Støt sitet

Hvad kan du gøre?

Primært kan vi bruge din hjælp til at udbrede den frie viden og dermed brugen af medviden.dk.

Fortæl venner og kolleger om sitet, brug det til morgenundervisning og bliv fan af os på facebook.

Mangler vi noget specielt?

Sidder du med en god ide til et kursus, har du lavet en god quiz under eksamenslæsningen eller vil du hjælpe med indtastning af eksamensopgaver så kontakt os også gerne.

Hjælp til brug af sitet

Om sitet

MedViden.dk er en gratis læringsside for sundhedsfagligt personale.

Opdeling

MedViden.dk er opdelt i en række sektioner og kategorier, der kan bruges hver for sig eller i sammenhæng. Der vil i den kommende tid komme flere kategorier ligesom procedurer og kursussektionerne vil blive udbygget.

Kurser

Under kurser kan du i topmenuen se en række forskellige kurser. Kurserne indeholder lektioner, der er relevante for det enkelte kursus. Du skal være opmærksom på at nogle lektioner går igen under flere kurser.

Indeks

Under det alfabetiske indeks finder du en oversigt over både kurser og kursuslektioner.

Procedurer

Under procedurer angiver topmenuen de forskellige specialer. Bemærk at flere af specialerne er samlet for at lette overblikket.

Flere af procedurerne ligger allerede som videoprocedurer og i fremtiden vil ligge et videosupplement til alle procedurer.

Indeks

Under det alfabetiske index kan du finde alle procedurer i alfabetisk rækkefølge.

Login

I forbindelse med opdateringen af sitet er login-funktionaliteten midlertidigt fjernet.

Vi arbejder på at sikre en ny og bedre adgang til quizzer og andre online funktionaliteter til at teste din viden.

Loginfunktionaliteten kommer tilbage snarest.

Iførelse af mundbind og maske

Forfattere

24. juli 2010

Mundbind og maske iføres på samme måde. Masken er et mundbind med gennemsigtigt plastikvisir, der dækker øjne og ansigt. Mundbind og maske iføres før håndvask og iførelse af sterile handsker og kittel.

Indikationer

  • Mundbind ved alle procedurer, der medfører risiko for at patienten opføres en infektion gennem luftpartikler
  • Maske ved procedurer med risiko for stænk eller sprøjt mod ansigt

Remedier

  • Mundbind eller maske

Kontraindikationer

Ingen.

Proceduren

  1. De to øverste bændler bindes i en sløjfe bag om hovedet, over ørerne.
  2. De to nederste bændler bindes i en sløjfe bag om hovedet, under ørerne.

Efter proceduren

Flet evt. fingrene på de to hænder så du husker på ikke at berøre ikke-sterile overflader eller objekter ind til du har fået sterile handsker på.

Kontakt

MedViden.dk udvikles og drives af

Morten Andresen & Bjarne Skjødt Worm.

Mail: kontakt@medviden.dk