Støt sitet

Hvad kan du gøre?

Primært kan vi bruge din hjælp til at udbrede den frie viden og dermed brugen af medviden.dk.

Fortæl venner og kolleger om sitet, brug det til morgenundervisning og bliv fan af os på facebook.

Mangler vi noget specielt?

Sidder du med en god ide til et kursus, har du lavet en god quiz under eksamenslæsningen eller vil du hjælpe med indtastning af eksamensopgaver så kontakt os også gerne.

Hjælp til brug af sitet

Om sitet

MedViden.dk er en gratis læringsside for sundhedsfagligt personale.

Opdeling

MedViden.dk er opdelt i en række sektioner og kategorier, der kan bruges hver for sig eller i sammenhæng. Der vil i den kommende tid komme flere kategorier ligesom procedurer og kursussektionerne vil blive udbygget.

Kurser

Under kurser kan du i topmenuen se en række forskellige kurser. Kurserne indeholder lektioner, der er relevante for det enkelte kursus. Du skal være opmærksom på at nogle lektioner går igen under flere kurser.

Indeks

Under det alfabetiske indeks finder du en oversigt over både kurser og kursuslektioner.

Procedurer

Under procedurer angiver topmenuen de forskellige specialer. Bemærk at flere af specialerne er samlet for at lette overblikket.

Flere af procedurerne ligger allerede som videoprocedurer og i fremtiden vil ligge et videosupplement til alle procedurer.

Indeks

Under det alfabetiske index kan du finde alle procedurer i alfabetisk rækkefølge.

Login

I forbindelse med opdateringen af sitet er login-funktionaliteten midlertidigt fjernet.

Vi arbejder på at sikre en ny og bedre adgang til quizzer og andre online funktionaliteter til at teste din viden.

Loginfunktionaliteten kommer tilbage snarest.

Generelt om hygiejne

Forfattere

24. juli 2010

9. marts 2012 (Opd.)

Mange af procedurerne, der er nævnet på medviden.dk, vil bringe dig i kontakt med potentielt smittefarligt vævsmateriale fra patienter.

Af hensyn til patienter, kolleger og egen sikkerhed, er det derfor vigtigt at holde en høj hygiejnisk standard i det daglige kliniske arbejde. Det stiller krav til at du dels er godt forberedt til procedurerne og udfører dem med sikkerhed for øje, og dels at du hurtigt reagerer på uheld og næruheld.

De følgende afsnit og proceduresider gennemgår principper for:

 1. Desinfektion
 2. Håndtering og forebyggelse af stikuheld
 3. Håndvask forud for kliniske procedurer
 4. Værnemidler, herunder iførelse af handsker, kitler og masker

Desinfektion

Ved samtlige procedurer hvor huden brydes, bør der foregå en tilstrækkelig desinfektion forud for indgrebet. Herved minimeres infektionsrisikoen ved indgrebet. Desinfektion omhandler ikke blot patienten, men også dig selv. Du skal derfor huske hånddesinfektion før og efter dine procedurer.

Hovedreglen

Håndhygiejne kan udføres som hånddesinfektion eller håndvask. Hånddesinfektion skal udføres på synligt rene og tørre hænder før alle rene og efter alle urene procedurer samt efter brug af handsker.

Der findes en række forskellige desinfektionsmidler. I det daglige kliniske arbejde vil du hovedsageligt benytte sprit med klorhexidin — og på operationsgangen også jodsprit. Fælles for midlerne er brugen ved desinfektion af hud, hvor desinfektionen foregår ad to omgange.

 1. I første omgang påføres desinfektionsmidlet i operationsfeltet, og i spiralformede bevægelser, føres hånden langsomt længere og længere væk fra centrum.
 2. Herefter skal desinfektionsmidlet have lov at tørre helt ind.
 3. I anden omgang gentages de spiralformede bevægelser, men bevægelserne ophøres inden man når afgrænsningen fra første omgang.
 4. Igen skal desinfektionsmidlet tørre helt ind.
 5. Nu kan den kliniske procedure påbegyndes.

Håndvask skal altid udføres på synligt forurenede (fx. blod eller andet vævsmateriale) eller våde hænder før alle rene og efter alle urene procedurer samt efter brug af handsker og skal efterfølges af hånddesinfektion.

Specielt ved operative procedurer, bør der forud for proceduren ske en grundig desinficiering og klargøring af operationsfeltet. Denne klargøring kan omfatte præoperativ hårfjernelse samt jodering, og vil oftest blive udført af sygeplejerske på afdelingen eller på operationsgangen.

Stikuheld

Kodeordet i forhold til stikuheld er "Forebyggelse". Det opnår du bedst ved at:

 1. Forberede dig godt til proceduren.
 2. Vide hvor kanyler og suturnåle sikkert kan smides ud lige efter brug (alternativt have en "gummidut" som kanylen kan stikkes ind i)
 3. Lave rolige bevægelser og undgå hurtige ændringer af retning.
 4. Informere patienten tilstrækkeligt om hvad der skal foregå.

Når uheldet er ude og du er blevet udsat for vævsmateriale fra en patient, enten ved en reel stiklæsion eller ved stænk eller sprøjt af materiale, bør du straks standse proceduren.

Nedenfor gennemgås de akutte behandlingsprincipper. I alle tilfælde bør du kontakte skadestuen eller infektionsmedicinsk afdeling (afhængig af lokal instruks) mhp. evt. hepatitisvaccination og screening for hepatitis og HIV. Efterfølgende bør du kontakte din sikkerhedsrepræsentant på afdelingen mhp. at melde uheldet som en arbejdsskade.

Ved stiklæsioner

 1. Presser du flere gange rundt om læsionen for at fremme blødning.
 2. Herefter vaskes læsionen med vand og sæbe.
 3. Endeligt desinficeres x 2 med sprit eller jodsprit.

Ved stænk og sprøjt

 1. Skylles med rigelige mængder vand (Især ved stænk mod øjne, mund og andre slimhinder).
 2. Om muligt desinficeres x 2 med sprit eller jodsprit.

Kontakt

MedViden.dk udvikles og drives af

Morten Andresen & Bjarne Skjødt Worm.

Mail: kontakt@medviden.dk