Støt sitet

Hvad kan du gøre?

Primært kan vi bruge din hjælp til at udbrede den frie viden og dermed brugen af medviden.dk.

Fortæl venner og kolleger om sitet, brug det til morgenundervisning og bliv fan af os på facebook.

Mangler vi noget specielt?

Sidder du med en god ide til et kursus, har du lavet en god quiz under eksamenslæsningen eller vil du hjælpe med indtastning af eksamensopgaver så kontakt os også gerne.

Hjælp til brug af sitet

Om sitet

MedViden.dk er en gratis læringsside for sundhedsfagligt personale.

Opdeling

MedViden.dk er opdelt i en række sektioner og kategorier, der kan bruges hver for sig eller i sammenhæng. Der vil i den kommende tid komme flere kategorier ligesom procedurer og kursussektionerne vil blive udbygget.

Kurser

Under kurser kan du i topmenuen se en række forskellige kurser. Kurserne indeholder lektioner, der er relevante for det enkelte kursus. Du skal være opmærksom på at nogle lektioner går igen under flere kurser.

Indeks

Under det alfabetiske indeks finder du en oversigt over både kurser og kursuslektioner.

Procedurer

Under procedurer angiver topmenuen de forskellige specialer. Bemærk at flere af specialerne er samlet for at lette overblikket.

Flere af procedurerne ligger allerede som videoprocedurer og i fremtiden vil ligge et videosupplement til alle procedurer.

Indeks

Under det alfabetiske index kan du finde alle procedurer i alfabetisk rækkefølge.

Login

I forbindelse med opdateringen af sitet er login-funktionaliteten midlertidigt fjernet.

Vi arbejder på at sikre en ny og bedre adgang til quizzer og andre online funktionaliteter til at teste din viden.

Loginfunktionaliteten kommer tilbage snarest.

Seponering af pleuradræn

Forfattere

20. december 2010

Indikationer

Efter 24 timer uden yderligere drænering af luft eller væske, kan pleuradrænet gøres klar til fjernelse.

Remedier

  • Péan
  • Saks
  • Bandage

Før proceduren

Luftlækagen behøver ikke nødvendigvis er være stoppet 100% inden drænet fjernes. Ved helt små fortsatte lækager (Få milliliter/kg/dag), kan man alligevel overveje fjernelse af drænet.

I denne situation afklemmes drænet med en pean, og man afventer et par timer. Herefter tages der kontrolrøntgen mhp. om pneumothorax gendannes. Hvis røntgenbilledet ikke viser tegn på recidiv og patienten fortsat er klinisk velbefindende, fortsættes med proceduren.

Proceduren

  1. Drænet afklemmes med en pean, og man afventer nogle timer.
  2. Holdesuturerne klippes op for enden af drænet, og løsnes.
  3. Drænet drejes forsigtigt frem og tilbage om sin akse, og trækkes derefter ud (traditionelt angivet som slut-ekspiratorisk). Med den anden hånd lægges et let tryk over indstiksstedet under proceduren.
  4. Holdesuturerne fra tobaksposesuturen strammes, og der bindes knude med vanlig kirurgisk knudeteknik.
  5. Bandage med kompres påsættes.

Efter proceduren

6–24 timer efter drænfjernelse tages kontrolrøntgen.

Kontakt

MedViden.dk udvikles og drives af

Morten Andresen & Bjarne Skjødt Worm.

Mail: kontakt@medviden.dk