Støt sitet

Hvad kan du gøre?

Primært kan vi bruge din hjælp til at udbrede den frie viden og dermed brugen af medviden.dk.

Fortæl venner og kolleger om sitet, brug det til morgenundervisning og bliv fan af os på facebook.

Mangler vi noget specielt?

Sidder du med en god ide til et kursus, har du lavet en god quiz under eksamenslæsningen eller vil du hjælpe med indtastning af eksamensopgaver så kontakt os også gerne.

Hjælp til brug af sitet

Om sitet

MedViden.dk er en gratis læringsside for sundhedsfagligt personale.

Opdeling

MedViden.dk er opdelt i en række sektioner og kategorier, der kan bruges hver for sig eller i sammenhæng. Der vil i den kommende tid komme flere kategorier ligesom procedurer og kursussektionerne vil blive udbygget.

Kurser

Under kurser kan du i topmenuen se en række forskellige kurser. Kurserne indeholder lektioner, der er relevante for det enkelte kursus. Du skal være opmærksom på at nogle lektioner går igen under flere kurser.

Indeks

Under det alfabetiske indeks finder du en oversigt over både kurser og kursuslektioner.

Procedurer

Under procedurer angiver topmenuen de forskellige specialer. Bemærk at flere af specialerne er samlet for at lette overblikket.

Flere af procedurerne ligger allerede som videoprocedurer og i fremtiden vil ligge et videosupplement til alle procedurer.

Indeks

Under det alfabetiske index kan du finde alle procedurer i alfabetisk rækkefølge.

Login

I forbindelse med opdateringen af sitet er login-funktionaliteten midlertidigt fjernet.

Vi arbejder på at sikre en ny og bedre adgang til quizzer og andre online funktionaliteter til at teste din viden.

Loginfunktionaliteten kommer tilbage snarest.

Øjenlågsvending

28. marts 2011

Formål

Øjenlågsvending (enkelt og dobbelt) benyttes for at kunne undersøge indersiden af øjenlågene samt fornix inferior og superior.

Indikationer

Undersøgelse af scleras totale overflade, f.eks. ved

 • Fremmedlegemer (mistanke om)
 • Ætsninger
 • Kontaktlinser der er gledet op

Remedier

 • Vatpind
 • Desmarres retractor
Figur 1. Desmarres retractor.

Kontraindikationer

Absolutte

 • Penetrerende øjentraumer

Relative

 • Skader på øjenlåg
 • Tidligere forbrændinger af øjenlåg

Proceduren

Meningen med proceduren er at undersøge hele sclera, også områder der normalt er dækket af øjenlåg. Proceduren består derfor af to seperate dele:

 1. En hvor man undersøger sclera under nedre øjenlåg, og
 2. En hvor man undersøger sclera under øvre øjenlåg.

Undersøgelse af nedre øjenlåg og fornix inferior

Det er vigtigt, at man kan undersøge indersiden af det nedre øjenlåg:

 1. Placer begge hænder på patientens ansigt med pegefingrene tæt på de nedre øjenvipper.
 2. Bed patienten kigge op.
 3. Træk forsigtigt ned i begge nedre øjenlåg med dine tommelfingre.
 4. Nedre øjenlåg og nedre del af sclera inspiceres. Der kan evt. udføres procedurer (fjernes fremmedlegemer eller lignende).
 5. Øjenlågene føres langsomt tilbage.

Undersøgelse af øvre øjenlåg og fornix superior

Simpel øjenlågsvending af øvre øjenlåg.

Inden øjenlågsvendingen starter beder man patienten slappe af, og undgå at knibe det modsidige øje sammen. På den måde afslappes m. levator palpebra sup. og m. ocularis oculi.

 1. Bed patienten kigge nedad.
 2. Tag fat i øjenvipperne (eller alternativt øjenlågshuden lige over) med ikke dominante hånds pege- og tommelfinger.
 3. Træk ud fra øjeæblet til det høres / fornemmes at øjenlåget slipper øjeæblet.
 4. Fat vatpinden med dominante hånd.
 5. Øjenlåget vendes med et let nedadgående tryk med vatpinden (placer trykket over kanten af øjenlågets bindevævsplade).
 6. De største dele af øvre conjunktiva kan nu visualiseres og eventuelle fremmedlegemer kan fjernes.

Efter undersøgelsen slippes øjenlåget og vatpinden fjernes. I de fleste tilfælde vil øjenlåget spontant finde tilbage til normalstillingen. Alternativt beder man patienten blinke hurtigt eller vender det manuelt tilbage med en finger.

Figur 2. Enkelt øjenlågsvending.

Dobbelt / fuld øjenlågsvending med Desmarres retractor.

For at få fuldt overblik over fornix superior skal man lave en fuld øjenlågsvending. Nogle steder laves denne procedure kun af øjenlæger - se din lokale instruks.

 1. Inden vendingen startes instrueres patienten som ved den simple vending. Bed patienten kigge nedad.
 2. Placér Desmarres retractor mod øvre del af øvre øjelåg i en ca 90 graders vinkel.
 3. Tag fat i øjenvipperne (eller alternativt øjenlågshuden lige over) med ikke dominante hånds pege- og tommelfinger.
 4. Træk ud fra øjeæblet og vend forsigtigt øjenlåget over Desmarres Retractor.
 5. Træk øjenlåget ud med retractoren.
 6. Du kan nu visualisere hele sclera samt hele indersiden af palpebra superior samt fornix superior. Eventuelle fremmedlegemer kan fjernes.
 7. Når undersøgelsen af færdig fjernes retractoren forsigtigt ved at dreje den så øjenlåget løsnes herefter vendes øjenlåget tilbage som beskrevet ovenfor.
Figur 3. Dobbelt øjenlågsvending.

Husk

 • Øjenlågene er sårbare og alle bevægelser skal derfor udføres forsigtigt.

Kontakt

MedViden.dk udvikles og drives af

Morten Andresen & Bjarne Skjødt Worm.

Mail: kontakt@medviden.dk