Støt sitet

Hvad kan du gøre?

Primært kan vi bruge din hjælp til at udbrede den frie viden og dermed brugen af medviden.dk.

Fortæl venner og kolleger om sitet, brug det til morgenundervisning og bliv fan af os på facebook.

Mangler vi noget specielt?

Sidder du med en god ide til et kursus, har du lavet en god quiz under eksamenslæsningen eller vil du hjælpe med indtastning af eksamensopgaver så kontakt os også gerne.

Hjælp til brug af sitet

Om sitet

MedViden.dk er en gratis læringsside for sundhedsfagligt personale.

Opdeling

MedViden.dk er opdelt i en række sektioner og kategorier, der kan bruges hver for sig eller i sammenhæng. Der vil i den kommende tid komme flere kategorier ligesom procedurer og kursussektionerne vil blive udbygget.

Kurser

Under kurser kan du i topmenuen se en række forskellige kurser. Kurserne indeholder lektioner, der er relevante for det enkelte kursus. Du skal være opmærksom på at nogle lektioner går igen under flere kurser.

Indeks

Under det alfabetiske indeks finder du en oversigt over både kurser og kursuslektioner.

Procedurer

Under procedurer angiver topmenuen de forskellige specialer. Bemærk at flere af specialerne er samlet for at lette overblikket.

Flere af procedurerne ligger allerede som videoprocedurer og i fremtiden vil ligge et videosupplement til alle procedurer.

Indeks

Under det alfabetiske index kan du finde alle procedurer i alfabetisk rækkefølge.

Login

I forbindelse med opdateringen af sitet er login-funktionaliteten midlertidigt fjernet.

Vi arbejder på at sikre en ny og bedre adgang til quizzer og andre online funktionaliteter til at teste din viden.

Loginfunktionaliteten kommer tilbage snarest.

Håndvask

Forfattere

24. juli 2010

9. marts 2012 (Opd.)

Håndhygiejne kan udføres som hånddesinfektion eller håndvask. Hånddesinfektionen benyttes før og efter næsten al patientkontakt.

Hånddesinfektion

skal udføres på

 • synligt rene og tørre hænder før alle rene og efter alle urene procedurer, samt
 • efter brug af handsker.

Håndvask

skal udføres på

 • synligt forurenede eller våde hænder før alle rene og efter alle urene procedurer, samt
 • efter brug af handsker, og
 • skal efterfølges af hånddesinfektion.

Håndvask skal endvidere udføres efter kontakt med patienter med infektiøs diarre og skal efter følges af hånddesinfektion.

Almindelig håndvask

Foregår efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer således:

 1. Hænder og håndled fugtes inden sæben kommes på
 2. Sæben fordeles grundigt
 3. Vask grundigt i minimum 15 sekunder (husk fingerspidser, tommelfingre, mellemrum mellem fingrene samt håndrygge, håndflader og håndled)
 4. Skyl sæben af og dup hænderne helt tørre
 5. Luk hanen med papirhåndklædet

Kirurgisk håndvask

Kirurgisk håndvask med desinfektion udføres før dagens første invasive indgreb og mellem to på hinanden følgende indgreb hvor der er synlig forurening af hænderne.

Neglebørste og neglerenser (trin 3 og 5 i nedenstående vejledning) må kun anvendes hvis hænder og negle er så stærkt forurenet at almindelig håndvask ikke kan fjerne forureningen.

Formål

At sikre håndhygiejne og forebygge infektioner ifm. kirurgiske indgreb.

Indikationer

Udføres forud for operative indgreb, jf. indledningen.

Remedier

 • Håndvask der kan betjenes uden brug af hænder.
 • Sæbe.
 • Dispenser med ethanol 70–85% tilsat hudplejemiddel.
 • Til kirurgisk hånddesinfektion anbefales ethanol tilsat virkestof, som giver dokumenteret forlænget desinficerende effekt (fx klorhexidin 0,5 %)

Kontraindikationer

Sår eller eksem på hænder.

Proceduren

Inden du påbegynder håndvask, skal du tage mundbind/maske og operationshue på. Under håndvask og desinficering skal hænderne hele tiden holdes over albueniveau.

 1. Skyl hænder og underarme.
 2. Påfør sæbe til hænder og underarme.
 3. Er neglene så snavsede at almindelig vask ikke kan fjerne dette, anvendes neglerenser eller børste, som kasseres efter brug.
 4. Vask grundigt fra hænder og op ad underarmen til lige proximalt for albuen med svampen (husk fingerspidser, tommelfingre, mellemrum mellem fingrene samt håndrygge, håndflader og håndled).
 5. Gentag trin 3, denne gang til lige distalt for albuen.
 6. Nu skylles hænder og underarme (Husk hænder over albueniveau).
 7. Hænder og underarme aftørres nu med servietter (eller sterile operationshåndklæder afhængigt af lokal instruks). Tør fra hænder mod albuer. Sørg for ikke at berøre tidligere brugte områder på servietterne.
 8. Benyt rigelige mængder hånddesinfektionsmiddel, som påføres op til lige proximalt for albuen (som trin 4), som indgnides til tørhed (Husk hænder over albueniveau). Det kan være nødvendigt at påføre hånddesinfektionsmiddel af flere omgange for at holde huden fugtigt i mindst 2 minutter.
 9. Gentag trin 8, dog med påføring af sprit til lige distalt for albuen.

Gode huskeregler

Flet evt. fingrene på de to hænder så du husker på ikke at berøre ikke-sterile overflader eller objekter ind til du har fået sterile handsker og kittel på.

Læs mere

 1. Interaktivt undervisningsmateriale om hygiejne: www.ssi.dk/hygiejne.

Kontakt

MedViden.dk udvikles og drives af

Morten Andresen & Bjarne Skjødt Worm.

Mail: kontakt@medviden.dk