Støt sitet

Hvad kan du gøre?

Primært kan vi bruge din hjælp til at udbrede den frie viden og dermed brugen af medviden.dk.

Fortæl venner og kolleger om sitet, brug det til morgenundervisning og bliv fan af os på facebook.

Mangler vi noget specielt?

Sidder du med en god ide til et kursus, har du lavet en god quiz under eksamenslæsningen eller vil du hjælpe med indtastning af eksamensopgaver så kontakt os også gerne.

Hjælp til brug af sitet

Om sitet

MedViden.dk er en gratis læringsside for sundhedsfagligt personale.

Opdeling

MedViden.dk er opdelt i en række sektioner og kategorier, der kan bruges hver for sig eller i sammenhæng. Der vil i den kommende tid komme flere kategorier ligesom procedurer og kursussektionerne vil blive udbygget.

Kurser

Under kurser kan du i topmenuen se en række forskellige kurser. Kurserne indeholder lektioner, der er relevante for det enkelte kursus. Du skal være opmærksom på at nogle lektioner går igen under flere kurser.

Indeks

Under det alfabetiske indeks finder du en oversigt over både kurser og kursuslektioner.

Procedurer

Under procedurer angiver topmenuen de forskellige specialer. Bemærk at flere af specialerne er samlet for at lette overblikket.

Flere af procedurerne ligger allerede som videoprocedurer og i fremtiden vil ligge et videosupplement til alle procedurer.

Indeks

Under det alfabetiske index kan du finde alle procedurer i alfabetisk rækkefølge.

Login

I forbindelse med opdateringen af sitet er login-funktionaliteten midlertidigt fjernet.

Vi arbejder på at sikre en ny og bedre adgang til quizzer og andre online funktionaliteter til at teste din viden.

Loginfunktionaliteten kommer tilbage snarest.

Lungefunktionsundersøgelse med spirometri

Forfattere

19. juni 2011

Formål

At undersøge patientens lungefunktion ved hjælp af et spirometer.

Indikationer

Udredning af:

 • KOL
 • Asthma

Remedier

 • Spirometer.
 • Engangsmundstykke.
 • Evt. ark til registrering af undersøgelsesresultat som fastgøres til spirometeret såfremt det ikke er et digitalt spirometer.

Forberedelse

Patienten bør undgå at have stramtsiddende tøj på, på undersøgelsesdagen. Han skal endvidere holde pause med sin medicin for asthma og/eller KOL inden undersøgelsen, så der sikres et mere sandt billede af patientens lungefunktion:

 • Kortidsvirkende beta2-agonister bør seponeres min. 4 timer før undersøgelsen.
 • Langtidsvirkende beta2-agonister bør seponeres min. 12 timer før undersøgelsen.

Inden undersøgelsen bør patienten undgå:

 • Store måltider i 2 timer.
 • Rygning i 4 timer.
 • Alkohol i 4 timer.
 • Fysisk anstrengelse i en halv time.

Før proceduren

Undersøgelsen kan udføres både med patienten siddende og stående. Patienten sættes normalt ned i en stol der ikke kan rulles rundt, så man ikke risikerer at patienten besvimer under undersøgelsen. Han skal sidde ret op. Eventuelle tandproteser beholdes i munden.

Patientens alder, højde og vægt registreres i computersystemet. Alternativt noteres disse data ned til så standardværdier manuelt kan slås op i referenceark.

Engangsmundstykket monteres i spirometerslangen, som kobles til computer eller vanligt spirometer.

Proceduren

 1. Patienten inhalerer dybt og hurtigt.
 2. Mundstykket tages i munden så læberne slutter tæt om mundstykket. Patienten skal instrueres i vigtigheden af at der lukkes helt tæt om mundstykket og at der ikke fx bides fast med tænderne i stedet.
 3. Patienten foretager maksimal ekspiration så kraftigt og hurtigt som muligt. Ekspirationen bør begyndes inden for et sekund efter inspirationen er slut. Patienten skal fortsætte med ekspirationen ind til spirometeret angiver at undersøgelsen er tilfredsstillende. Det kan kræve en del opmuntring undervejs.

Undersøgelsen udføres min. tre gange og ikke mere end otte. Hvis ikke der opnås en tilfredsstillende kurve inden for de otte forsøg må undersøgelse opgives og evt. forsøges igen en anden dag.

Standardkrav til undersøgelsen

Patienten må ikke hoste under undersøgelsen, og han skal udføre forceret ekspiration i mindst 6 sekunder. Herefter er undersøgelsen slut når:

 1. Kurven er fladet så meget ud at der over et sekund sker volumændring på under 0,025L.
 2. Patienten er for udtrættet til at fortsætte og er i fare for at besvime.

Efter proceduren

 • Mundstykket til spirometri-apparatet er kun til engangsbrug, og smides ud efter brug.
 • Kurven vurderes, specielt mhp. obstruktivt eller restriktivt mønster. Eksempler på disse kurver er gengivet nedenfor, men der henvises i øvrigt til retningslinjerne under "Læs mere" for uddybende information om udførsel og vurdering af spirometrikurverne. 
Figur 1. Eksempler på spirometrikurver.

Dobbelt lungefunktionsundersøgelse med reversibilitetstest

Til at vurdere udvikling af sygdommen hos patienter med kendt KOL eller asthma er det tilstrækkeligt med en enkelt spirometriundersøgelse. Under udredning af disse sygdomme er det dog vigtigt at foretage en reversibilitetstest for bedre at skelne mellem KOL og asthma.

 1. Ved reversibilitetstesten udføres undersøgelsen som tidligere beskrevet.
 2. Derefter inhalerer patienten 1mg Terbutalin (Bricanyl®) eller 0,4 mg Salbutamol (Ventoline®) på turbohaler, og venter ca. 15-20 minutter.
 3. Nu gentages lungefunktionsundersøgelsen.

Tolkning af reversibilitetstesten

Der er reversibilitet hvis:

 • FEV1 øges med 12% (mindst 0,2L) eller
 • PEF øges 15% (mindst 60L/min)

Delvis reversibilitet af FEV1 på 10% gør at man kan overveje at udføre en reversibilitetstest med peroral steroidkur, fx i form af Prednisolon 30mg x 1 i 2 uger hvorefter spirometriundersøgelsen gentages.

Husk

 • Du behøver ikke at benytte næseklemme, men det kan være en god idé ved dårligt koopererende patienter.
 • Mange fejlmålinger skyldes, at patienten ikke holder mundstykket helt tæt.
 • Pas på at stående patienter ikke besvimer under undersøgelsen. Hav evt. en stol stående bag dem.

Tjekliste

 1. Patientidentifikation
 2. Register alder, højde og vægt – samt om undersøgelsen foregår siddende eller stående.
 3. Har patienten holdt pause med sin asthma og/eller KOL medicin?
 4. Sæt nyt mundstykke i apparatet og nulstil/kalibrer spirometeret.

Læs mere

 1. Madsen F, Pedersen OF, Maltbæk N og Mortensen J. Lungefysiologiske undersøgelser. Dansk Lungemedicinsk Selskab, 2007.
 2. Lungefunktionsstandard. Spirometri og peakflow, lungevolumen og lungediffusionskapacitet. Dansk Lungemedicinsk Selskab og Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin, 2007.
 3. Lung volumes and forced ventilatory flows. Report Working Party Standardization of Lung Function Tests, European Community for Steel and Coal. Official Statement of the European Respiratory Society. 1993 Mar.;16:5–40.
 4. Fromer L & Cooper CB. A review of the GOLD guidelines for the diagnosis and treatment of patients with COPD. Int J Clin Pract. 2008 Aug;62(8):1219-36.
 5. Stoloff SW. Diagnosis and treatment of patients with chronic obstructive pulmonary disease in the primary care setting: focus on the role of spirometry and bronchodilator reversibility. J Fam Pract. 2011 Apr;60(4 Suppl Diagnosis):S9-16.

Kontakt

MedViden.dk udvikles og drives af

Morten Andresen & Bjarne Skjødt Worm.

Mail: kontakt@medviden.dk