Støt sitet

Hvad kan du gøre?

Primært kan vi bruge din hjælp til at udbrede den frie viden og dermed brugen af medviden.dk.

Fortæl venner og kolleger om sitet, brug det til morgenundervisning og bliv fan af os på facebook.

Mangler vi noget specielt?

Sidder du med en god ide til et kursus, har du lavet en god quiz under eksamenslæsningen eller vil du hjælpe med indtastning af eksamensopgaver så kontakt os også gerne.

Hjælp til brug af sitet

Om sitet

MedViden.dk er en gratis læringsside for sundhedsfagligt personale.

Opdeling

MedViden.dk er opdelt i en række sektioner og kategorier, der kan bruges hver for sig eller i sammenhæng. Der vil i den kommende tid komme flere kategorier ligesom procedurer og kursussektionerne vil blive udbygget.

Kurser

Under kurser kan du i topmenuen se en række forskellige kurser. Kurserne indeholder lektioner, der er relevante for det enkelte kursus. Du skal være opmærksom på at nogle lektioner går igen under flere kurser.

Indeks

Under det alfabetiske indeks finder du en oversigt over både kurser og kursuslektioner.

Procedurer

Under procedurer angiver topmenuen de forskellige specialer. Bemærk at flere af specialerne er samlet for at lette overblikket.

Flere af procedurerne ligger allerede som videoprocedurer og i fremtiden vil ligge et videosupplement til alle procedurer.

Indeks

Under det alfabetiske index kan du finde alle procedurer i alfabetisk rækkefølge.

Login

I forbindelse med opdateringen af sitet er login-funktionaliteten midlertidigt fjernet.

Vi arbejder på at sikre en ny og bedre adgang til quizzer og andre online funktionaliteter til at teste din viden.

Loginfunktionaliteten kommer tilbage snarest.

Procedurer

Hygiejne

Generelt om hygiejne

Af:Morten Andresen

Mange af procedurerne, der er nævnet på medviden.dk, vil bringe dig i kontakt med potentielt smittefarligt vævsmateriale fra patienter. Denne lektion gennemgår overordnede principper for god hygiejnisk standard.

Håndvask

Af:Morten Andresen

Håndhygiejne foregår dels som hånddesinfektion med desinfektionsmidler, og dels som håndvask. Hånddesinfektionen benyttes før og efter næsten al patientkontakt. Håndvask benyttes før og efter operative indgreb, efter brug af handsker og efter al patientkontakt hvor dine hænder er blevet synligt forurenede.[mere]

Iførelse af sterile handsker

Af:Morten Andresen & Bjarne Skjødt Worm

Sterile forhold er påkrævet til en række kliniske procedurer. Alle sundhedspersoner bør derfor være bekendt med steril teknik. Denne procedurevejledning gennemgår kort de vigtigste principper for iførelse af sterile handsker.[mere]

Iførelse af steril kittel

Af:Morten Andresen

Denne procedure gennemgår principper for iførelse af steril kittel.

Iførelse af mundbind og maske

Af:Morten Andresen

Denne procedure gennemgår principper for iførelse af mundbind og maske.

Kontakt

MedViden.dk udvikles og drives af

Morten Andresen & Bjarne Skjødt Worm.

Mail: kontakt@medviden.dk