Støt sitet

Hvad kan du gøre?

Primært kan vi bruge din hjælp til at udbrede den frie viden og dermed brugen af medviden.dk.

Fortæl venner og kolleger om sitet, brug det til morgenundervisning og bliv fan af os på facebook.

Mangler vi noget specielt?

Sidder du med en god ide til et kursus, har du lavet en god quiz under eksamenslæsningen eller vil du hjælpe med indtastning af eksamensopgaver så kontakt os også gerne.

Hjælp til brug af sitet

Om sitet

MedViden.dk er en gratis læringsside for sundhedsfagligt personale.

Opdeling

MedViden.dk er opdelt i en række sektioner og kategorier, der kan bruges hver for sig eller i sammenhæng. Der vil i den kommende tid komme flere kategorier ligesom procedurer og kursussektionerne vil blive udbygget.

Kurser

Under kurser kan du i topmenuen se en række forskellige kurser. Kurserne indeholder lektioner, der er relevante for det enkelte kursus. Du skal være opmærksom på at nogle lektioner går igen under flere kurser.

Indeks

Under det alfabetiske indeks finder du en oversigt over både kurser og kursuslektioner.

Procedurer

Under procedurer angiver topmenuen de forskellige specialer. Bemærk at flere af specialerne er samlet for at lette overblikket.

Flere af procedurerne ligger allerede som videoprocedurer og i fremtiden vil ligge et videosupplement til alle procedurer.

Indeks

Under det alfabetiske index kan du finde alle procedurer i alfabetisk rækkefølge.

Login

I forbindelse med opdateringen af sitet er login-funktionaliteten midlertidigt fjernet.

Vi arbejder på at sikre en ny og bedre adgang til quizzer og andre online funktionaliteter til at teste din viden.

Loginfunktionaliteten kommer tilbage snarest.

Blærepunktur på børn under 2 år

Forfattere

19. juli 2011

Formål

At udtage en urinprøve under sterile forhold til urinstix samt dyrkning og resistens hos børn under 2 år.

Indikationer

 • Klinisk mistanke om pyelonefritis hos børn under 2 år.
 • Feber uden fokus / sepsis hos børn under 2 år.
 • Inkonklusivt urindyrkningssvar fra midtstråleuriner (MSU) hos børn under 2 år.

Remedier

 • Ikke-sterile handsker.
 • Spritswabs.
 • 5 mL sprøjte.
 • Blå 23G (lille baby) eller grøn 21G (større barn) kanyle.
 • Kanylespand.
 • Plaster og vat-rondel.
 • Bæger til urinopsamling.
 • 1 medhjælper.
 • Evt. Emla-creme.
 • Evt. blæreskanner.

Kontraindikationer

 • Hæmoragisk diatese.
 • Svær meteorisme.

Komplikationer

 • Hæmaturi (sjældent makroskopisk).
 • Tarmperforation (sjælden).
 • Bugvægsinfektion (sjælden).
 • Blødning (sjælden).

Før proceduren

 • Hvis der er tid til det, bør der 1 time før proceduren påføres lokalbedøvende middel på huden (fx Emla-creme).
 • Man bør blæreskanne barnet før blærepunkturen for at sikre, at der er urin i blæren.
 • Så snart man tager bleen af barnet, bør man have et bæger klar til at opsamle en midtstråleurin, såfremt barnet tisser inden proceduren.
 • Man skal have mindst 1 medhjælper klar, før proceduren skal udføres.

Proceduren

 1. Sæt kanylen på sprøjten og tryk sprøjten i bund.
 2. Læg barnet fladt på ryggen og tag bleen af.
 3. Få en medhjælper til at holde barnets ben i frøstilling med et urinopsamlingsbæger klar.
 4. Stil dig på den ene side af barnet, så din dominante hånd vender nedad, dvs. til højre for barnet, hvis du er højre-håndet.
 5. Ifør dig de ikke-sterile handsker.
 6. Identificér indstiksstedet, der findes 1 cm over symfysens overkant i midtlinjen.
 7. Læg din ikke-dominante hånd, dvs. venstre hånd hvis du er højre-håndet, ca. 1 cm over indstiksstedet, så den danner en øvre afgrænsning af området, samtidig med at du kan holde barnets ofte lidt toppede mave flad.
 8. Desinficér huden x 2 over det ønskede indstikssted.
 9. Tag sprøjten i din dominante hånd med et dart-greb (hold om sprøjten som om en dartpil) og stik med en hurtig og flydende bevægelse kanylen vinkelret ned ca. 2-3 cm.
 10. Aspirér på sprøjten og træk evt. samtidig langsomt kanylen opad, indtil der kommer urin i sprøjten. Der bør opsamles min. 2 mL urin.
 11. Træk kanylen ud og sæt vat og plaster over indstiksstedet.

Efter proceduren

 1. Smid kanylen ud i en kanylespand.
 2. Stix urinen efter 5 min.
 3. Send urinen til dyrkning og resistens. Husk at skrive blærepunktur på prøvebilaget, da det har betydning for hvordan dyrkningen laves.

Husk

 • Det er vigtigt, at indstikket foregår hurtigt og næsten "hamres" ind, da blærevæggen ellers er glat og eftergivelig, og man derfor risikerer at "glide af" på væggen ved et for "blødt" indstik.
 • Ved manglende fyldning af sprøjten, trækkes kanylen næsten helt ud, og en ny stikkanal forsøges. Stop efter 2 forsøg.
 • Det er forventeligt at finde blod i urinen ved stix efter blærepunktur (iatrogent).

Kontakt

MedViden.dk udvikles og drives af

Morten Andresen & Bjarne Skjødt Worm.

Mail: kontakt@medviden.dk