Støt sitet

Hvad kan du gøre?

Primært kan vi bruge din hjælp til at udbrede den frie viden og dermed brugen af medviden.dk.

Fortæl venner og kolleger om sitet, brug det til morgenundervisning og bliv fan af os på facebook.

Mangler vi noget specielt?

Sidder du med en god ide til et kursus, har du lavet en god quiz under eksamenslæsningen eller vil du hjælpe med indtastning af eksamensopgaver så kontakt os også gerne.

Hjælp til brug af sitet

Om sitet

MedViden.dk er en gratis læringsside for sundhedsfagligt personale.

Opdeling

MedViden.dk er opdelt i en række sektioner og kategorier, der kan bruges hver for sig eller i sammenhæng. Der vil i den kommende tid komme flere kategorier ligesom procedurer og kursussektionerne vil blive udbygget.

Kurser

Under kurser kan du i topmenuen se en række forskellige kurser. Kurserne indeholder lektioner, der er relevante for det enkelte kursus. Du skal være opmærksom på at nogle lektioner går igen under flere kurser.

Indeks

Under det alfabetiske indeks finder du en oversigt over både kurser og kursuslektioner.

Procedurer

Under procedurer angiver topmenuen de forskellige specialer. Bemærk at flere af specialerne er samlet for at lette overblikket.

Flere af procedurerne ligger allerede som videoprocedurer og i fremtiden vil ligge et videosupplement til alle procedurer.

Indeks

Under det alfabetiske index kan du finde alle procedurer i alfabetisk rækkefølge.

Login

I forbindelse med opdateringen af sitet er login-funktionaliteten midlertidigt fjernet.

Vi arbejder på at sikre en ny og bedre adgang til quizzer og andre online funktionaliteter til at teste din viden.

Loginfunktionaliteten kommer tilbage snarest.

Anlæggelse af pleuradræn

Forfattere

20. december 2010

Formål

At lette vejrtrækning gennem aflastning af pneumo- eller hæmothorax.

Indikationer

 • Pneumothorax (spontan, traumatisk eller trykpneumothorax)
 • Hæmothorax
 • Chylothorax
 • Pleuraeksudat eller -empyem

Remedier

 • Sterilt dræn (størrelse afhængig af om det er blod (Ch 28 eller 36) eller luft (Ch 20 eller 28), der skal dræneres)
 • Skalpel
 • Drænsystem til opsamling
 • Bandage
 • Saks
 • Péan x 2
 • Nåleholder
 • Sutur (Nylon 3-0)
 • Steril afdækning (hulstykke)
 • Jodsprit
 • Sterile handsker (Se procedure)
 • Remedier til lokalbedøvelse

Kontraindikationer

Relative

 • Igangværende AK-behandling
 • Koagulopati

Før proceduren

 1. Proceduren er smertefuld. Du bør derfor overveje at give 5 mg Morfin i.v. forud for proceduren. Sørg for at have et velfungerede PVK inden procedures påbegyndes.
 2. Sig højt ud i lokalet hvilken side du vil udføre proceduren på, samt hvilken indikation, der ligger til grund. Derved sikrer du dig selv og patienten mod fejl.
 3. Inspicér thorax og vælg indstikssted ud fra indikationen (traume, infektion eller andet).
  Optimalt er indstiksstedet midtaksillært på den valgte side, sv.t. ca. 4. eller 5. intercostalrum (Se figur 1). Ved aflastning af pneumothorax, bør et lidt mere anteriort indstikssted overvejes. Patienten lejres i sengen med armen over hovedet, og hovedgærdet eleveret til 30–45 grader.
Figur 1. Lejring af patienten.

Proceduren

 1. Området over det valgte indstikssted vaskes, og afsprittes.
 2. Sterile handsker iføres.
 3. En péan klemmes om den yderste del af drænet, i drænets længderetning, og lægges til side.
 4. Anlæg bred lokalbedøvelse sv.t. den kommende stikkanal for drænet. Dvs. hud, underhud og muskulatur helt ind til pleurakaviteten.
 5. Læg det sterile hulstykke ud sv.t. den kommende stikkanal.
 6. Med en skalpel lægges et 2–3cm horisontalt snit ca. 1cm caudalt for det optimale indstikssted.
 7. Huden forskydes kranielt så snittet er over det optimale indstikssted, og den anden péan indføres i hullet.
 8. Med stump dissektion føres péanen længere og længere ind, indtil pleurakaviteten til sidst perforeres.
 9. En finger indføres i hullet og drejes rundt for at sikre korrekt adgang til pleurakaviteten.
 10. Med modsatte hånd indføres den første péan med drænet i stikkanalen, mens fingeren langsomt trækkes tilbage, så der sker så lidt forskydning som muligt af de forskellige hud og muskellag.
 11. Når péanen er i pleurakaviteten, føres drænet let kranielt, samt anteriort eller posteriort afhængig af om det hhv. er luft eller blod, der skal dræneres. Drænet avanceres ca. svarende til afstanden fra indstiksstedet og op til klaviklen.
 12. En assistent tilslutter drænet til drænsystem, og korrekt drænering sikres.
 13. Drænet sutureres fast i huden med en tobaksposesutur, for at lette sutureringen ved senere fjernelse af drænet, og enderne klippes af.
 14. Tætsiddende forbinding anlægges

Efter proceduren

 • Patienten skal have udført kontrolrøntgen til at sikre korrekt placering af drænet, samt at der er opnået en tilfredsstillende aflastning af pneumo-/hæmothoraxet.
 • Vær opmærksom på om drænet bliver ved med at fungere optimalt (Væskesøjlen i drænet bevæges sig respirationssynkront op og ned). Hvis det stopper til, eller har fået et knæk, bør drænplaceringen revideres, og evt. skal drænet udskiftes.

Husk

 • Vær opmærksom på tilkomst af voldsom hoste og tiltagende vejrtrækningsbesvær efter anlæggelse af pleuradræn, som tegn på begyndende lungeødem.
 • Vælg tubestørrelse efter det vævsmateriale du skal drænere, samt hvor hurtigt det ny- eller gendannes.
 • Udmål evt. afstanden fra det påtænkte indstikssted og op til klaviklen, inden selve proceduren pågyndes, og notér længden så du ikke skubber drænet for langt ind.

Læs mere

 1. Havelock T et al. BTS Pleural Disease Guideline Group. Pleural procedures and thoracic ultrasound: British Thoracic Society Pleural Disease Guideline 2010. Thorax. 2010 Aug;65 Suppl 2:ii61-76.

Kontakt

MedViden.dk udvikles og drives af

Morten Andresen & Bjarne Skjødt Worm.

Mail: kontakt@medviden.dk