Støt sitet

Hvad kan du gøre?

Primært kan vi bruge din hjælp til at udbrede den frie viden og dermed brugen af medviden.dk.

Fortæl venner og kolleger om sitet, brug det til morgenundervisning og bliv fan af os på facebook.

Mangler vi noget specielt?

Sidder du med en god ide til et kursus, har du lavet en god quiz under eksamenslæsningen eller vil du hjælpe med indtastning af eksamensopgaver så kontakt os også gerne.

Hjælp til brug af sitet

Om sitet

MedViden.dk er en gratis læringsside for sundhedsfagligt personale.

Opdeling

MedViden.dk er opdelt i en række sektioner og kategorier, der kan bruges hver for sig eller i sammenhæng. Der vil i den kommende tid komme flere kategorier ligesom procedurer og kursussektionerne vil blive udbygget.

Kurser

Under kurser kan du i topmenuen se en række forskellige kurser. Kurserne indeholder lektioner, der er relevante for det enkelte kursus. Du skal være opmærksom på at nogle lektioner går igen under flere kurser.

Indeks

Under det alfabetiske indeks finder du en oversigt over både kurser og kursuslektioner.

Procedurer

Under procedurer angiver topmenuen de forskellige specialer. Bemærk at flere af specialerne er samlet for at lette overblikket.

Flere af procedurerne ligger allerede som videoprocedurer og i fremtiden vil ligge et videosupplement til alle procedurer.

Indeks

Under det alfabetiske index kan du finde alle procedurer i alfabetisk rækkefølge.

Login

I forbindelse med opdateringen af sitet er login-funktionaliteten midlertidigt fjernet.

Vi arbejder på at sikre en ny og bedre adgang til quizzer og andre online funktionaliteter til at teste din viden.

Loginfunktionaliteten kommer tilbage snarest.

Pleurapunktur (thoracocentesis)

Forfattere

29. november 2010

Formål

Ved pleurapunktur (thoracocentesis) forstås en perkutan anlagt adgang til pleurahulen med henblik på udtagning af materiale/væske i diagnostisk eller aflastende øjemed.

Ved udtagning af mindre mængder aspirat, kan man overveje UL-vejledt punktur. Dette er dog ikke medtaget i dette afsnit.

Remedier

 • Udstyr til steril teknik (dvs. sterile handsker, sterilafdækning/hulstykke, klorhexidinsprit, vatpinde, spritswabs)
 • Lokalanalgetika (fx lidokain 1%)
 • Sprøjte med kanyle
 • Pleurapunktursæt eller grisehalekateter, samt pose
 • Evt. prøverør til mikrobiologisk undersøgelse
Grisehalekateter med kanyle.

Kontraindikationer

Absolutte

 • Hudinfektion i punkturområdet.
 • Pneumothorax på modsatte side af thorax.

Relative

 • Koagulopatier

Bilateral punktur

Man må aldrig foretage bilateral punktur af pleurahulen umiddelbart efter hinanden pga. risiko for udvikling af bilateral pneumothorax el. hæmothorax.

Før proceduren

 • Før proceduren påbegyndes bør man sikre den korrekte indikation er stillet. Det indebærer bl.a røntgen af thorax i to planer med patienten siddende eller stående. Til vurdering af væskeansamling kan det være relevant med et billede i sideleje – henholdsvis venstre for venstresidig og højre for højresidig ansamling. Derved kan man vurdere mængden af væske i thorax.
 • Patientens koagulationstal og thrombocytter bør kontrolleres, og disse må max være 3–4 dage gamle. Svært respiratorisk påvirkede patienter er i større risiko for udvikling af pneumothorax.

Proceduren

 1. Patienten placeres med ryggen foroverbøjet og benene udover en sengekant, eller siddende på en stol.
 2. Ved perkussion på bagsiden af thorax identificeres hvor væsken i pleurahulen er placeret og sv.t. hvilket niveau. Brug modsidige thoraxhalvdel til sikring af at man er indenfor pleurahulens afgrænsninger. Vær opmærksom på evt. bilateralt eksudat. Afmærk området og kontroller med røntgenbilledet.
 3. Identificér og markér punkturstedet, som skal placeres så deklivt som muligt indenfor området med dæmpning, dog indenfor lungegrænserne. Punkturstedet vælges sv.t. overkanten af costa, ud for angulærlinien (som er en vertikal linie, der går gennem angulus scapula). Dette vil oftest svare til intercostalrum 8 eller 9.
 4. Afsprit området omkring punkturstedet 2 gange afbrudt af lufttørring og ifør dig sterile handsker.
 5. Placér sterilt hulstykke over det afsprittede område
 6. Anlæg lokalanalgesi i huden og efterfølgende i thoraxvæggen, helt ind til pleura. Kanylen indføres under intermittende tilbagetrækning på stemplet og indsprøjtning af lokalanalgesi til du kan aspirere væske. Dette markerer at du nu har penetreret thoraxhulen. Undgå at injicere lokalanæstetika på vejen ud, pga. risiko for udsæd af cancerceller.
 7. Saml pleurapunktursættet og/eller klargør grisehalekateter. Det er vigtig at du ikke indfører en kanyle som ikke er tilsluttet enten en pose eller en sprøjte, idet du derved risikerer at suge luft ind i pleurahulen. En evt. opsamlingspose bør være placeret under senge/stole niveau.
 8. Stræk huden ud og med et jævnt og langsomt tryk indføres kanylen vinkelret på thorax. Når der kommer væske i sprøjten eller posen, ved du at kanylen er korrekt placeret.
 9. Udtøm væske til diagnostik eller 1–2 L ved ønske om aflastning.
 10. Når der er udtømt tilstrækkeligt med væske eller hvis patienten udvikler vedvarende hoste eller smerte bør proceduren afbrydes. I en jævn og rolig bevægelse trækkes kanylen ud og der påsættes umiddelbart bagefter plaster over indstiksstedet.

Respiratorisk påvirkning

For hurtigt udtømning kan give hoste, brystsmerter eller almen utilpashed. Hvis patienten bliver påvirket holdes en pause med udtapning.

Efter proceduren

 • Observér patienten i minimum 1/2 time hvorefter der tages et røntgen af thorax for at udelukke pneumothorax. Afhængig af lokal instruks tages også kontrolbillede dagen efter.
 • Efter proceduren bør du beskrive aspiratet mht. til mængde og udseende. Du bør evt. også sende prøver til mikroskopi og/eller biokemisk/cytologisk undersøgelse samt dyrkning og resistensbestemmelse.

Komplikationer

 • Hoste/smerter under proceduren
 • Pneumothorax (Hvis dette udvikles anlægges da straks pleuradræn)
 • Hæmothorax, der fx kan opstå ved beskadigelse af intercostalarterier eller større strukturer i thorax
 • Hæmatom over indstikssted
 • Intraabdominal læsion ved for lavt indstikssted

Husk

 • Du kan med fordel anvende en 3-vejshane til udtagning af både diagnostisk materiale og opsamling i pose. Pas dog på med at lade hanen stå åben, så der kan suges luft ind.
 • Ved anlæggelse af lokalanalgesi, bør du bemærke hvor langt kanylen er indført og i hvilken retning den er orienteret når du bryder igennem pleura. Dette kan bruges som vejledning til den "rigtige" punktur.
 • Pas på med at ændre patientens position og lejring mellem anlæggelsen af lokalanæstesi og den efterfølgende udtapning.

Kontakt

MedViden.dk udvikles og drives af

Morten Andresen & Bjarne Skjødt Worm.

Mail: kontakt@medviden.dk