Støt sitet

Hvad kan du gøre?

Primært kan vi bruge din hjælp til at udbrede den frie viden og dermed brugen af medviden.dk.

Fortæl venner og kolleger om sitet, brug det til morgenundervisning og bliv fan af os på facebook.

Mangler vi noget specielt?

Sidder du med en god ide til et kursus, har du lavet en god quiz under eksamenslæsningen eller vil du hjælpe med indtastning af eksamensopgaver så kontakt os også gerne.

Hjælp til brug af sitet

Om sitet

MedViden.dk er en gratis læringsside for sundhedsfagligt personale.

Opdeling

MedViden.dk er opdelt i en række sektioner og kategorier, der kan bruges hver for sig eller i sammenhæng. Der vil i den kommende tid komme flere kategorier ligesom procedurer og kursussektionerne vil blive udbygget.

Kurser

Under kurser kan du i topmenuen se en række forskellige kurser. Kurserne indeholder lektioner, der er relevante for det enkelte kursus. Du skal være opmærksom på at nogle lektioner går igen under flere kurser.

Indeks

Under det alfabetiske indeks finder du en oversigt over både kurser og kursuslektioner.

Procedurer

Under procedurer angiver topmenuen de forskellige specialer. Bemærk at flere af specialerne er samlet for at lette overblikket.

Flere af procedurerne ligger allerede som videoprocedurer og i fremtiden vil ligge et videosupplement til alle procedurer.

Indeks

Under det alfabetiske index kan du finde alle procedurer i alfabetisk rækkefølge.

Login

I forbindelse med opdateringen af sitet er login-funktionaliteten midlertidigt fjernet.

Vi arbejder på at sikre en ny og bedre adgang til quizzer og andre online funktionaliteter til at teste din viden.

Loginfunktionaliteten kommer tilbage snarest.

Schiøtz' tonometri

Forfattere

26. februar 2011

Formål

At måle det intraoculære tryk (IOP) når applanationstonometre ikke er tilgængelige.

Indikationer

 • Mistanke om glaucom.
 • Kontrol efter kataraktoperation.
 • Andre årsager til forhøjet intraoculært tryk.

Remedier

 • Schiøtz tonometer, inkl. tillægsvægte og “prøve cornea”.
 • Oversigtstabel til konvertering af måleresultat til intraoculært tryk i mmHg.
 • 100% alkohol.
 • Lokalanæstetika til brug på øjne.

Om opbygningen af Schiøtz’ tonometer

Tonometeret beskrives nedefra og op.

Nederst på tonometeret findes en fodplade med en konkav overflade, der passer med øjets krumning. Fodpladen er en del af et stempel, der kan bevæge sig op og ned, hvorved hele måledelen af tonometeret forskydes. I midten af stemplet er der en forskydelig stav, der dels berører cornea og dels berører den nederste flade del af måleviseren. Staven holdes på plads af en lille møtrik. Måleviseren er vinklet og går op i en nålespids med en markering på måleskalaen. Som et rør uden på stemplet findes håndtaget som tonometeret holdes med.

Ved siden af tonometeret findes en “prøve cornea” af metal, der er hård og har en konveks overflade, der passer perfekt ind i fodpladens konkavitet. Der findes også to tillægsvægte på hhv. 7,5 og 10 g.

Figur 1. Schiøtz' tonometer.

Kontraindikationer

 • Schiøtz tonometri bør ikke udføres på patienter med aktuel øjeninfektion pga. risiko for overføring af smitte.
 • Bulbusruptur eller penetrerende øjentraume.

Før Proceduren

Der foretages to kontrolprocedurer inden Schiøtz’ tonometer benyttes til hver eneste patient.

Nulpunktskontrol.

Tonometeret holdes vertikalt og placeres på “prøve cornea”, der er lavet af metal. Viseren skal da pege præcist på “0”. Ved afvigelser skal tonometeret sendes til kalibrering.

Friktionskontrol.

Tonometeret holdes horisontalt med “0”-punktet på tonometerets måleskala nedad. Staven i midten af tonometerets stempel skubbes helt op. Drej nu langsomt tonometeret mod den vertikale stilling indtil staven begynder at glide nedad. Tonometerets vinkel på horisontalplanet bør da være under 25 grader.

Efter de to kontrolprocedurer steriliseres fodpladen og staven med 100% alkohol, spritflamme el.lign., og gives derefter tid til at køle af igen.

Proceduren

 1. Patienten lejres horisontalt på en briks.
 2. Cornea bedøves med fx Oxybuprocain eller Tetrakain. Bedøvelsen gives som en enkelt øjendråbe ca. 5 minutter inden den videre undersøgelse påbegyndes.
 3. Patienten bedes nu fiksere synet på et givent punkt i loftet.
 4. Med den ikke-dominante hånd skilles øjenlågene så der opnås adgang til øjet.
 5. Med den dominante hånd placeres tonometerets fodplade midt på cornea så stemplet trykkes ca. halvvejs i bund.
 6. Måleresultatet kan nu aflæses på tonometerets måleskala.

Brug af tillægsvægte

5,5 g vægten er fastmonteret på tonometeret og er altid førstevalg ved undersøgelsen. Hvis måleresultatet ligger under 3 på skalaen begynder der dog at blive en tiltagende måleusikkerhed. I de tilfælde bør du derfor montere en af tillægsvægtene. Start med 7,5 g vægten, og hvis resultatet fortsat er under 3, da forsøg med 10 g vægten.

De mest præcise resultater opnås når viseren er mellem 3 og 4 på måleskalaen.

Efter proceduren

 1. Måleresultatet slås op i tabellen, der følger med tonometeret, og konverteres til mmHg. Husk at vælge den korrekte kolonne afhængig af om du har sat tillægsvægte på tonometeret.
 2. Resultaterne noteres i patientens journal. Fx “IOP ved Schiøtz tonometri. OD: 16 mmHg. OS: 17 mmHg.”
 3. Tonometeret rengøres.

Rengøring af Schiøtz’ tonometer

Før proceduren

påbegyndes skal du rengøre tonometeret ved at fodpladen og staven steriliseres med 100% alkohol, spritflamme el.lign., og gives derefter tid til at køle af igen.

Efter proceduren

rengøres tonometeret ved at du:

 1. Skruer møtrikken af tonometerets stav, og tager staven ud af stemplet.
 2. Desinficerer stav og fodplade.
 3. Benytter en piberenser eller lignende vædet i 100% alkohol til at rense indersiden af stemplet.

Husk

 • Du skal altid rengøre tonometeret før og efter brug. Dels for at sikre præcisionen af instrumentet, og dels for at sikre mod smitteoverføring.

Kontakt

MedViden.dk udvikles og drives af

Morten Andresen & Bjarne Skjødt Worm.

Mail: kontakt@medviden.dk