Støt sitet

Hvad kan du gøre?

Primært kan vi bruge din hjælp til at udbrede den frie viden og dermed brugen af medviden.dk.

Fortæl venner og kolleger om sitet, brug det til morgenundervisning og bliv fan af os på facebook.

Mangler vi noget specielt?

Sidder du med en god ide til et kursus, har du lavet en god quiz under eksamenslæsningen eller vil du hjælpe med indtastning af eksamensopgaver så kontakt os også gerne.

Hjælp til brug af sitet

Om sitet

MedViden.dk er en gratis læringsside for sundhedsfagligt personale.

Opdeling

MedViden.dk er opdelt i en række sektioner og kategorier, der kan bruges hver for sig eller i sammenhæng. Der vil i den kommende tid komme flere kategorier ligesom procedurer og kursussektionerne vil blive udbygget.

Kurser

Under kurser kan du i topmenuen se en række forskellige kurser. Kurserne indeholder lektioner, der er relevante for det enkelte kursus. Du skal være opmærksom på at nogle lektioner går igen under flere kurser.

Indeks

Under det alfabetiske indeks finder du en oversigt over både kurser og kursuslektioner.

Procedurer

Under procedurer angiver topmenuen de forskellige specialer. Bemærk at flere af specialerne er samlet for at lette overblikket.

Flere af procedurerne ligger allerede som videoprocedurer og i fremtiden vil ligge et videosupplement til alle procedurer.

Indeks

Under det alfabetiske index kan du finde alle procedurer i alfabetisk rækkefølge.

Login

I forbindelse med opdateringen af sitet er login-funktionaliteten midlertidigt fjernet.

Vi arbejder på at sikre en ny og bedre adgang til quizzer og andre online funktionaliteter til at teste din viden.

Loginfunktionaliteten kommer tilbage snarest.

Peak-flow måling

Forfattere

13. januar 2011

Formål

Måling af PEF (Peak Expiratory Flow) ifm. vurdering af lungefunktion.

Indikationer

 • Udredning af asthma
 • Vurdering af behandlingseffekt ifm. en række respiratoriske sygdomme

Remedier

 • Peak-flowmeter
 • Engangs mundstykke
Figur 1. Peak flow meter med og uden mundstykke.

Kontraindikationer

 • Svær KOL i exacerbation.

Før proceduren

 1. Nulstil målepilen på siden af apparatet.
 2. Påsæt nyt rent mundstykke.
 3. Patienten tager en så dyb indånding som muligt.

Proceduren

 1. Mundstykket og peak-flow meteret føres op til munden og holdes horisontalt. Patientens mund skal slutte helt tæt omkring mundstykket.
 2. Patienten puster så hårdt som muligt ind i apparatet.
 3. PEF-værdien aflæses, og målingen gentages minimum 3 gange.

Fejlmålinger

Der er desværre en stor tendens til fejlmålinger. Dette skyldes primært, at patienterne ikke kun puster luft igennem peakmeteret. Sørg derfor altid for at instruere patienten grundigt.

Mundstykket kan med fordel tages længere ind i munden eller der kan benyttes næseklemme.

Efter proceduren

Efter proceduren er fuldført, vurderes de opnåede værdier ved at holde dem op mod standardværdier fra et nomogram.

Der findes forskellige nomogrammer for hhv. børn og voksne. Nedenfor finder du links til pdf-nomogrammer, der er tilrettelagt efter EU skalaen / EN13826:

Husk

 • Patienten bør stå rank op under målingen for at sikre maksimal lungekapacitet.
 • Sørg for at patienten ikke holder fingrene over måle-nålen, eller på anden måde blokerer for at den kan bevæge sig frit.
 • Under udredning for asthma kan patienten over en 14 dages periode bedes foretage morgen- og aftenmåling, til vurdering af døgnvariation i lungefunktionen.
 • Det kan være en fordel at give patienten næseklemme på. Langt de fleste fejlmålinger skyldes at munden ikke slutter helt tæt til mundstykket eller at der kommer passage ud gennem næsen.

Kontakt

MedViden.dk udvikles og drives af

Morten Andresen & Bjarne Skjødt Worm.

Mail: kontakt@medviden.dk