Støt sitet

Hvad kan du gøre?

Primært kan vi bruge din hjælp til at udbrede den frie viden og dermed brugen af medviden.dk.

Fortæl venner og kolleger om sitet, brug det til morgenundervisning og bliv fan af os på facebook.

Mangler vi noget specielt?

Sidder du med en god ide til et kursus, har du lavet en god quiz under eksamenslæsningen eller vil du hjælpe med indtastning af eksamensopgaver så kontakt os også gerne.

Hjælp til brug af sitet

Om sitet

MedViden.dk er en gratis læringsside for sundhedsfagligt personale.

Opdeling

MedViden.dk er opdelt i en række sektioner og kategorier, der kan bruges hver for sig eller i sammenhæng. Der vil i den kommende tid komme flere kategorier ligesom procedurer og kursussektionerne vil blive udbygget.

Kurser

Under kurser kan du i topmenuen se en række forskellige kurser. Kurserne indeholder lektioner, der er relevante for det enkelte kursus. Du skal være opmærksom på at nogle lektioner går igen under flere kurser.

Indeks

Under det alfabetiske indeks finder du en oversigt over både kurser og kursuslektioner.

Procedurer

Under procedurer angiver topmenuen de forskellige specialer. Bemærk at flere af specialerne er samlet for at lette overblikket.

Flere af procedurerne ligger allerede som videoprocedurer og i fremtiden vil ligge et videosupplement til alle procedurer.

Indeks

Under det alfabetiske index kan du finde alle procedurer i alfabetisk rækkefølge.

Login

I forbindelse med opdateringen af sitet er login-funktionaliteten midlertidigt fjernet.

Vi arbejder på at sikre en ny og bedre adgang til quizzer og andre online funktionaliteter til at teste din viden.

Loginfunktionaliteten kommer tilbage snarest.

Skift af suprapubisk kateter

Forfattere

11. juli 2011

Formål

Patienter med suprapubisk kateter bør få kateteret skiftet ca. hver 12. uge, afhængig af hvor godt det fungerer.

Remedier

 • Kateter (Str. Ch 12)
 • Kateterpose og slang, evt. diuresemåler
 • Gel med lokalbedøvelse og klorhexidin
 • Sprøjte, 10 ml med vand
 • Rent vand
 • Nyrebækken
 • Plastickop med vatkugler
 • Platikpincet
 • Sterilt afdække
 • Sterile handsker (Se procedure)

Før proceduren

 1. Patienten lejres fladt i sengen, liggende på ryggen og afklædt fra midt på brystkassen og ned til under symfysen.
 2. Læg alt det du skal bruge klar på et procedurebord og åben de forskellige pakninger.
 3. Placer kateterpose og slange så den er let at få fat i.

Selve proceduren

 1. Tøm ballonen og fjern kateteret ved at trække det forsigtigt ud. Husk at notere dig størrelsen.
 2. Afvask området.
 3. Læg steril afdækning omkring området.
 4. Åben kateterposen henover den sterile afdækning så kateteret lægger sig herpå uden at blive usterilt
 5. Ifør dig sterile handsker og placér de andre sterile remedier på afdækningen.
 6. Indfør gel i fistlen afslutningsvis med en klat henover kateterspidsen
 7. Indfør forsigtigt katetret i fistlen og før det ind i blæren. Brug et kontinuert let tryk.
 8. Når kateteret er i blæren begynder der at løbe urin i kateteret. Før da kateteret helt ind, og tag fat om studsen med tommel og pegefinger. Tryk let omkring kateteret så du undgår unødigt spild og sæt kateterslangen fast i kateteret.
 9. Fyld 5–8 ml vand i ballonen.
 10. Træk forsigtigt op i kateteret til du møder modstand.
 11. Tape slangen fast til benet og placér urinposen ca. 50 cm under blæren for at optimere afløb uden at skabe for meget undertryk.

Efter proceduren

Notér i journalen:

 • Indikation for anlæggelse af kateteret.
 • Katetertype.
 • Størrelse.
 • Hvor meget urin du udtømte umiddelbart samt farve og konsistens af urinen.

Læs om pleje af katereret og afklemningsregime under procedurevejledningen "Anlæggelse af suprapubisk kateter".

Husk

 • Lykkes det ikke at anlægge katetret, forsøg da med et kateter af mindre størrelse, eller med et engangskateter. Engangskateteret er mere stift og derfor lettere at føre ind.

Kontakt

MedViden.dk udvikles og drives af

Morten Andresen & Bjarne Skjødt Worm.

Mail: kontakt@medviden.dk