Støt sitet

Hvad kan du gøre?

Primært kan vi bruge din hjælp til at udbrede den frie viden og dermed brugen af medviden.dk.

Fortæl venner og kolleger om sitet, brug det til morgenundervisning og bliv fan af os på facebook.

Mangler vi noget specielt?

Sidder du med en god ide til et kursus, har du lavet en god quiz under eksamenslæsningen eller vil du hjælpe med indtastning af eksamensopgaver så kontakt os også gerne.

Hjælp til brug af sitet

Om sitet

MedViden.dk er en gratis læringsside for sundhedsfagligt personale.

Opdeling

MedViden.dk er opdelt i en række sektioner og kategorier, der kan bruges hver for sig eller i sammenhæng. Der vil i den kommende tid komme flere kategorier ligesom procedurer og kursussektionerne vil blive udbygget.

Kurser

Under kurser kan du i topmenuen se en række forskellige kurser. Kurserne indeholder lektioner, der er relevante for det enkelte kursus. Du skal være opmærksom på at nogle lektioner går igen under flere kurser.

Indeks

Under det alfabetiske indeks finder du en oversigt over både kurser og kursuslektioner.

Procedurer

Under procedurer angiver topmenuen de forskellige specialer. Bemærk at flere af specialerne er samlet for at lette overblikket.

Flere af procedurerne ligger allerede som videoprocedurer og i fremtiden vil ligge et videosupplement til alle procedurer.

Indeks

Under det alfabetiske index kan du finde alle procedurer i alfabetisk rækkefølge.

Login

I forbindelse med opdateringen af sitet er login-funktionaliteten midlertidigt fjernet.

Vi arbejder på at sikre en ny og bedre adgang til quizzer og andre online funktionaliteter til at teste din viden.

Loginfunktionaliteten kommer tilbage snarest.

Undersøgelse af farvesyn med Ishiharas tavler

3. april 2011

Formål

Formålet med testen er, at undersøge for farveblindhed (primært rød/grøn). Bemærk at man godt kan have nedsat evne til at aflæse Ishiharas tavler (pseudokromatiske tavler), men samtidig være farvesikker. Dette kan f.eks. undersøges med en lanternetest, der er en specialtest.

Farvesynet skyldes tappenes evne til at opfatte lys med forskellige bølgelængder. Skader kan enten være medfødte eller erhvervede.
Der findes andre undersøgelser af farvesynet, men i Danmark er pseudokromatiske tavler mest udbredt. Bemærk, at der også findes andre psudokromatiske tavler end Ishiharas.

Indikationer

 • Mistanke om ændring af farvesynet.
 • Undersøgelse inden godkendelse til varetagning af specielle hverv f.eks indenfor søfart eller flyvning.

Remedier

 • Ishiharas tavler (24 i alt).
Tabel 1. Beskrivelse af de individuelle tavler.
# Beskrivelse # Beskrivelse
1 12: alle bør kunne se dette tal. Ser de noget andet er der noget galt... og det er ikke med øjnene. 13 73: normaltseende vil se dette tal
Ingenting: majoriteten af farveblinde vil ikke kunne se tallet tydeligt.
2 8: normaltseende vil se dette tal
3: Rød/grønt farveblinde vil se dette tal
Ingenting: totalt farveblinde vil ingenting se
14 Ingenting: normaltseende vil se dette tal
5: Rød/grønt farveblinde vil se dette tal
3 29: normaltseende vil se dette tal
70: Rød/grønt farveblinde vil se dette tal
Ingenting: totalt farveblinde vil ingenting se
15 Ingenting: normaltseende vil se dette tal
45: Rød/grønt farveblinde vil se dette tal
4 5: normaltseende vil se dette tal
2: Rød/grønt farveblinde vil se dette tal
Ingenting: totalt farveblinde vil ingenting se
16 26: Normaltseende vil se dette tal
6, svagt 2: Rød farveblinde (Protanopia) vil se et sekstal, mildt rød farveblinde (protanomaly) vil også svagt se et total.
2, svagt 6: gøn farveblinde (deuteranopia) vil se et total, mildt grøn farveblinde (deuteranomaly) vil også svagt se et sekstal.
5 3: normaltseende vil se dette tal
5: Rød/grønt farveblinde vil se dette tal
Ingenting: totalt farveblinde vil ingenting se
17 42: Normaltseende vil se dette tal
2, svagt 4: Rød farveblinde (Protanopia) vil se et total, mildt rød farveblinde (protanomaly) vil også svagt se et firtal.
4, svagt 2: gøn farveblinde (deuteranopia) vil se et firtal, mildt grøn farveblinde (deuteranomaly) vil også svagt se et total.
6 15: normaltseende vil se dette tal
17: Rød/grønt farveblinde vil se dette tal
Ingenting: totalt farveblinde vil ingenting se
18 Rød og lilla linie: normaltseende vil kunne følge begge linier.
Lilla linie: Rødt farveblinde (Protanopia) vil være i stand til at følge den lilla linie. Ved mild rød farveblindhed (protanomaly) vil nogle med besvær også kunne følge den røde linie
Rød linie: Grønt farveblinde (Deuteranopia) vil være i stand til at følge den røde linie. Ved mild grøn farveblindhed (Deuteranomaly) vil nogle med besvær også kunne følge den lilla linie
7 74: normaltseende vil se dette tal
21: Rød/grønt farveblinde vil se dette tal
Ingenting: totalt farveblinde vil ingenting se
19 Ingenting: normaltseende og totalt farveblinde vil ikke kunne se en linie.
Bølget linie: Rød / grøn farveblinde vil (afhængigt af sværhedsgraden) se en linie.
8 6: normaltseende vil se dette tal
Ingenting: majoriteten af farveblinde vil ikke kunne se tallet tydeligt.
20 Grøn linie: normaltseende vil kunne se en orange linie.
Ingenting: de fleste farveblinde vil ikke kunne se en linie.
9 45: normaltseende vil se dette tal
Ingenting: majoriteten af farveblinde vil ikke kunne se tallet tydeligt.
21 Orange linie: normaltseende vil kunne se en orange linie.
Ingenting: de fleste farveblinde vil ikke kunne se en linie.
10 5: normaltseende vil se dette tal
Ingenting: majoriteten af farveblinde vil ikke kunne se tallet tydeligt.
22 Blå/gul/grøn linie: normaltseende vil kunne se denne linie.
Blå/grøn/rød linie: de rød/grøn farveblinde vil følge denne linie.
Ingenting: totalt farveblinde vil ikke se en linie.
11 7: normaltseende vil se dette tal
Ingenting: majoriteten af farveblinde vil ikke kunne se tallet tydeligt.
23 Rød/orange linie: normaltseende vil kunne se denne linie.
Rød/blå/grøn linie: de rød/grøn farveblinde vil følge denne linie.
Ingenting: totalt farveblinde vil ikke se en linie.
12 16: normaltseende vil se dette tal.
Ingenting: majoriteten af farveblinde vil ikke kunne se tallet tydeligt.
24 Alle bør kunne se denne linie. Ser de noget andet er der noget galt.. og det er ikke med øjnene.
Bemærk: Tavle 1 og 24 er kontroltests – alle bør være istand til at se disse tal, og de er derfor især gode hvis der opnås underlige resultater på børn.

Kontraindikationer

 • Ingen.

Før proceduren

 • Patienten informeres om at han skal identificere et eller flere symboler på de 24 tavler.
 • Sørg for at undersøgelsen udføres i et godt oplyst lokale.
 • Patienten skal have ca. 5 sekunder til at se på hver tavle.
 • Børn kan bedes vise figuren med en finger.

Proceduren

 • Tavlerne gennemgås en efter en.

Fortolkning af testen

 • Testen er normal ved maksimalt en fejl.
 • Såfremt testen ikke er normal kan patienten henvises til udvidet farvesynstest på øjenafdelingen i Århus eller på Flyvemedicinsk Klinik på Rigshospitalet. Her vil typisk udføres lanternetest.

Husk

 • Ishiharas tavler tester primært for rød/grøn farveblindhed mens andre pseudokromatiske tavler som fx Hardy-Rand-Rittler også undersøger det blå/gule favesyn.
 • Ishiharas tavler er gode til medfødt farveblindhed, men erhvervede farvesynsdefekter viser sig ofte ikke hvorfor de alternative metoder anbefales
 • Patienter hvis erhverv afhænger af om de kan består testen vil ofte være nervøse hvilket kan spille ind på resultatet

Kontakt

MedViden.dk udvikles og drives af

Morten Andresen & Bjarne Skjødt Worm.

Mail: kontakt@medviden.dk