ligger allerede som videoprocedurer og i fremtiden vil ligge et videosupplement til alle procedurer.

Indeks

Under det alfabetiske index kan du finde alle procedurer i alfabetisk rækkefølge.

Login

I forbindelse med opdateringen af sitet er login-funktionaliteten midlertidigt fjernet.

Vi arbejder på at sikre en ny og bedre adgang til quizzer og andre online funktionaliteter til at teste din viden.

Loginfunktionaliteten kommer tilbage snarest.

Fjernelse af fremmedlegeme fra cornea

Forfattere

6. februar 2011

Denne procedure forudsætter forudgående diagnostisering af fremmedlegeme i øjet – enten med eller uden flouresceinfarvning. Endvidere forudsættes det, at øjet er bedøvet (fx med oxybuprocain).

Indikationer

 • Fjernelse af fremmedlegeme.

Remedier

 • Istonisk NaCl.
 • Vatpind.
 • Horners hulmejsel (evt. kanyle).

Kontraindikationer

 • Penetrerende øjentraumer.

Før proceduren

 1. Patienten lejres på ryggen i godt lys og bedes fokusere på et givent punkt i loftet.
 2. Der foretages hygiejnisk håndvask og iføres ikke-sterile handsker.

Proceduren

 1. Fremmedlegemet forsøges fjernet med skylning med isotonisk NaCl eller fugtet vatpind.
 2. Fremmedlegemet forsøges fjernet med Horners hulmejsel. Bevægelsen skal være fra centrum af cornea og ud og hulmejselen skal holdes i en ca. 15 graders vinkel i forhold til øjet. Hvis du undersøtter din arbejdshånd letter det proceduren betydeligt.
 3. Kontrollér at der ikke er flere fremmedlegemer.
 4. Såfremt der fortsat er fremmedlegemer der ikke kan fjernes efter få forsøg, hvis der ses en rustring eller støre epitheldefekter henvises til øjenlæge, der skal se patienten senest dagen efter.

Lokalbedøvelse af øjet

Ovenståenede kræver forudgående bedøvelse af øjet (fx med oxybuprocain). Bedøvelsen gives som en enkelt øjendråbe i det skadede øje ca. 5 minutter inden behandlingen påbegyndes.

Efter proceduren

Der gives lokal antibiotika (fx Kloramfenikol eller Fucithalmic) efter lokal instruks. Der medgives recept - f.eks. på 

rp. øjendr., susp. 1% fucithalmic

ds. 1 dråbe 2 x dagligt til 2 dage efter symptomophør 

Der anlægges øjenklap, der kan forhindre øjet i at blinke. Dette bedrer helingen og lindrer smerter. Klappen skal sidde til dagen efter.

Kontrollér at patienten har gældende tetanusvaccination.

Husk

 •  Ved at arbejde fra centrum og ud mindsker man risikoen for skader centralt på cornea.
 • At hvis patienten har kontaktlinser skal disse fjernes initielt og patienten må ikke benytte disse før rødmen er aftaget.
 • Du må aldrig ordinere smertestillende øjendråber til brug i hjemmet.
 • Rustringe kan formes ved metalfremmedlegemer på under én time.

Kontakt

MedViden.dk udvikles og drives af

Morten Andresen & Bjarne Skjødt Worm.

Mail: kontakt@medviden.dk